MS10-095: Luka w zabezpieczeniach w systemie Microsoft Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-095. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Ta luka w zabezpieczeniach jest ujawniana, gdy w lokalizacji domyślnej brakuje określonego pliku biblioteki. Domyślnie ten plik DLL występuje tylko w wersjach systemu Windows wydanych z obsługą usługi BranchCache. Jednak jeśli pliku DLL usługi BranchCache brakuje w lokalizacji domyślnej, na problem narażone są wszystkie wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Więcej informacji o wersjach narażonych na występowanie tego problemu można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń:

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
    6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
    6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Webio.dll6.1.7600.16688314,36816-Oct-201004:36x86
Webio.dll6.1.7600.20817314,36815-Oct-201004:31x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Webio.dll6.1.7600.16688395,77616-Oct-201005:19x64
Webio.dll6.1.7600.20817395,77615-Oct-201005:38x64
Webio.dll6.1.7600.16688314,36816-Oct-201004:36x86
Webio.dll6.1.7600.20817314,36815-Oct-201004:31x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Webio.dll6.1.7600.16688690,17616-Oct-201004:12IA-64
Webio.dll6.1.7600.20817690,17615-Oct-201004:20IA-64
Webio.dll6.1.7600.16688314,36816-Oct-201004:36x86
Webio.dll6.1.7600.20817314,36815-Oct-201004:31x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,783
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,483
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,788
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,488
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,768
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,468
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2385678_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,389
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2385678_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,859
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameX86_bf986e10e6c48c75784c2d85746165df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_78b07927b2dff768.manifest
File versionNot applicable
File size693
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameX86_c19f075144e8f897036c43efc4cad69e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_04b25f3b59b33ea5.manifest
File versionNot applicable
File size693
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_5cc396d140041367.manifest
File versionNot applicable
File size2,484
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)05:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_5d97e4ac58e9d36a.manifest
File versionNot applicable
File size2,484
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)04:58
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_01644122b29bee22087191fe662d2d51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_20e5c3b76b2b425d.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0c3e5271eecdc87d81f0888bf954a8b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_43f2d5d847ae4f29.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameAmd64_61bf4722842d6b0e7a192aa17814f88c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_5950eaf8886c69c1.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6e41bcb6433fa0e59d22e885a420f70e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_df57b7f660502cdf.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b3e62176383b9c71f8ff0d4d188eb42e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_9f1bc247d0838c73.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e2e0ba0398caacf68dfb7f1bf6d93002_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_a12674ff5a9cbbad.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_b8e23254f861849d.manifest
File versionNot applicable
File size2,488
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)05:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_b9b68030114744a0.manifest
File versionNot applicable
File size2,488
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)06:05
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,793
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,497
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,212
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,077
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,016
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,877
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,985
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,909
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2385678_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,303
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2385678_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,382
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,503
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_c336dca72cc24698.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_c40b2a8245a8069b.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)04:53
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_01644122b29bee22087191fe662d2d51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_c4c8cc29b2cbda23.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_61bf4722842d6b0e7a192aa17814f88c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_fd33f36ad00d0187.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_a7e1bb70554ec694d0b8b1bf8db58c74_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_6b54ff3937053f9b.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_d1d4cd215f45a8581c22766a6cedee62_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_ed138023023f8595.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_5cc53ac740021c63.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)05:52
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_5d9988a258e7dc66.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)05:47
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,794
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,648
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2385678_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,010
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2385678~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,867
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2385678_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,940
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2385678_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,975
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,673
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_c336dca72cc24698.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20817_none_c40b2a8245a8069b.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)04:53
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2385678 — ostatni przegląd: 17.12.2010 — zmiana: 1

Opinia