Pakiet Office 2011 dla komputerów Mac: „Aktywacja w trybie online nie została pomyślnie ukończona, ponieważ liczba prób użycia klucza produktu osiągnęła maksymalny określony limit”

Symptomy

Podczas próby aktywowania pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Aktywacja w trybie online nie została pomyślnie ukończona, ponieważ liczba prób użycia klucza produktu osiągnęła maksymalny określony limit.
Kliknij przycisk Przejdź wstecz, aby się upewnić, że został wprowadzony poprawny klucz produktu, a następnie ponownie kliknij przycisk Aktywuj. Jeśli nie masz połączenia z Internetem, możesz przeprowadzić aktywację przez telefon.

Przyczyna

Ten komunikat o błędzie jest zwracany, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:

  • Próbowano użyć tego samego klucza produktu na wielu komputerach i przekroczono limit określony w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft znajdują się w folderze instalacji produktu na komputerze. W przypadku niektórych produktów w postanowieniach tych dopuszcza się aktywowanie oprogramowania na więcej niż jednym komputerze. Więcej informacji, w tym informacje o dozwolonej liczbie komputerów, na których można aktywować produkt, można znaleźć w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.
  • W sprzęcie komputera wprowadzono istotne zmiany, na przykład zainstalowano nową kartę pamięci RAM, kartę wideo lub inne urządzenie.
  • Ponownie sformatowano dysk twardy.

RozwiązanieInformacje o licencji:
Wersja dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 1PK — licencja dla jednego (1) użytkownika na jeden (1) komputer Mac.
Wersja dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2PK — licencja dla jednego (1) użytkownika do zainstalowania na dwóch (2) komputerach Mac.
Wersja dla Użytkowników Domowych i Uczniów 1PK — licencja do użytku domowego i szkolnego na jednym (1) komputerze Mac.
Wersja dla Użytkowników Domowych i Uczniów (Pakiet rodzinny) — licencja do użytku domowego i szkolnego na trzech (3) komputerach Mac w jednym gospodarstwie domowym.
Wersja Academic — licencjonowana do kwalifikowanego użytku akademickiego na jednym (1) komputerze Mac.
Zakup karty z 27-cyfrowym kodem PIN:
Wersja dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2 Pack — licencja dla jednego (1) użytkownika do zainstalowania na dwóch (2) komputerach Mac.

Jeśli liczba aktywacji produktu przekracza liczbę aktywacji (podaną w tabeli powyżej) dozwolonych w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, należy kupić dodatkowe kopie produktu. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Informacje o tym, ile razy można aktywować produkt, można znaleźć w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. W sekcji dotyczącej odpowiedniej wersji produktu należy przeczytać część poświęconą instalacji i prawom użytkowania. Na przykład w przypadku pakietu Office 2011 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm należy w sekcji 2 przeczytać część 2. Instalacja i prawa użytkowania. Aby zapoznać się z tymi postanowieniami, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Jeśli nie przekroczono liczby aktywacji dozwolonej w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, należy kliknąć przycisk Aktywuj przez telefon, wybrać lokalizację i zadzwonić pod wyświetlony numer telefonu. Na przykład dla Stanów Zjednoczonych ten numer to (866) 825-4797. Dla Zjednoczonego Królestwa ten numer to (44) (203) 147-4930.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2390723 — ostatni przegląd: 02.12.2011 — zmiana: 1

Opinia