Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365 nie może pobrać aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update albo zwracany jest komunikat: „Komputer nie może nawiązywać połączeń z usługą Microsoft Update“

Symptomy

Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Microsoft Office 365 nie może pobrać ani zainstalować aktualizacji oprogramowania z witryny Windows Update lub Microsoft Update w środowisku usługi Microsoft Office 365. Ponadto może się także pojawić następujący komunikat o błędzie:

Komputer nie może nawiązywać połączeń z usługą Microsoft Update.

Te symptomy mogą występować nawet wtedy, gdy komputer jest skonfigurowany do automatycznego otrzymywania aktualizacji systemu Windows.

Przyczyna

Ten problem zwykle występuje wtedy, gdy jest zablokowany dostęp do witryny Windows Update lub Microsoft Update. Narzędzie Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365 korzysta z witryny Windows Update do instalowania aktualizacji oprogramowania wymaganych do nawiązywania połączenia z usługą Office 365. Jeśli dostęp do witryny Windows Update jest zablokowany, narzędzie Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365 nie może zainstalować wymaganych aktualizacji. W tym scenariuszu dostęp do witryny Windows Update lub Microsoft Update może być blokowany przez zasady grupy lub inne konfiguracje zabezpieczeń. Ten problem może również występować wtedy, gdy warunkiem ukończenia aktualizacji na danym komputerze jest zainstalowanie na nim składnika usługi Windows Update.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, należy skorzystać z jednej lub kilku z następujących metod.

Metoda 1. Weryfikacja ustawienia zasad grupy

Upewnij się, że klient ma dostęp do witryny Windows Update lub Microsoft Update. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Aby włączyć dostęp do witryn Windows Update i Aktualizacje automatyczne, otwórz przystawkę programu MMC Zasady grupy, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł System, rozwiń węzeł Zarządzanie komunikacją internetową, a następnie kliknij węzeł Komunikacja internetowa.
  2. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Wyłącz dostęp do wszystkich funkcji witryny Windows Update, kliknij pozycję Wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Aby włączyć dostęp do witryn Windows Update i Aktualizacje automatyczne przez zezwolenie na korzystanie z poleceń dotyczących witryny Windows Update, otwórz przystawkę Zasady grupy, rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, a następnie kliknij węzeł Menu Start i pasek zadań.
  4. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Usuń łącza i wyłącz dostęp do witryny Windows Update, kliknij pozycję Wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK.
Metoda 2. Weryfikacja możliwości nawiązywania połączenia z witryną Windows Update

Upewnij się, że możesz uzyskać dostęp do innych witryn sieci Web. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do innych witryn sieci Web, być może używane połączenie internetowe nie działa poprawnie. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Jeśli możesz nawiązać połączenie z innymi witrynami internetowymi, a nie możesz z witryną Windows Update lub Microsoft Update, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

836941 : Podczas instalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update mogą wystąpić tymczasowe błędy związane z połączeniem.

906602 : Jak rozwiązywać typowe problemy z instalacją dotyczące usług Windows Update i Microsoft Update oraz programu Windows Server Update Services.


W niektórych przypadkach może być konieczne odwiedzenie witryny Microsoft Update, a następnie ręczne zainstalowanie składników usługi Windows Update.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2392274 — ostatni przegląd: 21.07.2011 — zmiana: 1

Opinia