Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0

Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.

Streszczenie

W tym artykule opisany jest sposób ustalania bieżącego wydania aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0. Podano w nim również informacje umożliwiające pobranie najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu bazy danych Jet 4.0 oraz instrukcje dotyczące instalowania, listę plików dołączonych do najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu Jet i historię dodatków Service Pack dla aparatu Jet 4.0.

Ważne Aby aparat bazy danych Jet działał poprawnie, należy zainstalować jego najnowszą aktualizację.
Aby uzyskać więcej informacji o innych najważniejszych wskazówkach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

303528 Jak utrzymać prawidłowe działanie aparatu bazy danych Jet 4.0

Więcej informacji

Jak ustalić bieżące wydanie aparatu Jet 4.0

Aby ustalić wydanie aparatu Jet 4.0 zainstalowanego obecnie na komputerze, wykonaj poniższe czynności.


Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, na danym komputerze może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Msjet40.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msjet40.dll, który znajduje się w folderze Windows\System32 lub folderze Windows\System, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Uwaga W 64-bitowych wersjach systemu operacyjnego Windows plik Msjet40.dll znajduje się w folderze Windows\SysWOW64.
 5. Kliknij kartę Wersja, a następnie skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić bieżący poziom dodatku Service Pack dla aparatu Jet 4.0:

Wersja pliku Msjet40.dllWydanie dodatku Service Pack dla aparatu Jet 4.0
4.0.2927.4Service Pack 3 (SP3)
4.0.3714.7Service Pack 4 (SP4)
4.0.4431.1 lub 4.0.4431.3Service Pack 5 (SP5)
4.0.6218.0Service Pack 6 (SP6)
4.0.6807.0Service Pack 6 (SP6), dostarczany tylko z systemem Windows Server 2003
4.0.7328.0Service Pack 7 (SP7)
4.0.8015.0Service Pack 8 (SP8)
4.0.8618.0Windows XP SP2 i biuletyn Security Bulletin MS04-014
4.0.9025.0Windows Server 2003 SP1 i pakiet zbiorczy 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4
4.0.9505.0Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
4.0.9511.0Windows XP SP3 i biuletyn Security Bulletin MS08-028
4.0.9635.0Windows Vista
4.0.9704.0Windows VistaSP1 i Windows Server 2008
Uwaga Jeśli na powyższej liście nie ma wersji pliku Msjet40.dll znajdującego się na komputerze, poprawka prawdopodobnie została już zainstalowana. W takim przypadku w celu ustalenia wydania należy odwołać się do wcześniejszego numeru wersji.

Pobieranie najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu Jet 4.0

Istnieje pięć wersji dodatku Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) do pobrania.

 • Pierwsza z nich jest przeznaczona tylko dla komputerów z systemem Windows 2000.
 • Druga jest przeznaczona tylko dla komputerów z systemem Windows XP.
 • Trzecia jest przeznaczona tylko dla komputerów z systemem Windows Server 2003.
 • Czwarta jest przeznaczona tylko dla komputerów z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0.
 • Piąta jest przeznaczona tylko dla komputerów z systemem Windows Millennium Edition.
Każda wersja zawiera zaktualizowane wersje kilku plików .dll, które są dołączone do systemu Windows 2000 i nowszych oraz do programów Access 2000 i Access 2002, pakietów Microsoft Office 2000 Developer i Microsoft Office XP Developer, programu Microsoft Visual Basic w wersji 6.0 i nowszych oraz innych produktów firmy Microsoft zawierających aparat bazy danych Microsoft Jet 4.0.Instalator programu Access 2002 aktualizuje pliki systemowe tylko w niektórych wersjach systemu Windows i tylko do pewnego poziomu. Instalator programu Access 2003 nie aktualizuje żadnych plików systemowych. Oznacza to, że zainstalowanie programu Access nie gwarantuje, iż na komputerze będzie obecna najnowsza wersja aparatu bazy danych Jet 4.0. Aby uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu bazy danych Jet 4.0, należy użyć łączy wymienionych w tym artykule.Jeśli najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu Jet został zainstalowany razem z programem Access lub inną aplikacją korzystającą z aparatu Jet 4.0, nie trzeba instalować go ponownie podczas instalacji najnowszej wersji programu Access.

Komputery z systemem Windows Vista i nowszymi wersjami

Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows Vista lub nowszy, oznacza to, że dostępna jest wersja aparatu Jet 4.0 nowsza niż wersja uwzględniona w dodatku SP8 dla aparatu Jet 4.0.

Komputery z systemem Windows Server 2008 i nowszymi wersjami

Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows Server 2008 lub nowszy, oznacza to, że dostępna jest wersja aparatu Jet 4.0 nowsza niż wersja uwzględniona w dodatku SP8 dla aparatu Jet 4.0.

Komputery z systemem Microsoft Windows XP

Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem SP2, oznacza to, że dostępna jest wersja aparatu Jet 4.0 nowsza niż wersja uwzględniona w dodatku SP8 dla aparatu Jet 4.0. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Jeżeli nie można zainstalować dodatku SP2 dla systemu Windows XP, można użyć pakietu WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe do zainstalowania dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows XP. Kliknij następujące łącze, aby pobrać i zainstalować poprawną wersję dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach, zgodnie z wersją językową systemu Windows XP na danym komputerze.

Komputery z systemem Microsoft Windows Server 2003

Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub nowszym, oznacza to, że dostępna jest wersja aparatu Jet 4.0 nowsza niż wersja uwzględniona w dodatku SP8 dla aparatu Jet 4.0. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Jeżeli nie można zainstalować dodatku SP1 lub nowszego dla systemu Windows Server 2003, można skorzystać z pakietu WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe do zainstalowania dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows Server 2003. Należy kliknąć następujące łącze, aby pobrać i zainstalować na komputerach poprawną wersję dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0, zgodnie z wersją językową systemu Windows Server 2003 na danym komputerze.

Komputery z systemem Microsoft Windows 2000

Jeśli na komputerze jest uruchomiony pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, oznacza to, że dostępna jest wersja aparatu Jet 4.0 nowsza niż wersja uwzględniona w dodatku SP8 dla aparatu Jet 4.0. Zalecamy zainstalowanie najnowszego dodatku dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Jeżeli nie można zainstalować pakietu zbiorczego 1 w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, można użyć pakietu Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe do zainstalowania dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows 2000. Należy kliknąć następujące łącze, aby pobrać i zainstalować na komputerach poprawną wersję dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0, zgodnie z wersją językową systemu Windows 2000 na danym komputerze.

Komputery z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0

Na komputerach z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0 należy zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 przy użyciu pliku Jet40SP8_9xNT.exe. Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet Jet40SP8_9xNT.exe teraz.

Komputery z systemem Microsoft Windows Millennium Edition

Na komputerach z systemem Windows Millennium Edition należy zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 przy użyciu pliku Jet40SP8_WMe.exe. Pobierz Pobierz pakiet Jet40SP8_WMe.exe teraz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak zainstalować najnowszy dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0

Dodatki Service Pack dla aparatu Jet 4.0 są archiwami automatycznie wyodrębniającymi się do odpowiedniego folderu. Aby zainstalować najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu Jet 4.0, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz zgodną z komputerem wersję dodatku Service Pack dla aparatu Jet.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik pobrany w kroku 1, aby rozpocząć instalację dodatku Service Pack dla aparatu Jet.
 3. Uruchom ponownie komputer.

Pliki w dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0

Najbardziej aktualny dodatek Service Pack, Jet 4.0 Service Pack 8, zawiera poniższe pliki. Pliki te zaktualizowano 15.10.03:

Nazwa pliku Wersja Rozmiar
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.8025.0 561 424
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380 957
Msexch40.dll 4.0.6807.0 512 272
Msexcl40.dll 4.0.8015.0 319 760
Msjet40.dll 4.0.8015.0 1 507 600
Msjetoledb40.dll 4.0.8015.0 348 432
Msjint40.dll 4.0.6508.0 151 824
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53 520
Msjtes40.dll 4.0.8015.0 241 936
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213 264
Mspbde40.dll 4.0.8015.0 348 432
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 422 160
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315 664
Msrepl40.dll 4.0.8015.0 553 232
Mstext40.dll 4.0.8015.0 258 320
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831 760
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614 672
Msxbde40.dll 4.0.8025.0 348 432
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749
Uwaga Rozmiar pliku może być nieco inny. Zależy on od wersji systemu Windows uruchomionego na komputerze. Wersja pliku nie ulega zmianie.

Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 pobierany na komputery z systemami Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oraz Microsoft Windows NT 4.0 zawiera dodatkowo pakiet sterowników ODBC Desktop Driver Pack. Sterowniki te są dołączone do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003. W pakiecie sterowników ODBC Desktop Driver Pack znajdują się następujące pliki:
Nazwa plikuWersjaRozmiar
Odbcji32.dll4.0.6205.060,224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285,224
Oddbse32.dll4.0.6205.027,464
Odexl32.dll4.0.6205.027,464
Odfox32.dll4.0.6205.027,464
Odpdx32.dll4.0.6205.027,464
Odtext32.dll4.0.6205.027,464
Uwaga Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 pobierany na komputery z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0 zawiera pakiet sterowników ODBC Desktop Driver Pack, jednak nie jest on instalowany w całości. Aby poprawnie zarejestrować sterowniki ODBC na komputerze, należy zainstalować składniki MDAC 2.6 (Microsoft Data Access Components) lub nowszy. Składniki MDAC nie zawierają tych plików sterowników, ale dołączono do nich podstawowe biblioteki DLL ODBC, które są wymagane do zainstalowania i używania sterowników. Aby można było poprawnie zarejestrować te pliki, składniki MDAC należy zainstalować po zainstalowaniu dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0.

Informacje dotyczące biuletynu Security Bulletin MS04-014 dotyczącego zabezpieczeń aparatu Microsoft Jet

13 kwietnia 2004 roku firma Microsoft wydała biuletyn Security Bulletin MS04-014 dotyczący zabezpieczeń aparatu Jet. Jest to aktualizacja zabezpieczeń aparatu bazy danych Jet 4.0. To wydanie w pełni zastępuje dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0.Aby uzyskać więcej informacji o biuletynie Security Bulletin MS04-014 dotyczącym zabezpieczeń aparatu Microsoft Jet, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

837001 MS04-014: Luka w aparacie bazy danych Microsoft Jet może umożliwić wykonanie kodu

Uwaga Ten biuletyn zabezpieczeń dotyczy tylko następujących systemów:

 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 oraz Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 64-Bit Edition

Pliki w dodatku SP2 dla systemu Windows XP i biuletynie Security Bulletin MS04-014 dotyczącym zabezpieczeń aparatu Microsoft Jet

Dodatek SP2 dla systemu Windows XP i biuletyn Security Bulletin MS04-014 dotyczący zabezpieczeń aparatu Microsoft Jet: Vulnerability in the Microsoft Jet Database Engine could permit code execution” zawiera następujące pliki. Te pliki zostały zaktualizowane po raz pierwszy 13 kwietnia 2004:

Nazwa pliku Wersja Rozmiar
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.8618.0 561 424
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380 957
Msexch40.dll 4.0.8313.0 512 272
Msexcl40.dll 4.0.8618.0 319 760
Msjet40.dll 4.0.8618.0 1 507 600
Msjetoledb40.dll 4.0.8227.0 352 528
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53 520
Msjtes40.dll 4.0.8618.0 241 936
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213 264
Mspbde40.dll 4.0.8015.0 348 432
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 422 160
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315 664
Msrepl40.dll 4.0.8015.0 553 232
Mstext40.dll 4.0.8015.0 258 320
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831 760
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614 672
Msxbde40.dll 4.0.8025.0 348 432
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749
Uwaga Rozmiar pliku może być nieco inny. Zależy on od wersji systemu Windows uruchomionego na komputerze. Wersja pliku nie ulega zmianie.

Pliki w dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 i pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 i pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 zawierają następujące pliki:

Nazwa pliku Wersja Rozmiar
------------------------------------------
Dao360.dll 3.60.8618.0 561 179
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380 957
Msexch40.dll 4.0.6807.0 512 029
Msexcl40.dll 4.0.9025.0 319 519
Msjet40.dll 4.0.9025.0 1 507 358
Msjetoledb40.dll 4.0.8227.0 358 976
Msjint40.dll 4.0.6508.0 151 583
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53 279
Msjtes40.dll 4.0.9025.0 241 695
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213 023
Mspbde40.dll 4.0.9025.0 348 189
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 421 919
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315 423
Msrepl40.dll 4.0.9025.0 552 991
Mstext40.dll 4.0.9401.0 258 077
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831 519
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614 431
Msxbde40.dll 4.0.9025.0 348 191
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749

Uwaga Rozmiar pliku może być nieco inny, ponieważ zależy od wersji systemu Windows zainstalowanej na komputerze. Wersja pliku nie ulega zmianie.

Historia dodatku Service Pack aparatu Jet 4.0

Istnieje sześć wcześniejszych aktualizacji aparatu Jet 4.0. Bieżąca aktualizacja, czyli dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0, zawiera aktualizacje ze starszych dodatków Service Pack dla aparatu Jet 4.0. Pierwsze znaczące wydanie aktualizacji (dodatek Service Pack 3 dla aparatu Jet 4.0) zawierało następujące pliki:

Nazwa pliku Wersja Rozmiar
------------------------------------------
Dao360.dll 3.60.2927.4 557 328
Jetcomp.exe 4.0.1532.0 65 536
Msjet40.dll 4.00.2927.4 1 495 312
Msjetoledb40.dll 4.00.2927.2 348 342
Msjtes40.dll 4.00.2927.6 237 840
Msrd3x40.dll 4.00.2927.4 315 664
Msrepl40.dll 4.00.2927.2 557 056
Mstext40.dll 4.00.2927.6 241,936
Drugie wydanie stanowiło nieznaczną aktualizację dodatku Service Pack 3 dla aparatu Jet 4.0 (11 października 1999) i zawierało następujące pliki: <Formatting Type="FixedText"><![CDATA[
Nazwa pliku Wersja Rozmiar
-----------------------------------------
Dao360.dll 03.60.2927.4 557 328
Jetcomp.exe 4.0.1532.0 65 536
Msexcl40.dll 4.00.2927.9 323 856
Msjet40.dll 4.00.2927.4 1 495 312
Msjetoledb40.dll 4.00.2927.2 348 432
Msjtes40.dll 4.00.2927.6 237 840
Msltus40.dll 4.00.2927.9 209 168
Msrd3x40.dll 4.00.2927.4 315 664
Msrepl40.dll 4.00.2927.2 553 232
Mstext40.dll 4.00.2927.11 250,128
Trzecie wydanie (dodatek Service Pack 4 dla aparatu Jet 4.0 z 26 kwietnia 2000) zawierało następujące pliki: <Formatting Type="FixedText"><![CDATA[
Nazwa pliku Wersja Rozmiar
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.3714.5 557 328
Jetcomp.exe 4.0.1532.0 65 536
Msexcl40.dll 4.0.3714.0 323 856
Msjet40.dll 4.0.3714.7 1 499 408
Msjetoledb40.dll 4.0.3714.0 348 432
Msjtes40.dll 4.0.3714.5 241 936
Msltus40.dll 4.0.3714.0 213 264
Msrd3x40.dll 4.0.3714.0 315 664
Msrepl40.dll 4.0.3714.0 553 232
Msrpfs40.dll 4.0.3714.0 74 000
Mstext40.dll 4.0.3714.5 250 128
Mstrai40.exe 4.0.3714.0 37 136
Mstran40.exe 4.0.3714.0 45,328
Czwarte wydanie (dodatek Service Pack 5 dla aparatu Jet 4.0 z 26 października 2000) zawierało następujące pliki: <Formatting Type="FixedText"><![CDATA[
Nazwa pliku Wersja Rozmiar
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.3714.5 557 328
Msexch40.dll 4.0.4331.7 512 272
Msexcl40.dll 4.0.4331.3 319 760
Msjet40.dll 4.0.4431.1 1 503 504
Msjetoledb40.dll 4.0.4331.4 348 432
Msjtes40.dll 4.0.4229.0 241 936
Msltus40.dll 4.0.4331.3 213 264
Mspbde40.dll 4.0.4331.6 348 432
Msrd3x40.dll 4.0.4325.0 315 664
Msrepl40.dll 4.0.4331.0 553 232
Msrpfs40.dll 4.0.4314.0 74 000
Mstext40.dll 4.0.4331.5 254 224
Mstrai40.exe 4.0.3714.0 37 136
Mstran40.exe 4.0.3714.0 45 328
Msxbde40.dll 4.0.4331.6 344,336
Piąte wydanie (dodatek Service Pack 6 dla aparatu Jet 4.0 z 15 kwietnia 2002) zawierało następujące pliki: <Formatting Type="FixedText"><![CDATA[
Nazwa pliku Wersja Rozmiar
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.3714.5 557 328
Expsrv.dll 6.0.72.9414 397 072
Msexch40.dll 4.0.5325.0 512 272
Msexcl40.dll 4.0.5919.0 319 760
Msjet40.dll 4.0.6218.0 1 503 504
Msjetoledb40.dll 4.0.5919.0 348 432
Msjtes40.dll 4.0.5914.0 241 936
Msltus40.dll 4.0.5325.0 213 264
Mspbde40.dll 4.0.5325.0 348 432
Msrd2x40.dll 4.0.4910.0 422 160
Msrd3x40.dll 4.0.4325.0 315 664
Msrepl40.dll 4.0.6226.0 553 232
Mstext40.dll 4.0.5325.0 254 224
Msxbde40.dll 4.0.5427.0 344,336
Szóste wydanie (dodatek Service Pack 7 dla aparatu Jet 4.0 z 11 czerwca 2003) zawierało następujące pliki: <Formatting Type="FixedText"><![CDATA[
Nazwa pliku Wersja Rozmiar
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.6508.2 561 424
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380 957
Msexch40.dll 4.0.6807.0 512 272
Msexcl40.dll 4.0.6726.0 319 760
Msjet40.dll 4.0.7328.0 1 507 600
Msjetoledb40.dll 4.0.6807.0 348 432
Msjint40.dll 4.0.6508.0 151 824
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53 520
Msjtes40.dll 4.0.7328.0 241 936
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213 264
Mspbde40.dll 4.0.6726.0 348 432
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 422 160
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315 664
Msrepl40.dll 4.0.6726.0 553 232
Mstext40.dll 4.0.7328.0 258 320
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831 760
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614 672
Msxbde40.dll 4.0.6726.0 348 432
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749

Materiały referencyjne

Starsze aktualizacje aparatu bazy danych Jet zawierały narzędzie Jet Compact (JetComp). To narzędzie nie jest dołączone do dodatku Service Pack 5 dla aparatu Jet 4.0.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia JetComp, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

273956 Narzędzie Jet Compact jest dostępne w Centrum pobierania

Następujące pliki replikacji aparatu Jet 4.0 również zostały zaktualizowane:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Jeśli planujesz korzystanie z Menedżera replikacji aparatu Jet w aparacie Jet 4.0 z dodatkiem Service Pack 7 lub nowszym, a na komputerze nie ma pliku Mstran40.exe w wersji 4.0.6508.0, należy pobrać i zainstalować plik Jet4Repl.exe.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania pliku Jet4Repl.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

320805 W Centrum pobierania jest już dostępna zaktualizowana wersja plików replikacji aparatu Microsoft Jet 4.0

Począwszy od składników Microsoft Data Access Components (MDAC) w wersji 2.6, składniki MDAC nie zawierają składników aparatu Jet. W przypadku próby zainstalowania składników aparatu Jet na komputerze, na którym nie ma aparatu Jet 4.0, można je uzyskać z następującego artykułu:
271908 Program MDAC w wersji 2.6 lub nowszej nie zawiera sterowników Jet lub Desktop ODBC

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów rozwiązanych przy użyciu najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu Microsoft Jet, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

829558 Informacje dotyczące dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0

Właściwości

Identyfikator artykułu: 239114 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia