Opis poprawki dla programu Word w trybie Online (wdsrv-x-none.msp): 26 października 2010

Dotyczy: Word for the webSharePoint Server 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problem Online programu Microsoft Word, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 26 października 2010.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Rozważmy następujący scenariusz. Wyświetlanie dokumentu programu Microsoft Word 2010 w dodatku Silverlight. Następnie należy wyświetlić dokument w formacie Portable Network Graphics (PNG). Ponownie wyświetlić dokument w dodatku Silverlight. W tym scenariuszu rozmiar dokumentu różni się po wyświetleniu dokumentu jako plik PNG.Uwaga: Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować pakiet poprawek w następującym artykule wraz z tego pakietu poprawek:
2394319 Opis pakietu poprawek Office Online (wacmui-en-us.msp,wacwfe-x-none.msp): 26 października 2010

Więcej informacji


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x64

Pobieranie informacji

  
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Wordwebapp-kb2394318-fullfile-x64-glb.exe14.0.5128.500024,633,39210-Oct-109:21x86
 

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Wdsrv-x-none.mspNie dotyczy24,057,3449-Oct-1022:44Nie dotyczy


Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Exp_pdf_server.dll14.0.5125.5000130,4248-Sep-102:06x64
Exp_xps_server.dll14.0.5125.500072,0568-Sep-102:06x64
Gkword.dll14.0.5126.50003,177,85615-Sep-106:23x64
Microsoft.office.word.server.dll14.0.5119.5000354,17613-Jul-107:45x86
Msoserver.dll14.0.5128.500021,425,0246-Oct-1013:41x64
Oartserver.dll14.0.5128.500026,595,1846-Oct-1014:12x64
Office.odf14.0.5124.50004,254,56031-Aug-1014:31Nie dotyczy
Ogl.dll14.0.5128.50002,097,5208-Oct-1014:37x64
Sword.dll14.0.5128.50007,485,2886-Oct-1020:41x64

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft