JAK: Instalowanie karty Microsoft Loopback w systemie Windows 2000

Streszczenie

Karta Microsoft Loopback jest narzędziem testowania w środowisku sieci wirtualnej, gdy dostęp do sieci nie jest możliwy. Ponadto karta Loopback jest niezwykle przydatna, gdy istnieją konflikty z kartą sieciową lub sterownikiem karty sieciowej. Klientów sieci, protokoły sieciowe itp. można powiązać z kartą Loopback, a sterownik karty sieciowej lub kartę sieciową można zainstalować później, zachowując informacje o konfiguracji sieci. Kartę Loopback można również zainstalować w trybie instalacji nienadzorowanej.


Powrót do początku

Instalacja ręczna

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń sprzęt.
 2. Kliknij opcję
  Dodaj/Rozwiąż problemy z urządzeniem, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 3. Kliknij opcję Dodaj nowe urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję
  Nie. Chcę wybrać sprzęt z listy, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 5. Kliknij pozycję Karty sieciowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W polu Producenci kliknij pozycję Microsoft.
 7. W polu
  Karty sieciowekliknij pozycję
  Karta Microsoft Loopback, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 8. Kliknij przycisk Zakończ.
Po pomyślnym zainstalowaniu karty możesz ręcznie skonfigurować jej opcje w taki sam sposób, jak w przypadku każdej innej karty. Zauważ, że jeśli właściwości TCP/IP zostaną skonfigurowane do używania protokołu DHCP (ustawienie domyślne), karta będzie używała adresu autonet (169.254.x.x/16), ponieważ w rzeczywistości nie jest ona podłączona do żadnego nośnika fizycznego.


Powrót do początku

Instalacja nienadzorowana

Zmodyfikuj plik Unattend.txt, korzystając z poniższego przykładu jako wskazówki, jak zainstalować kartę Microsoft Loopback:

[NetAdapters]
Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01]
InfID="*msloop" ; karta Microsoft Loopback
ConnectionName = "MS Loopback Adapter"

[NetProtocols]
MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP

; Parametry TCP/IP
; Użyj wartości odpowiednich dla danej sieci
[Params.MS_TCPIP]
AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01
DNS=yes
DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com
EnableLMHosts=No

; Parametry TCP/IP specyficzne dla karty
; Użyj wartości odpowiednich dla danej sieci
[params.TCPIP.Adapter01]
SpecificTo=Adapter01
DNSDomain=mycorp.com
DNSServerSearchOrder=192.168.5.251
WINS=no
DHCP=no
IPAddress=192.168.5.10
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=192.168.5.254


Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236869 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia