Odbudowywanie bazy danych programu Outlook 2011 dla komputerów Mac w celu rozwiązania problemów

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak odbudować bazę danych tożsamości w celu rozwiązania problemów z programem Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac.

Tożsamość zawiera zestaw między innymi wiadomości e-mail, kontaktów, zadań, kalendarzy, ustawień kont oraz informacji Centrum projektów. Tożsamość użytkownika jest przechowywana w folderze Dane użytkownika produktów firmy Microsoft.

Jeśli występują jakiekolwiek z wymienionych niżej problemów, może to oznaczać, że baza danych tożsamości jest uszkodzona i konieczne jest jej odbudowanie za pomocą Narzędzia bazy danych firmy Microsoft:

 • Program Outlook przestaje odpowiadać, nie można go otworzyć lub jest nieoczekiwanie zamykany.
 • Nie można otworzyć elementów programu Outlook lub otwarte elementy nie są tymi, które wybrano.
 • Na liście wiadomości bądź kontaktów programu Outlook wyświetlane są puste wiersze.
 • Wpisy kontaktów programu Outlook nie są wyświetlane poprawnie.
 • Nie można znaleźć informacji dodanych do programu Outlook, takich jak wydarzenie kalendarza bądź kontakt.
 • Wyniki wyszukiwania w programie Outlook są niezgodne z ustawionymi kryteriami.
 • Wyświetlane jest puste okno Przypomnienia pakietu Office.
 • Znikają wycinki z albumu z wycinkami.

Więcej informacji

Jak odbudować bazę danych tożsamości

Krok 1. Zakończenie działania wszystkich programów

Przed wykonaniem kolejnych czynności należy zakończyć działanie wszystkich programów. Aby zakończyć działanie programu, należy wybrać menu <nazwa_programu> na pasku narzędzi (u góry) i wybrać pozycję Zakończ. Jeśli nie można zamknąć programu lub nie wiadomo, jak to zrobić, na klawiaturze należy przytrzymać klawisze Command i Opcja, a następnie nacisnąć klawisz Esc. W oknie Wymuś zamknięcie programów należy wybrać program i wybrać pozycję Wymuś koniec. Aby zakończyć działanie programu, należy kliknąć pozycję Wymuś koniec.

Uwaga Nie można zamknąć programu Finder.

Po wykonaniu tych czynności należy zamknąć okno, klikając czerwony przycisk w lewym górnym rogu.Krok 2. Ustalenie rozmiaru dysku twardego

Przed przystąpieniem do konserwacji bazy danych należy się upewnić, że ilość dostępnego miejsca na dysku twardym jest co najmniej dwukrotnie większa niż bieżący rozmiar tożsamości użytkownika programu Outlook. Jeśli na przykład rozmiar tożsamości to 10 megabajtów (MB), na dysku twardym powinno być co najmniej 20 MB dostępnego wolnego miejsca.

Aby ustalić, jaki jest rozmiar tożsamości, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Finder kliknij polecenie Idź, a następnie kliknij pozycję Katalog domowy. Otwórz folder Dokumenty.
 2. Otwórz folder Dane użytkownika produktów firmy Microsoft.
 3. Otwórz folder Tożsamości pakietu Office 2011.
 4. Kliknij folder Tożsamość.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Informacje, a następnie kliknij polecenie Pobierz informacje. Zanotuj rozmiar bazy danych.

Podczas tworzenia tożsamości programu Outlook na dysku twardym przydzielane jest miejsce na dane gromadzone w tożsamości w trakcie pracy użytkownika. W miarę dodawania i usuwania wiadomości, terminów, zadań i notatek część miejsca przeznaczonego na bazę danych może się marnować.

Krok 3. Odnalezienie bieżącej tożsamości i utworzenie jej kopii zapasowej

Aby utworzyć kopię zapasową tożsamości, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Finder kliknij polecenie Idź, a następnie kliknij pozycję Katalog domowy. Otwórz folder Dokumenty.
 2. Otwórz folder Dane użytkownika produktów firmy Microsoft.
 3. Wybierz kliknięciem folder Tożsamości pakietu Office 2011.
 4. W menu Finder kliknij polecenie Edytuj, a następnie wybierz pozycję Kopiuj.
 5. Zakończ działanie wszystkich aplikacji i zamknij wszystkie okna.
 6. Po powrocie na biurko kliknij pozycję Edytuj, a następnie wybierz polecenie Wklej.
Utworzona została kopia zapasowa tożsamości użytkownika i można teraz wykonać kolejne czynności.

Najnowsza data modyfikacji i rozmiar. Zduplikowane lub nieużywane tożsamości można przenieść do kosza. Nie należy opróżniać kosza.

Krok 4. Odbudowanie bazy danych

 1. Zakończ działanie wszystkich programów.
 2. Na klawiaturze przytrzymaj klawisz Opcja, a następnie uruchom program Outlook 2011.

  Uwaga Do Narzędzia bazy danych można też przejść, otwierając folder Programy, a następnie folder Microsoft Office 2011. Należy otworzyć folder Office i kliknąć dwukrotnie pozycję Microsoft Database Utility.app.
 3. W oknie Narzędzie bazy danych wybierz bazę danych, którą chcesz konserwować, a następnie kliknij pozycję Odbuduj.
 4. Zostanie otwarte okno odbudowywania tożsamości głównej ze wskazaniem postępu. Po ukończeniu operacji zostanie zwrócony komunikat „Baza danych została pomyślnie odbudowana”.
 5. Kliknij pozycję Gotowe.Uwaga
Jeśli odbierane informacje są przechowywane na komputerze lokalnym, narzędzie odbudowujące usunie je z komputera.

Jeśli jest używane konto programu Microsoft Exchange, odbudowanie bazy danych spowoduje usunięcie wszelkich informacji niezsynchronizowanych z programem Exchange Server, w tym również certyfikatów identyfikatorów cyfrowych i kontaktów. Dlatego przed odbudowaniem bazy danych najlepiej utworzyć kopię zapasową danych programu Outlook przechowywanych tylko na komputerze lokalnym.

Należy uruchomić program Outlook, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do kroku 5.

Krok 5. Utworzenie nowej tożsamości

W przypadku korzystania z programu Outlook w różnych obszarach życia, na przykład w domu i w pracy, można skonfigurować go do używania wielu tożsamości. W każdej tożsamości przechowywane są osobne zestawy między innymi wiadomości e-mail, książek adresowych, zadań, kalendarzy, ustawień kont oraz informacji Centrum projektów.

Jeśli w programie Outlook istnieje wiele tożsamości, jedna z nich może być uszkodzona. W celu ustalenia, czy właśnie to jest przyczyną problemu, należy użyć innej tożsamości. Jeśli dana tożsamość jest uszkodzona, w celu rozwiązania problemu należy utworzyć nową.

Aby utworzyć nową tożsamość, wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ działanie wszystkich programów.
 2. Na klawiaturze przytrzymaj klawisz Opcja, a następnie w obszarze funkcji Dock kliknij ikonę programu Outlook. Zostanie otwarte Narzędzie bazy danych firmy Microsoft.

  Uwaga Dostęp do Narzędzia bazy danych firmy Microsoft można też uzyskać, otwierając folder Programy, a następnie folder Microsoft Office 2011. Należy otworzyć folder Office i kliknąć dwukrotnie pozycję Microsoft Database Utility.app.
 3. Kliknij znak plus (+), aby dodać nową tożsamość, a następnie wpisz jej nazwę. Na przykład wpisz ciąg Nowa tożsamość.

 4. Ustaw nowo utworzoną tożsamość jako domyślną. W tym celu zaznacz nowo utworzoną tożsamość, kliknij przycisk Akcja, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako domyślne.

 5. Zakończ działanie Narzędzia bazy danych firmy Microsoft, a następnie ponownie uruchom program Outlook i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 6. Jeśli problem został rozwiązany, można ponownie zaimportować starą tożsamość. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz folder Dane użytkownika produktów firmy Microsoft na biurku.
  2. Otwórz folder Tożsamość pakietu Office 2011.
  3. Otwórz folder Tożsamość główna.
  4. Kliknij folder Rekordy danych i plik Database (Baza danych).
  5. W menu Finder kliknij polecenie Edytuj i wybierz pozycję Kopiuj.
  6. W menu Finder kliknij polecenie Dokumenty.
  7. Otwórz folder Dane użytkownika produktów firmy Microsoft.
  8. Otwórz folder Tożsamość pakietu Office 2011.
  9. Otwórz folder Tożsamość główna, w menu Finder kliknij polecenie Edytuj i wybierz pozycję Wklej.
  10. Uruchom program Outlook. Jeśli mimo pomyślnego odbudowania bazy danych nadal nie można go otworzyć, przyczyną jest uszkodzenie tożsamości.
Jeśli wykonanie opisanych wyżej procedur nie rozwiązało problemu, oznacza to, że bazy danych programu Outlook prawdopodobnie nie można już naprawić. Danych nie można odzyskać, więc wszystko należy utworzyć od początku. Aby rozpocząć od początku, należy przenieść folder tożsamości pakietu Office 2011 do kosza i ponownie uruchomić program Outlook.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2360509 — ostatni przegląd: 30.11.2010 — zmiana: 1

Opinia