MS10-082: Luka w zabezpieczeniach programu Windows Media Player umożliwia zdalne wykonywanie kodu


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-082. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji


Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2378111 otwarcie programu Windows Media Player może spowodować zwrócenie następującego komunikatu:Program Windows Media Player — Zapraszamy!


To nie jest oczekiwane działanie. Jeśli są używane ustawienia niestandardowe, po otrzymaniu tego komunikatu należy kliknąć pozycję Ustawienia niestandardowe w celu zachowania tych ustawień. Ustawienia programu Windows Media Player są inicjowane tylko w przypadku kliknięcia pozycji Ustawienia zalecane.


INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmp.dll10.0.0.40815,541,88825-Aug-201014:23x86
Wmp.dll11.0.5721.528010,841,08826-Aug-201006:36x86
Wmp.dll9.0.0.45104,886,52827-Aug-201000:16x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wwmp.dll10.0.0.40086,057,98430-Aug-201023:35x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmp.dll10.0.0.40086,057,98430-Aug-201023:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmp.dll11.0.5721.528010,841,08826-Aug-201006:36x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmp.dll10.0.0.40086,057,98430-Aug-201010:43x86SP2SP2GDR
Wmp.dll10.0.0.40086,057,98430-Aug-201010:50x86SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010405,50410-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010425,98410-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010425,98410-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201018:32Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010450,56010-Sep-201018:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010471,04010-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201018:19Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010397,31210-Sep-201018:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010454,65610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:24Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010405,50410-Sep-201021:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010421,88810-Sep-201022:00Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201018:33Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010458,75210-Sep-201018:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010380,92810-Sep-201021:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:41Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010454,65610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201018:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010327,68010-Sep-201018:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201018:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010311,29610-Sep-201018:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:24Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010430,08010-Sep-201021:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:23Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:25Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010413,69610-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010438,27210-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010438,27210-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:42Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010442,36810-Sep-201021:42Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010430,08010-Sep-201021:42Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:41Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010413,69610-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010413,69610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010421,88810-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201021:40Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010438,27210-Sep-201021:44Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201019:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010278,52810-Sep-201019:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.701012,28810-Sep-201018:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010282,62410-Sep-201018:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118405,50413-Sep-201019:07Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:21Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118425,98413-Sep-201019:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:06Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118425,98413-Sep-201019:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:15Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118450,56013-Sep-201016:16Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:09Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118471,04013-Sep-201019:11Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118397,31213-Sep-201016:14Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118454,65613-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118405,50413-Sep-201018:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:09Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118421,88813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:15Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118458,75213-Sep-201016:16Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118380,92813-Sep-201019:07Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118454,65613-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118327,68013-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118311,29613-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118430,08013-Sep-201018:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:06Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118413,69613-Sep-201019:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118438,27213-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118438,27213-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:21Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201019:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118442,36813-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118430,08013-Sep-201018:58Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:58Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118413,69613-Sep-201019:21Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:55Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118413,69613-Sep-201019:00Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118421,88813-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118438,27213-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118278,52813-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118282,62413-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201018:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311405,50413-Sep-201018:36Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311425,98413-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201018:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311425,98413-Sep-201018:37Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201015:56Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311450,56013-Sep-201015:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201018:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311471,04013-Sep-201018:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201015:55Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311397,31213-Sep-201015:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311454,65613-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201017:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311405,50413-Sep-201017:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201018:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311421,88813-Sep-201018:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201015:56Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311458,75213-Sep-201015:58Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201018:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311380,92813-Sep-201018:36Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311454,65613-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201016:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311327,68013-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201016:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311311,29613-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201017:43Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311430,08013-Sep-201017:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201017:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201017:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201018:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311413,69613-Sep-201018:37Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311438,27213-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311438,27213-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311442,36813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311430,08013-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311413,69613-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201018:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311413,69613-Sep-201018:36Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311421,88813-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201019:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311438,27213-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201016:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311278,52813-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1831112,28813-Sep-201016:44Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311282,62413-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486405,50413-Sep-201020:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486425,98413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486425,98413-Sep-201020:49Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486450,56013-Sep-201020:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486471,04013-Sep-201020:50Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201017:50Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486397,31213-Sep-201017:51Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486454,65613-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486405,50413-Sep-201020:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486421,88813-Sep-201020:50Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:01Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486458,75213-Sep-201020:02Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486380,92813-Sep-201020:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486454,65613-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486327,68013-Sep-201020:39Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486311,29613-Sep-201020:39Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486430,08013-Sep-201020:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201020:37Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486413,69613-Sep-201020:49Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486438,27213-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486438,27213-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486442,36813-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486430,08013-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486413,69613-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486413,69613-Sep-201020:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486421,88813-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486438,27213-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486278,52813-Sep-201020:39Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486282,62413-Sep-201020:39Not Applicable
Mf.dll11.0.6002.224862,873,85613-Sep-201017:40x86
Mferror.dll11.0.6002.224862,04813-Sep-201015:57x86
Mfpmp.exe11.0.6002.2248624,57613-Sep-201015:57x86
Mfps.dll11.0.6002.2248698,81613-Sep-201017:38x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.2248653,24813-Sep-201015:57x86
Computer.pngNot Applicable4,13627-Mar-200908:55Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6001.70074,09614-Jul-200912:59x86
Msdxm.ocx11.0.6001.70074,09614-Jul-200912:59x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42227-Mar-200908:55Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6001.182897,68014-Jul-200912:58x86
Wmp.dll11.0.6001.701010,626,56010-Sep-201018:18x86
Wmp.mofNot Applicable4,88727-Mar-200908:57Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6001.7007107,52014-Jul-200910:59x86
Wmplayer.exe11.0.6001.7010168,96010-Sep-201016:35x86
Wmploc.dll11.0.6001.70108,147,45610-Sep-201016:37x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99410-Sep-201017:50Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6001.7007107,52014-Jul-200910:58x86
Computer.pngNot Applicable4,13604-Mar-201006:00Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6001.71184,09613-Sep-201016:04x86
Msdxm.ocx11.0.6001.71184,09613-Sep-201016:04x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42204-Mar-201006:00Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6001.227627,68013-Sep-201016:03x86
Wmp.dll11.0.6001.711810,627,58413-Sep-201016:05x86
Wmp.mofNot Applicable4,88704-Mar-201006:01Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6001.7118107,52013-Sep-201014:45x86
Wmplayer.exe11.0.6001.7118168,96013-Sep-201014:44x86
Wmploc.dll11.0.6001.71188,147,45613-Sep-201014:46x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99413-Sep-201015:43Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6001.7118107,52013-Sep-201014:44x86
Computer.pngNot Applicable4,13603-Apr-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6002.180654,09615-Jul-200912:39x86
Msdxm.ocx11.0.6002.180654,09615-Jul-200912:39x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42203-Apr-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6002.180657,68015-Jul-200912:39x86
Wmp.dll11.0.6002.1831110,628,09613-Sep-201015:46x86
Wmp.mofNot Applicable4,88703-Apr-200921:37Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6002.18065107,52015-Jul-200912:39x86
Wmplayer.exe11.0.6002.18311168,96013-Sep-201013:56x86
Wmploc.dll11.0.6002.183118,147,45613-Sep-201013:56x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99413-Sep-201015:23Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6002.18065107,52015-Jul-200912:39x86
Computer.pngNot Applicable4,13603-Apr-200921:39Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6002.224864,09613-Sep-201017:40x86
Msdxm.ocx11.0.6002.224864,09613-Sep-201017:40x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42203-Apr-200921:39Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6002.224867,68013-Sep-201017:39x86
Wmp.dll11.0.6002.2248610,628,09613-Sep-201017:40x86
Wmp.mofNot Applicable4,88703-Apr-200921:41Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6002.22486107,52013-Sep-201015:59x86
Wmplayer.exe11.0.6002.22486168,96013-Sep-201015:59x86
Wmploc.dll11.0.6002.224868,147,45613-Sep-201015:59x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99413-Sep-201017:25Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6002.22486107,52013-Sep-201015:58x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010394,75211-Sep-201000:53Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:40Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010438,78411-Sep-201000:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201001:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010415,74411-Sep-201001:09Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:50Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010416,76811-Sep-201000:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,58410-Sep-201017:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010440,32010-Sep-201017:37Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,58411-Sep-201000:50Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010462,84811-Sep-201000:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07210-Sep-201017:33Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010387,07210-Sep-201017:35Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,58411-Sep-201000:41Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010445,95211-Sep-201000:44Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:28Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010397,82411-Sep-201000:30Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010412,67211-Sep-201000:53Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,58410-Sep-201017:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010450,56010-Sep-201017:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010371,20011-Sep-201000:53Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010424,96011-Sep-201000:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201001:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010424,96011-Sep-201001:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:41Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010443,39211-Sep-201000:44Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07210-Sep-201018:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010317,44010-Sep-201018:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07210-Sep-201017:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010303,61610-Sep-201018:00Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:28Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010420,86411-Sep-201000:30Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,58411-Sep-201000:28Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010422,91211-Sep-201000:30Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:50Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010405,50411-Sep-201000:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201001:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010430,08011-Sep-201001:09Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,58411-Sep-201001:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010435,71211-Sep-201001:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:41Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010428,03211-Sep-201000:44Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201001:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010435,71211-Sep-201001:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010423,42411-Sep-201000:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:41Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010437,76011-Sep-201000:44Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,58411-Sep-201000:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010432,12811-Sep-201000:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010420,35211-Sep-201000:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010422,91211-Sep-201000:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201001:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010404,48011-Sep-201001:09Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010404,48011-Sep-201000:53Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201001:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010410,62411-Sep-201001:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70103,07211-Sep-201000:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010427,52011-Sep-201000:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70102,56010-Sep-201017:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010270,84810-Sep-201018:00Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.70102,56010-Sep-201017:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010273,92010-Sep-201018:00Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118394,75213-Sep-201022:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118438,78413-Sep-201021:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:08Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118415,74413-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118416,76813-Sep-201022:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,58413-Sep-201015:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118440,32013-Sep-201015:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,58413-Sep-201022:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118462,84813-Sep-201022:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201015:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118387,07213-Sep-201015:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,58413-Sep-201021:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118445,95213-Sep-201021:52Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:43Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118397,82413-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118412,67213-Sep-201022:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,58413-Sep-201015:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118450,56013-Sep-201015:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118371,20013-Sep-201022:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:52Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118424,96013-Sep-201021:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:08Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118424,96013-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118443,39213-Sep-201021:52Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201015:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118317,44013-Sep-201015:31Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201015:26Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118303,61613-Sep-201015:28Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:43Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118420,86413-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,58413-Sep-201021:43Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118422,91213-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118405,50413-Sep-201022:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:08Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118430,08013-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,58413-Sep-201022:08Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118435,71213-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118428,03213-Sep-201021:52Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:08Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118435,71213-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:51Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118423,42413-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118437,76013-Sep-201021:52Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,58413-Sep-201021:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118432,12813-Sep-201021:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:51Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118420,35213-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:51Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118422,91213-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:08Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118404,48013-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118404,48013-Sep-201022:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201022:09Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118410,62413-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71183,07213-Sep-201021:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118427,52013-Sep-201021:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71182,56013-Sep-201015:26Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118270,84813-Sep-201015:28Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.71182,56013-Sep-201015:26Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118273,92013-Sep-201015:28Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201019:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311394,75213-Sep-201019:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311438,78413-Sep-201020:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:22Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311415,74413-Sep-201020:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201019:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311416,76813-Sep-201019:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,58413-Sep-201016:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311440,32013-Sep-201016:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,58413-Sep-201019:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311462,84813-Sep-201019:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201016:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311387,07213-Sep-201016:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,58413-Sep-201020:12Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311445,95213-Sep-201020:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311397,82413-Sep-201020:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201019:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311412,67213-Sep-201019:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,58413-Sep-201016:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311450,56013-Sep-201016:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201019:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311371,20013-Sep-201019:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311424,96013-Sep-201020:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:22Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311424,96013-Sep-201020:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:12Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311443,39213-Sep-201020:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201017:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311317,44013-Sep-201017:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201017:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311303,61613-Sep-201017:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311420,86413-Sep-201020:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,58413-Sep-201020:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311422,91213-Sep-201020:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201019:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311405,50413-Sep-201019:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:22Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311430,08013-Sep-201020:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,58413-Sep-201020:22Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311435,71213-Sep-201020:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:12Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311428,03213-Sep-201020:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:22Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311435,71213-Sep-201020:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311423,42413-Sep-201020:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:12Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311437,76013-Sep-201020:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,58413-Sep-201020:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311432,12813-Sep-201020:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311420,35213-Sep-201020:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311422,91213-Sep-201020:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:22Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311404,48013-Sep-201020:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201019:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311404,48013-Sep-201019:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:22Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311410,62413-Sep-201020:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183113,07213-Sep-201020:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311427,52013-Sep-201020:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183112,56013-Sep-201017:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311270,84813-Sep-201017:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.183112,56013-Sep-201017:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311273,92013-Sep-201017:15Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486394,75213-Sep-201021:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486438,78413-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201020:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486415,74413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486416,76813-Sep-201021:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,58413-Sep-201021:33Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486440,32013-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,58413-Sep-201021:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486462,84813-Sep-201021:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201017:20Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486387,07213-Sep-201017:22Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,58413-Sep-201021:29Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486445,95213-Sep-201021:31Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486397,82413-Sep-201021:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486412,67213-Sep-201021:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,58413-Sep-201021:28Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486450,56013-Sep-201021:30Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486371,20013-Sep-201021:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486424,96013-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201020:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486424,96013-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:20Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486443,39213-Sep-201021:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201022:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486317,44013-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201022:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486303,61613-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486420,86413-Sep-201021:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,58413-Sep-201021:02Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486422,91213-Sep-201021:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:03Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486405,50413-Sep-201021:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201020:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486430,08013-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,58413-Sep-201020:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486435,71213-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:20Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486428,03213-Sep-201021:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201020:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486435,71213-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486423,42413-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:20Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486437,76013-Sep-201021:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,58413-Sep-201021:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486432,12813-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486420,35213-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486422,91213-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201020:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486404,48013-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:01Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486404,48013-Sep-201021:04Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201020:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486410,62413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224863,07213-Sep-201021:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486427,52013-Sep-201021:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224862,56013-Sep-201022:12Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486270,84813-Sep-201022:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.224862,56013-Sep-201022:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486273,92013-Sep-201022:13Not Applicable
Mf.dll11.0.6002.224863,549,18413-Sep-201017:15x64
Mferror.dll11.0.6002.224862,04813-Sep-201015:34x64
Mfpmp.exe11.0.6002.2248634,30413-Sep-201015:34x64
Mfps.dll11.0.6002.22486195,07213-Sep-201017:13x64
Rrinstaller.exe11.0.6002.2248660,41613-Sep-201015:33x64
Computer.pngNot Applicable4,13624-Mar-200909:35Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6001.70075,12014-Jul-200913:20x64
Msdxm.ocx11.0.6001.70075,12014-Jul-200913:20x64
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42224-Mar-200909:35Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6001.182899,21614-Jul-200913:20x64
Wmp.dll11.0.6001.701013,425,15210-Sep-201017:30x64
Wmp.mofNot Applicable4,88724-Mar-200909:37Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6001.7007108,03214-Jul-200911:31x64
Wmplayer.exe11.0.6001.7010171,00810-Sep-201015:51x64
Wmploc.dll11.0.6001.70108,147,96810-Sep-201015:52x64
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99410-Sep-201017:04Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6001.7007108,03214-Jul-200911:31x64
Computer.pngNot Applicable4,13626-Feb-201004:25Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6001.71185,12013-Sep-201014:59x64
Msdxm.ocx11.0.6001.71185,12013-Sep-201014:59x64
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42226-Feb-201004:25Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6001.227629,21613-Sep-201014:58x64
Wmp.dll11.0.6001.711813,426,68813-Sep-201015:00x64
Wmp.mofNot Applicable4,88726-Feb-201004:26Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6001.7118108,03213-Sep-201013:44x64
Wmplayer.exe11.0.6001.7118171,00813-Sep-201013:44x64
Wmploc.dll11.0.6001.71188,147,96813-Sep-201013:45x64
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99413-Sep-201014:36Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6001.7118108,03213-Sep-201013:44x64
Computer.pngNot Applicable4,13603-Apr-200921:34Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6002.180655,12015-Jul-200914:46x64
Msdxm.ocx11.0.6002.180655,12015-Jul-200914:46x64
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42203-Apr-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6002.180659,21615-Jul-200914:46x64
Wmp.dll11.0.6002.1831113,426,68813-Sep-201016:13x64
Wmp.mofNot Applicable4,88703-Apr-200921:36Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6002.18065108,03215-Jul-200913:05x64
Wmplayer.exe11.0.6002.18311171,00813-Sep-201014:32x64
Wmploc.dll11.0.6002.183118,147,96813-Sep-201014:32x64
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99413-Sep-201015:50Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6002.18065108,03215-Jul-200913:05x64
Computer.pngNot Applicable4,13603-Apr-200921:04Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6002.224865,12013-Sep-201017:15x64
Msdxm.ocx11.0.6002.224865,12013-Sep-201017:15x64
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42203-Apr-200921:04Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6002.224869,21613-Sep-201017:15x64
Wmp.dll11.0.6002.2248613,427,20013-Sep-201017:16x64
Wmp.mofNot Applicable4,88703-Apr-200921:05Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6002.22486108,03213-Sep-201015:36x64
Wmplayer.exe11.0.6002.22486171,00813-Sep-201015:36x64
Wmploc.dll11.0.6002.224868,147,96813-Sep-201015:37x64
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99413-Sep-201017:07Not Applicable
Wmpshare.exe11.0.6002.22486108,03213-Sep-201015:36x64
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28805-Dec-200603:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010405,50410-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28826-Jan-200703:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28808-Jan-200719:56Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010425,98410-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28821-Nov-200603:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010425,98410-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28802-Nov-200609:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010450,56010-Sep-201018:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28805-Jan-200703:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010471,04010-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28802-Nov-200609:51Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010397,31210-Sep-201018:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28802-Nov-200610:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010454,65610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28803-Feb-200703:32Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010405,50410-Sep-201021:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28827-Nov-200621:45Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010421,88810-Sep-201022:00Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28802-Nov-200610:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010458,75210-Sep-201018:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28813-Dec-200622:31Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010380,92810-Sep-201021:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28807-Feb-200700:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28816-Jan-200703:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28805-Nov-200623:40Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010454,65610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28802-Nov-200609:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010327,68010-Sep-201018:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28807-Nov-200603:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010311,29610-Sep-201018:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28803-Feb-200703:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010430,08010-Sep-201021:26Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28803-Feb-200703:32Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:25Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28821-Nov-200603:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010413,69610-Sep-201021:55Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28802-Nov-200611:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010438,27210-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28805-Dec-200603:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28805-Nov-200623:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010438,27210-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28818-Jan-200703:28Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28826-Jan-200703:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:42Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28809-Nov-200604:25Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010446,46410-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28816-Jan-200703:29Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010442,36810-Sep-201021:42Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28818-Jan-200721:14Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010430,08010-Sep-201021:42Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28826-Jan-200703:40Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010434,17610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28821-Nov-200603:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010413,69610-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28816-Jan-200703:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010413,69610-Sep-201021:46Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28805-Jan-200703:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010421,88810-Sep-201021:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28803-Feb-200703:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010438,27210-Sep-201021:44Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28805-Nov-200623:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010278,52810-Sep-201019:34Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6000.632412,28808-Nov-200607:27Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7010282,62410-Sep-201018:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118405,50413-Sep-201019:07Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:21Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118425,98413-Sep-201019:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:06Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118425,98413-Sep-201019:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:15Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118450,56013-Sep-201016:16Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:09Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118471,04013-Sep-201019:11Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:13Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118397,31213-Sep-201016:14Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118454,65613-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118405,50413-Sep-201018:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:09Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118421,88813-Sep-201019:11Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:15Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118458,75213-Sep-201016:16Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118380,92813-Sep-201019:07Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118454,65613-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118327,68013-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118311,29613-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118430,08013-Sep-201018:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:06Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118413,69613-Sep-201019:08Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118438,27213-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118438,27213-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:21Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201019:23Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:04Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118446,46413-Sep-201019:06Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118442,36813-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118430,08013-Sep-201018:58Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:54Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118434,17613-Sep-201018:58Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118413,69613-Sep-201019:21Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:55Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118413,69613-Sep-201019:00Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201019:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118421,88813-Sep-201019:20Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201018:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118438,27213-Sep-201018:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118278,52813-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6001.711812,28813-Sep-201016:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6001.7118282,62413-Sep-201016:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28812-Apr-200903:33Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311405,50413-Sep-201018:36Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:19Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311425,98413-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:30Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311425,98413-Sep-201018:37Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200906:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311450,56013-Sep-201015:57Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28812-Apr-200903:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311471,04013-Sep-201018:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200906:26Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311397,31213-Sep-201015:56Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200906:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311454,65613-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:23Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311405,50413-Sep-201017:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:29Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311421,88813-Sep-201018:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200906:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311458,75213-Sep-201015:58Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28828-Apr-200920:20Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311380,92813-Sep-201018:36Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28812-Apr-200903:19Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28812-Apr-200903:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311454,65613-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200906:35Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311327,68013-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311311,29613-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:23Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311430,08013-Sep-201017:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:20Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201017:43Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:29Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311413,69613-Sep-201018:37Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28828-Apr-200920:21Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311438,27213-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:33Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311438,27213-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:39Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:34Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311446,46413-Sep-201019:03Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311442,36813-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28812-Apr-200903:19Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311430,08013-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28812-Apr-200903:19Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311434,17613-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311413,69613-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:17Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311413,69613-Sep-201018:36Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311421,88813-Sep-201019:13Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:18Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311438,27213-Sep-201019:05Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28812-Apr-200903:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311278,52813-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.1800512,28811-Apr-200917:42Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.18311282,62413-Sep-201016:45Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486405,50413-Sep-201020:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486425,98413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486425,98413-Sep-201020:49Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:00Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486450,56013-Sep-201020:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486471,04013-Sep-201020:50Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201017:50Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486397,31213-Sep-201017:51Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486454,65613-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486405,50413-Sep-201020:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:49Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486421,88813-Sep-201020:50Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:01Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486458,75213-Sep-201020:02Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486380,92813-Sep-201020:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486454,65613-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486327,68013-Sep-201020:39Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486311,29613-Sep-201020:39Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:37Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486430,08013-Sep-201020:38Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:36Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201020:37Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486413,69613-Sep-201020:49Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486438,27213-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486438,27213-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:53Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486446,46413-Sep-201020:54Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486442,36813-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:57Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486430,08013-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486434,17613-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486413,69613-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:47Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486413,69613-Sep-201020:48Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:59Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486421,88813-Sep-201021:01Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201019:58Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486438,27213-Sep-201019:59Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486278,52813-Sep-201020:39Not Applicable
Wmplayer.exe.mui11.0.6002.2248612,28813-Sep-201020:38Not Applicable
Wmploc.dll.mui11.0.6002.22486282,62413-Sep-201020:39Not Applicable
Computer.pngNot Applicable4,13627-Mar-200908:55Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6001.70074,09614-Jul-200912:59x86
Msdxm.ocx11.0.6001.70074,09614-Jul-200912:59x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42227-Mar-200908:55Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6001.182897,68014-Jul-200912:58x86
Wmp.dll11.0.6001.701010,624,51210-Sep-201018:18x86
Wmp.mofNot Applicable4,88727-Mar-200908:57Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6001.7007107,52014-Jul-200910:59x86
Wmplayer.exe11.0.6001.7010168,96010-Sep-201016:35x86
Wmploc.dll11.0.6001.70108,147,45610-Sep-201016:37x86
Wmpshare.exe11.0.6001.7007107,52014-Jul-200910:58x86
Computer.pngNot Applicable4,13604-Mar-201006:00Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6001.71184,09613-Sep-201016:04x86
Msdxm.ocx11.0.6001.71184,09613-Sep-201016:04x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42204-Mar-201006:00Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6001.227627,68013-Sep-201016:03x86
Wmp.dll11.0.6001.711810,626,56013-Sep-201016:04x86
Wmp.mofNot Applicable4,88704-Mar-201006:01Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6001.7118107,52013-Sep-201014:45x86
Wmplayer.exe11.0.6001.7118168,96013-Sep-201014:44x86
Wmploc.dll11.0.6001.71188,147,45613-Sep-201014:46x86
Wmpshare.exe11.0.6001.7118107,52013-Sep-201014:44x86
Computer.pngNot Applicable4,13603-Apr-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6002.180654,09615-Jul-200912:39x86
Msdxm.ocx11.0.6002.180654,09615-Jul-200912:39x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42203-Apr-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6002.180657,68015-Jul-200912:39x86
Wmp.dll11.0.6002.1831110,627,07213-Sep-201015:46x86
Wmp.mofNot Applicable4,88703-Apr-200921:37Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6002.18065107,52015-Jul-200912:39x86
Wmplayer.exe11.0.6002.18311168,96013-Sep-201013:56x86
Wmploc.dll11.0.6002.183118,147,45613-Sep-201013:56x86
Wmpshare.exe11.0.6002.18065107,52015-Jul-200912:39x86
Computer.pngNot Applicable4,13603-Apr-200921:39Not Applicable
Dxmasf.dll11.0.6002.224864,09613-Sep-201017:40x86
Msdxm.ocx11.0.6002.224864,09613-Sep-201017:40x86
Renderingcontrol.xmlNot Applicable5,42203-Apr-200921:39Not Applicable
Spwmp.dll6.0.6002.224867,68013-Sep-201017:39x86
Wmp.dll11.0.6002.2248610,627,07213-Sep-201017:40x86
Wmp.mofNot Applicable4,88703-Apr-200921:41Not Applicable
Wmpconfig.exe11.0.6002.22486107,52013-Sep-201015:59x86
Wmplayer.exe11.0.6002.22486168,96013-Sep-201015:59x86
Wmploc.dll11.0.6002.224868,147,45613-Sep-201015:59x86
Wmpshare.exe11.0.6002.22486107,52013-Sep-201015:58x86
Mf.dll11.0.6002.224862,873,85613-Sep-201017:40x86
Mferror.dll11.0.6002.224862,04813-Sep-201015:57x86
Mfpmp.exe11.0.6002.2248624,57613-Sep-201015:57x86
Mfps.dll11.0.6002.2248698,81613-Sep-201017:38x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.2248653,24813-Sep-201015:57x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_100_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_100_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_101_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_101_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_102_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_102_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_103_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_103_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_104_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_104_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_105_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_105_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_106_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_106_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_107_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_107_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_108_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_108_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_109_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_109_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_110_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_110_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_111_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,943
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_111_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,668
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_112_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_112_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_113_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_113_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_114_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_114_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_115_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_115_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_116_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_116_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_117_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_117_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_118_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_118_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_119_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_119_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_120_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_120_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_121_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_121_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_122_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_122_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_123_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_123_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_124_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_124_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_125_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_125_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_126_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_126_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_127_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_127_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,860
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_128_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_128_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_129_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_129_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_130_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_130_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_131_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_131_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_132_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_132_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,493
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_133_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_133_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_134_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_134_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_135_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_135_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_136_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_136_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_137_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_137_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_138_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_138_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_139_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_139_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_140_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_140_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_141_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_141_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,715
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_142_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_142_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_143_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_143_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_144_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_144_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_145_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_145_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_146_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_146_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_147_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,943
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_147_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,897
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_148_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,219
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_148_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size12,169
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_149_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,282
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_149_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,445
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_150_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_150_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_151_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_151_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_152_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_152_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_153_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_153_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_154_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_154_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_155_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_155_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_156_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_156_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_157_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_157_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_158_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_158_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_159_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_159_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_160_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_160_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_161_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_161_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_162_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_162_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_163_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_163_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_164_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_164_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_165_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_165_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_166_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_166_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_167_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_167_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_168_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_168_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_169_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_169_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,631
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_170_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,060
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_170_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,331
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_171_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_171_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_172_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_172_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_173_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_173_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_174_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_174_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_175_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_175_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_176_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_176_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_177_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_177_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_178_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_178_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_179_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_179_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,715
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_180_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_180_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_181_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_181_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_182_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_182_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_183_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_183_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_184_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_184_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,700
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_185_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,943
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_185_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,897
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_186_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,061
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_186_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size12,007
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_187_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,126
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_187_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,285
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_188_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_188_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_189_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_189_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_190_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_190_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_191_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_191_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_192_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_192_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_193_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_193_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_194_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_194_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_195_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_195_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_196_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_196_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_197_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_197_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_198_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_198_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_199_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_199_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_200_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_200_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_201_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_201_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_202_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_202_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_203_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_203_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_204_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_204_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_205_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_205_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_206_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_206_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_207_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_207_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_208_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_208_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_209_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_209_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_210_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_210_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_211_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_211_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_212_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_212_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_213_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_213_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_214_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_214_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_215_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_215_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_216_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_216_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_217_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_217_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_218_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_218_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_219_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_219_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_220_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_220_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_221_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_221_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_222_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,943
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_222_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,672
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,490
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,475
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,478
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,941
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,675
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,900
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,622
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,279
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,443
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,471
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,489
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,942
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,671
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,460
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,124
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,283
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_92_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_92_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_93_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_93_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_94_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_94_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_95_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_95_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_96_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_96_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_97_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_97_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_98_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_98_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_99_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_99_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2378111_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2378111~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,474
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size10,822
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,301
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,174
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,629
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size17,781
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size18,372
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,008
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,459
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size17,968
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size18,563
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,442
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size11,909
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2378111_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size16,668
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_07ef62b47d06ba16525fbf2a175886f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_f9eca1ab33194e0b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_0a6728d959a56ccfa78fac7ca5f79987_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_46edf1f5edfa66f6.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_0dc633dff9881022537320e82c99ec94_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_f6406c7be93d05b6.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_0dcef2c25cce9939d10e769545841206_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_e05f2bcfc600f2b7.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_10fb2c3cad5578b2f6a30f821ff67d4e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_fb8b0bce4a7e242e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_141db9ff06f7da494ebc249bbe8ad1c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_5caed245a3e02e41.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1523834f156035671ad6a3f8b8cd579d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_9a96993c70eceb9d.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1746dd755130ffe17cb2bdfa6143e228_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_6ffed6d1b77803a0.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_18f71f40d4ed8814e75098ca801f8f23_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_3aca123cffd35b4c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_1945cd272a6bf5444d6f43b0e714c123_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_94700c6b5fa8d381.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_1ac71d57c5288e2a754485e7ebb2d1b2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_a01c0829b116093e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1b156a917bc24ab8b5c9a6a9f33c1744_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_56d8002da2c6ae09.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_1b830b3db38f28ebca1e732b327df3c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_9880de3c3cdf3ab1.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1bb475fe21ddf7cc5191bd2172d088de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_782a382e5e49034b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1bdbbc0157e46c48f79774ec0d177923_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_b2ec6ec04a532e80.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1cc27bde247722f8fefbe555682f5e79_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_170fc5a858237d2f.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1e2a1c178d5ec3ff16358522a823cc4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_d203fda8013e5981.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_1f1aba4aeb58b5c0aa4cba74e45480d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_99132b8bda3984c7.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1f6a7a76d744754a7825d4f2616491fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_35364ae16bd5b5b6.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_20dc950c8eec5dc605b8bb1bb9110687_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_4e757cb30d2d84be.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_23e720a70911ee7d4df11c3e9c5f5857_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_0f31d505de9dbe25.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_278d315ee2d8951c3699650c56477638_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_a724f2346317c901.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_27f12d6cba2bcbd01204000425eb8fce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_cc5de9ca6ed8ed2b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_2ac2beea9b561885702340295ddc4ff3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_83d112a9f1a8d8a2.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3011a144ccb3ce69d02fb337f4e2e67e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_9eb2a80df3b33200.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_30d9e831d676782b5337d8ff3726e80c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_9a8b7491087047f8.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_31ea9771e12479abe049a0bf42bbde45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_61bbfa8a609e85a5.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_32d127ad16dd212c01417a7f0139e57e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_5dffc17fa8ac26ac.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_3328ef7c1f3cf26c5337da45fe6d04f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_45fd9c6de4dba8bb.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_345c6718a1b38a1cc0923739462ebbf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_d279d74325b0d6b1.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_36a9de32c1e125062d24cb09510dfccb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_74961de002f356dc.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_38a71af688b3edc2e25e168545086cb9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_cbec2479ad1c9bba.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_38bbc369d2c025ce915660d4caff78ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_95a40f1135a962f1.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3934b442e56f1cba45716a00a446fb4f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_2b440828e8562644.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3c9bbf8b8b8eb0f6b41b1cea7d383084_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_0c1d966faaeaf881.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_3da75468b7c6192ba7ba3239023d6880_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_40fe3c7fe6832c01.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e160db7c75d0baca86446cc6e509d86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_345ce40ad3e2e55a.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e43ab54ba8c771bb6889f60532820fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_2c7733c130beb27b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_414dfa4280627e70df4da063f98ef9f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_10c378406870a337.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_41e358de866f776553c96b38b414d6b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_fd4aac2cd52eecdf.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_424cfe615d56a796ed07c62c8319ada2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_2118da3c8da9511c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_436d5c5a2811c3314bb3f7b8b823c0d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_2899fc461cd78270.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_4967ba001966a673c7598dca0a8aff60_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_613af3632953e0ac.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_49bf3a4c97525bebd232d6138a83d72b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_b9b0501e993f07b2.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_49c1250123e43d3360874f1491afea0e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_e85a7d76acee8fd3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ae798c4ef95dfb4132fc5787d5ecfbf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_a2863d3e664ee198.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_4c37918889c64c00a70d5c34f525759d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_8517555788d02fd1.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_4cddf112e989a6fe2e280afccdb4b750_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_d86663cdb4cd9f59.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_4eb1d6cb67f8a3217470a60e25738acf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_4ca5af1d52f686b9.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_4efde2cd4aee37ad16b1931db542ea56_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_8f2fcdee14016ef1.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_50ce15f606fed69524857727af074750_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_e1eb33e78b248c03.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_531eaccc1ce4f902570160fb746c2f11_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_b94e29daf06210c1.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_5684dac29f44705e6f67d956da36539c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_ab64922da33ef661.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_58854b6914802302c8d9eb45079b98f2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_835bbbca7a7008e0.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_58a073c7a5a6cac7af860b83ee424649_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_ba3dfa0f63293f9b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_5b156ef63acb4839e4f8eb5c1aade59a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_f37b570113e9332f.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d3cb0a5a3c845ddeaff2dbe5c7d7e49_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_9da7ca18ac6b50f9.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_5f2526401fe15a3386dd04f2a2be54b5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_460663dfb037d867.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_5ff8e152230be785edf872616b4acea6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_6985f6e5287b94ed.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_607a1fa3804c44f6188720960cfaf247_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_836ef71f1d777a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_67e82bba5b75886bf0705839d35692db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_07423b1036b4c66c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_69f847f5079df9a127fb19707200121f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_f370ed5399320c06.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_6a172735724c9a42f9bca9287db15131_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_4a846ecd4e87368b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b24f12d583b9a645a054cce16d8a2e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_be91e75ce5580cc0.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b7c1226ae5ff0b8380519d4c9a445ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_46cf443a3d72b04d.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_6e53318fc55fe649d19d1425d0d625f3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_df993f9add74294d.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_6e99eca0356973786bb38bc565b3f51c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_2f6cf35e4945b2ab.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_77b960da7c65de08a19297e699e76316_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_cf64dff28fe16f91.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_7870b22aca188431188dfea867626e32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_0123f7972fcc8396.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c5448124779b18f1426e97cfa9e174a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_25c6a639b283a990.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_7db691721661082ec5069409f6c5d4e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_6038bdca2fb95d08.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_7e61d5d8dd1c7238d4f638c788d5af3d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_e6543d5d6b9652d9.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fdccf3bf12d8da19b4b5452a861f6eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_c8fcf27c36288cec.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fdcd68fc510b75c99c1e56bb2dfcdba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_0c0589cfcc0d8f51.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_809fb2983df0538b95f94c98c6b77556_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_fe71f7efcb98f056.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_8209f68ab9386b5bb9da475d71d5b2e9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_27fd7ac967f259c7.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_845e139ce39c3ba62015aae4548a281b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_7bc97bb10297d2ad.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_8599e5a64888dfae22eb70150c7cf70d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_ea19658c349360e3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_8767a6a377de7c52b35d8814131d40ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_3ded09be1e5128bd.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_88176b4aef4b9eb0b8b6ed3f6e30337b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_e79b7e296e851cd8.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_8a3c15a42d1335e998e6f0782f06665b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_e3d595ae4817ffa6.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_8a7252814b9c6ebb3c602fc8987e8a79_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_c9ee51809530fd99.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_8dac0598955cb92bfed5069d57b76a23_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_d3caffafd97257ea.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_8e37986739b38673cb2b5bf4c9aac633_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_f75c07e7cc9bcde0.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_8eab912cfaaaf4ce27d28f7a81db0cfb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_e855bcfe97ab4248.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_8edefb85b696f11b05263673c1e60e54_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_b776ada8b896c14a.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_917bb030a386ff1921f2ded337254eac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_751d1fa115d53161.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_9adf21b6a89dbba3dff435fc51de1cb0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_97cecf68e3d04e74.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_9caa96128975e717b6ae3ae70a9a7a2a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_ce8aed493970cf56.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_9d40636b8a807577f7268277287b022f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_f793ba956f659544.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_9d9c794a7c3e69dd59b245579450b852_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_7139fed9f952f110.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_a06486ec25d22973fb79e3f8372319ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_e3370e4a31c4d6fc.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_a120b6c0857c89d5e2bae556cbbc8410_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_b91e45cd655bd7cf.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_a19c75392834ea35bf9ee3dd3db3a2d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_ec882c3459577ebb.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_a2bc22b832e5e75dd89b754df35eed88_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_63be42035f837f54.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_a9abdf34de64a64ae34d288ecf7fb1bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_75b00e4aea0f85bf.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_ac549bc42ad4b5f9259725863c2c7cc0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_abd9129346599ead.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_b15804ee8f1e498669ee94b593b2b1fe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_8e512f05aeec379a.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_b1bd7a3a58c30a4ce071cc289657e8a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_45254bb69fc45518.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_b1ca470a3e6be1bed82e3179ba1e5679_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_09ac5cc54076f394.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_b289302335cd809cc2b5e9325cf21e98_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_f6b3cb3803e77727.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_b459d9278a0b55e7840321e8bb80876c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_60143e33e2e44787.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_b479dc2de8793735bdcc7d1418b0aa49_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_a625e8010167473d.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb22403339ee9b7e2ca4b22b0a537a0b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_f4e23d60d628d747.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_bbed1aadfbf1c2583590fc5dc4d48bbc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_81035d02f0da8309.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_bd1bb1e90c0d7de4173ba078266b319c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_16327f721d21d550.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_c2099c5b28ecd9bdcd23760024158905_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_53d7be7728a1f87c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_c44ff9d7279e6198839221c370702b1b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_eafefe4132b0a8fe.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_c69a17f022b760238300de87a32acd7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_60ef8a67946ac842.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_c75628ec6fdaddcdde5e4744514e2a57_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_adf93e5e35f895a4.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_ca4f319b300e1cc5fe95b8f4134f609f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_2b9a2f68ffdf7e55.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_caf2f7901587eb1a153b894c6223fd52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_fdb3be120a269ee8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_cca1e4eaee1d57357a13ae22bfe90d49_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_c1329637332a2e18.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_cdbfe52e62eabc47623d75df46846a30_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_639c34f055fb777a.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_cdf1c350a86c77e2c357c91b7b7cf455_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_9c6c043f6327c65f.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_d1be36a54e073fff0b2fbb41f537165d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_0d70e4708c0bfddd.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_d1cacee5a67dc1d191d521a0946fa934_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_185f3a4f7fedb0fe.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_d29c1e97d64f35346397069a2a2a8607_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_2d1cd59713fd7adc.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_d7435c9f240c7ce8c0f3ae3e82adb2c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_8bf1698d8b01daf0.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_d850ced9fee508719b94103a09997de0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_1a679a3b561ca66e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_db0d655ecc18517ec5512a3cb2c354e3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_b8410d06a916973e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_df8b8e4df38848cd67319550cdde402b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_244aa602a2dbf61b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_e2ef51bc6f7c8da7e97f0c39186ddc56_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_0bd3df5d0bd88ee9.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6a221400c4cf663e6d961290a819a8f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_82a582f7fb7a311d.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_e707db6e1b7040d7cd8d3d0ffa437b3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_5bd905119c02d061.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8a8cf245ff85c842e2d3362b46b247f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_1de09a9c66d7d24c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_e9b682bee8db417c0ce486e4b9a314b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_749b43d32f14ecd4.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed492bd13bb470899a14074a313d6862_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_3a0165e069da6c35.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_ef7fe780048a0aa8aafbe58e90c89456_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_293880554bbd48c7.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_efebc5f4ab334371f898664591ce7d62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_88c27079d3cfbe3a.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0b39a03212810ded0206f8070c4eb60_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_a9917211f3a6c2f6.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f132b7efe90b11b23470ae7eb962f306_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_4419bbf2fc718196.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f1a17a7699f9f422fd6217d746e12597_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_fd1dacbcca2ba01b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f3ef3ad28ef2baf4d3382949013524df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_35fb169c1857ffb3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f40730ea9202712721de1c112e7005cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_ed290f66b25f4e1c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f4925a3485032a095c5a8ff431dfed84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_ebe38e42efb51f68.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_f5903a7780b2986d5a8fa6669a7eee8f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_b022cf9ba9010929.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_f5d94c22d46097ba8a26eb2d6ad28d12_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_none_febbb6caea3aefad.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_f5ecd41796a91466561707720541cb91_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_5ce99c8f3545f49c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_f68f5ae154cfd3ad027b7fc69b1ee6aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_821d1bfc1428fa46.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f8cb4586a7da1e6b7b4f8efd446a6f37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_4406a0d7ac11f3ef.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_f92f06f5a6b1ab0a135ec36785360ffe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_989729b8854ab018.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_faacbb0266d72ea0a82d15862887c769_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22486_none_6a9b940487df4cac.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_fb11c0f45084f2d893367bea6b29c952_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_none_63f4e9003355eb42.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_ff323807e87fe864ae2a308a5146ae96_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_none_ef0f3be808b3cca5.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)14-Sep-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_ar-sa_8ece8b9c1ca85629.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_bg-bg_350e6d250d28a780.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_cs-cz_e017e3bffab083ab.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_da-dk_7d51c3e6f0f67faa.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_de-de_7a7d5922f2ccd444.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_el-gr_231386b5e1e23cd2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_en-us_236e2f1be1aae009.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)18:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_es-es_23398bffe1d1d1ae.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_et-ee_1cf9578fe5d7ae3d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_fi-fi_c25490acd6ebc3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_fr-fr_c5f101fed4a3e810.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_he-il_0a10a9a0bb12e8fe.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_hr-hr_0c2d5c80b9c655c4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_hu-hu_0d618246b903b72c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_it-it_b018f845abd5cd8e.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_ja-jp_523e77529ef0df69.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_ko-kr_f5a854079161a67f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_lt-lt_997380088389721c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_lv-lv_9a40ee8c8307b30c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_nb-no_de3ad53c6986d23b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_nl-nl_dc7a207a6ab2dc10.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_pl-pl_22b67afc4fd549c4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_pt-br_250a65a04e5edda8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_pt-pt_25ec350c4dce4d84.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_ro-ro_6a26fb44343518e0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_ru-ru_6c8f46d032afdbb0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_sk-sk_0baa4b7d27c9cdda.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_sl-si_0abc6d352863e0bd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)21:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_sr-..-cs_aa45e9c7a1bc4405.manifest
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_sv-se_088a314529d8e60b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_th-th_ad9452f81b1da34c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_tr-tr_b1977b8c1894e7fc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_uk-ua_4d775e330fc60e48.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)22:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_zh-cn_82f49989c8ccba1b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18528_zh-tw_86f0d6dfc63d968b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)10-Sep-2010
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_ar-sa_8f26e8e135ebcad4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_bg-bg_3566ca6a266c1c2b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_cs-cz_e070410513f3f856.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_da-dk_7daa212c0a39f455.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_de-de_7ad5b6680c1048ef.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_el-gr_236be3fafb25b17d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_en-us_23c68c60faee54b4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_es-es_2391e944fb154659.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_et-ee_1d51b4d4ff1b22e8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_fi-fi_c2acedf1f02f3883.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_fr-fr_c6495f43ede75cbb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_he-il_0a6906e5d4565da9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_hr-hr_0c85b9c5d309ca6f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_hu-hu_0db9df8bd2472bd7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_it-it_b071558ac5194239.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_ja-jp_5296d497b8345414.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_ko-kr_f600b14caaa51b2a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_lt-lt_99cbdd4d9ccce6c7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_lv-lv_9a994bd19c4b27b7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_nb-no_de93328182ca46e6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_nl-nl_dcd27dbf83f650bb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_pl-pl_230ed8416918be6f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_pt-br_2562c2e567a25253.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_pt-pt_264492516711c22f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_ro-ro_6a7f58894d788d8b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_ru-ru_6ce7a4154bf3505b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_sk-sk_0c02a8c2410d4285.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_sl-si_0b14ca7a41a75568.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_sr-..-cs_aa9e470cbaffb8b0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_sv-se_08e28e8a431c5ab6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_th-th_adecb03d346117f7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_tr-tr_b1efd8d131d85ca7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_uk-ua_4dcfbb78290982f3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_zh-cn_834cf6cee2102ec6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22762_zh-tw_87493424df810b36.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_ar-sa_90b8cd5019ccdb22.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_bg-bg_36f8aed90a4d2c79.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_cs-cz_e2022573f7d508a4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_da-dk_7f3c059aee1b04a3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_de-de_7c679ad6eff1593d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_el-gr_24fdc869df06c1cb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_en-us_255870cfdecf6502.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_es-es_2523cdb3def656a7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_et-ee_1ee39943e2fc3336.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_fi-fi_c43ed260d41048d1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_fr-fr_c7db43b2d1c86d09.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_he-il_0bfaeb54b8376df7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_hr-hr_0e179e34b6eadabd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_hu-hu_0f4bc3fab6283c25.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_it-it_b20339f9a8fa5287.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_ja-jp_5428b9069c156462.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_ko-kr_f79295bb8e862b78.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)16:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_lt-lt_9b5dc1bc80adf715.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_lv-lv_9c2b3040802c3805.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_nb-no_e02516f066ab5734.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)18:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_nl-nl_de64622e67d76109.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_pl-pl_24a0bcb04cf9cebd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_pt-br_26f4a7544b8362a1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_pt-pt_27d676c04af2d27d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_ro-ro_6c113cf831599dd9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_ru-ru_6e7988842fd460a9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ayer-core.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18311_sk-sk_0d948d3124ee52d3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,259
Date (UTC)13-Sep-2010
Time (UTC