Nie można przenieść ani zmienić nazwy folderu Documents and Settings

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Próba przeniesienia lub zmiany nazwy folderu Documents and Settings w systemie Windows spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
„Documents and Settings jest folderem systemowym, niezbędnym do poprawnej pracy systemu Windows. Nie można go przenieść ani zmienić jego nazwy.”

Przyczyna

To zachowanie jest zgodne z projektem.

Rozwiązanie

Aby w czasie instalacji określić inny folder dla folderu Documents and Settings, wykonaj następujące kroki:
 1. Użyj przełącznika /UNATTEND w programie Winnt.exe lub Winnt32.exe i wstaw następujący wpis do pliku Unattend.txt, gdzie z:\nazwa_folderu to ścieżka i nazwa żądanego folderu:
  [GuiUnattended]
  ProfilesDir = z:\nazwa_folderu
 2. Zainstaluj system Windows. Ścieżka podana w pliku Unattend.txt file jest używana zamiast domyślnego folderu Documents and Settings.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalacji nienadzorowanej systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

183245 Changes to Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe command line

Więcej informacji

UWAGA: Następująca sekcja zawiera informacje o konfiguracji nieobsługiwanej przez firmę Microsoft. Służą one wyłącznie do celów informacyjnych; firma Microsoft nie gwarantuje, że ta konfiguracja będzie poprawnie działać.


Ostrzeżenie: Firma Microsoft zdecydowanie nie zaleca zmiany nazwy żadnego folderu systemowego. Zmiany nazw folderów mogą powodować poważne awarie systemu lub niestabilne działanie komputera. W przypadku implementowania zmian należy wykonać kopię zapasową systemu przed podjęciem próby wykonania tej procedury.


Aby przenieść folder Documents and Settings lub zmienić jego nazwę, należy użyć odpowiedniej metody.

Informacje użytkownika

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
UWAGA: Ta metoda nie powoduje przeniesienia kluczowych składników systemu Windows. Tej metody należy używać wyłączanie do przenoszenia danych użytkownika.


Aby określić inny folder dla folderu Documents and Settings po zainstalowaniu systemu Windows dla określonego użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Zidentyfikuj ścieżkę profilu użytkownika. Istnieją dwie metody identyfikacji ścieżki profilu: ustawienia ścieżki użytkownika lub identyfikator zabezpieczeń SID użytkownika (preferowana jest metoda wykorzystująca identyfikator SID). Metoda wykorzystująca identyfikator zabezpieczeń SID użytkownika
  • Metoda identyfikatora SID użytkownika
   1. Użyj narzędzia GETSID z zestawu Windows Server Resource Kit, aby uzyskać identyfikator SID. Zastosuj składnię podobną do poniższego przykładu:
    GETSID \\SERWER1 NazwaUżytkownika \\SERWER1 NazwaUżytkownika
   2. Po uzyskaniu identyfikatora SID za pomocą programu Regedit.exe lub Regedt32.exe wybierz identyfikator SID użytkownika w następującym kluczu rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Ustawienie ścieżki użytkownika
   1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik, a następnie wpisz polecenie SET w wierszu polecenia. Zanotuj ustawienie USERPROFILE, a następnie zamknij okno wiersza polecenia.
   2. Zaloguj się jako administrator komputera.
   3. Użyj Edytora rejestru w celu dodania ustawienia USERPROFILE do następującego klucza rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Kliknij klucz rejestru, a następnie kliknij polecenie Znajdź w menu Edycja.
   5. W polu Znajdź wpisz wartość ustawienia USERPROFILE, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
 2. Zmień wartość ProfileImagePath, aby w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList zastosować nową ścieżkę.
 3. Zamknij Edytor rejestru, a następnie zaloguj się jako użytkownik. Wpisz polecenie SET w wierszu polecenia, aby sprawdzić, czy ścieżka została zmieniona.

Cały folder

UWAGA: Ta metoda powoduje przeniesienie kluczowych składników systemu Windows. Tej metody należy używać tylko wtedy, gdy konieczne jest przeniesienie lub zmiana nazwy folderu Documents and Settings, a nazwy nie można zmienić przy użyciu pliku Unattend.txt podczas instalacji.


Aby określić zupełnie inny folder zamiast całego folderu Documents and Settings, z kluczowymi składnikami systemu włącznie, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Utwórz nowy folder.
 3. Otwórz bieżący folder Documents and Settings.
 4. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 5. W obszarze Ustawienia zaawansowane kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij, aby wyczyścić, pola wyboru Ukryj rozszerzenia plików znanych typów i Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij i przeciągnij, aby skopiować wszystkie foldery do nowego folderu do nowego folderu z wyjątkiem obecnie zalogowanych w folderze użytkownika.
 8. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij kartę Profile użytkownika.
 9. Skopiuj bieżący profil użytkownika do nowego folderu.
 10. Kliknij przycisk OK, zamknij Panel sterowania, następnie wyloguj się i zaloguj ponownie do komputera jako administrator.
 11. W Edytorze rejestru kliknij polecenie Znajdź w menu Edycja.
 12. Wpisz tekst documents and settings, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
 13. Zamień dane wartości lub zmień nazwę wartości albo klucza rejestru, tak aby zawierały nową ścieżkę (tę czynność należy wykonać dla wszystkich kluczy rejestru i wartości, które zawierają ścieżkę oryginalną). UWAGA: Zmianę należy wprowadzić dla każdego wystąpienia w rejestrze. W innym przypadku może wystąpić problem z uruchomieniem komputera. Zaktualizowanie wszystkich kluczy rejestru i wartości przez wpisanie nowej ścieżki jest obowiązkowe.
 14. Ponownie uruchom komputer.
 15. Teraz można bezpiecznie usunąć oryginalny folder Documents and Settings.
Uwaga Podczas wyszukiwania w rejestrze wpisu „Documents and Settings” można odnaleźć wartość ciągu w następującym podkluczu: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Ta wartość ciągu to \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Nie wolno jej zmieniać. Po zakończeniu wyszukiwania wpisu „Documents and Settings” należy również odszukać krótką nazwę pliku „Docume~1”. Należy zmienić ścieżkę dla tych wyników.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236621 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia