Ustalanie preferowanego serwera licencji usług terminalowych systemu Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania Rejestru. Zanim zmodyfikujesz Rejestr, koniecznie wykonaj jego kopię zapasową i dowiedz się, jak przywrócić Rejestr w razie wystąpienia problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowych, przywracania i edytowania Rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry

Streszczenie

Aby wybrać określony serwer licencji do użytku różnych serwerów usług terminalowych systemu Microsoft Windows 2000 w domenie lub lokacji, możesz zmodyfikować Rejestr, tak aby wskazywał konkretny serwer licencji. Dzięki temu w celu obsługi kont można określić, że wszystkie serwery usług terminalowych pracują z konkretnym serwerem licencji. Jest to także przydatne, gdy serwer usług terminalowych znajduje się w innej domenie niż serwer licencji.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby wybrać określony serwer licencji, znajdź następującą ścieżkę w Rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
Dodaj następującą wartość:
Nazwa: DefaultLicenseServer

Typ danych: REG_SZ

Wartość danych: NazwaSerwera
Zamiast ciągu NazwaSerwera wstaw nazwę lub adres IP odpowiedniego serwera licencji.
Wybór określonego serwera licencji umożliwia administratorom wybranie serwera licencji w danej lokacji i zlokalizowanie serwerów usług terminalowych z różnych domen w tej samej lokacji. To z kolei pozwala serwerom usług terminalowych na używanie jednego serwera licencji zamiast odrębnego serwera licencji dla każdej domeny. Obecnie serwery usług terminalowych współpracują z serwerami licencji we własnej domenie, co może zmuszać je do użycia łącz sieci rozległych (WAN) w celu odnalezienia serwera licencji, nawet jeśli w innej domenie w tej samej lokacji znajduje się serwer licencji. Opisana powyżej metoda umożliwia krzyżowanie domen w celu śledzenia licencji i obsługi kont.


UWAGA: Podanie wartości klucza Rejestru DefaultLicenseServer zastępuje normalny proces odnajdywania. Jeśli określony serwer licencji nie jest dostępny, serwer terminali nie zażąda licencji z innego serwera licencji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 239107 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia