Komunikat o błędzie "Indeks wykraczał poza granice" podczas przesyłania danych w raporcie przypisania w dodatku programu PerformancePoint dla programu Excel


Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Masz raport, który jest tworzony w dodatku programu PerformancePoint dla programu Excel.
  • Wszystkie macierze w raporcie mają możliwość Przechwytywania zmiany przed akcją przepływu pracy , ustaw wartość True.
  • Przesyłanie danych w przypisania raportu, który jest skojarzony z model ogólny.
  • Zainstaluj dodatek SP3 dla pakietu Office PerformancePoint Server 2007.
W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:
Indeks wykraczał poza granice tablicy
Uwaga Ten problem nie występuje przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla programu PerformancePoint Server 2007.

Obejście


Aby obejść ten problem, należy ustawić opcję Przechwytywania zmiany przed akcją przepływu pracy na wartość False dla co najmniej jednej macierzy. Opcję tę należy ustawić przed przesłaniem danych w przypisaniu.Ostrzeżenie Jeśli ustawisz tę opcję na wartość False, wszelkie zmiany do macierzy nie są przekazywane, podczas przesyłania danych w przypisaniu.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.