Czas przestoju jest poniesionych podczas przenoszenia bazy danych zawartości z jednego serwera na inny serwer programu SharePoint Foundation 2010

Dotyczy: Microsoft SharePoint Foundation 2010

Objawy


Możesz przenieść bazę danych zawartości z jednego serwera na inny serwer programu Microsoft SharePoint Foundation 2010. Następnie można skonfigurować serwer SharePoint, aby połączyć nową bazę danych zawartości. W tej sytuacji istnieje okres przestoju, gdy użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostęp do witryny programu SharePoint. Ta poprawka eliminuje przestoje, po przeniesieniu bazy danych zawartości. Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki, nadal istnieje okres, który bazy danych zawartości jest w stanie tylko do odczytu po przeniesieniu bazy danych zawartości.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące aktualizacje:
2266423 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.