Zbiorcza aktualizacja pakietu Office 2010, sierpień 2010

WPROWADZENIE

Zbiorcze pakiety aktualizacji wydane w sierpniu 2010 r. zawierają najnowsze poprawki dla aplikacji podstawowego pakietu Microsoft Office 2010, a także dla serwerów pakietu Microsoft Office 2010.


Zaleca się przetestowanie poprawek przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Kumulacyjny charakter kompilacji sprawia, że każde kolejne wydanie aktualizacji zawiera wszystkie poprawki (w tym poprawki zabezpieczeń), które zostały udostępnione we wcześniejszym pakiecie. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania aktualizacji zawierającego potrzebną poprawkę.

Więcej informacji

Jak uzyskiwać zbiorcze pakiety aktualizacji wydane w sierpniu 2010 r.

Firma Microsoft udostępniła zestaw obsługiwanych zbiorczych pakietów aktualizacji. Jednak każdy pakiet jest przeznaczony tylko do usunięcia problemów opisanych w tym artykule. Odpowiednie pakiety należy stosować tylko w systemach, w których występują określone problemy. Jeśli te problemy nie mają poważnego wpływu na pracę systemu, zaleca się, aby poczekać na następny pakiet aktualizacji zawierający poprawki z tych zbiorczych pakietów aktualizacji.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonego zbiorczego pakietu aktualizacji. Aby utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiety uwzględnione w zbiorczej aktualizacji z sierpnia 2010

Łącze do artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base omawiającego każdą poprawkę zostanie udostępnione po opublikowaniu artykułu. Aby uzyskać określoną poprawkę, należy skontaktować się z pomocą techniczną i poprosić o tę poprawkę, podając numer artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base.

Aby uzyskać więcej informacji o usterkach pakietu Office 2010, klikaj poniższe numery artykułów w celu wyświetlania odpowiednich artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).

Aktualizacje klienckie pakietu Office 2010

Nazwa pakietu poprawekNumer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge BaseProdukt
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2010 (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Access 2010
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Excel 2010
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2345339 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (Excel-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Excel 2010
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (stsupldintl-fr-fr.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Office 2010
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 Opis pakietu poprawek dla pakietu Outlook 2010 (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Outlook 2010
Outlookintl-de-de.msp
2345346 Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2010 (Outlookintl-de-de.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2281463 Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Outlook 2010
Powerpoint-x-none.msp
2345341 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
PowerPoint 2010
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Workspace 2010 (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Workspace 2010
Csi-x-none.msp
2299050 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Workspace 2010 (Csi-x-none.msp ): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Workspace 2010
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Designer 2010 (spdcoreintl-ja-jp.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Designer 2010
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 Opis pakietu poprawek dla programu Word 2010 (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Word 2010

Pojedyncze aktualizacje serwera pakietu Office 2010

Nazwa pakietu poprawek
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Produkt
Fsserver-x-none.msp
2308915 Opis pakietu poprawek dla programu FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Fsserver-x-none.msp
2281366 Opis pakietu poprawek dla programu FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 19 lipca 2010 r.
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 Opis pakietu poprawek dla aplikacji PowerPoint Online (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): 31 sierpnia 2010 r.
PowerPoint Online
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 Opis pakietu poprawek dla programu Project Server 2010 (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Project Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 Opis pakietu poprawek dla programu Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
Project Server 2010
Pplwfe-x-none.msp
2266425 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (Pplwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Dlc-x-none.msp
2266426 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (dlcmui-ja-jp.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 21 lipca 2010 r.
SharePoint Server 2010
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (osrchmui-fr-fr.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Spsmui-fr-fr
2352452 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (spsmui-fr-fr): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Sts-x-none.msp
2266423 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Foundation 2010
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Foundation 2010 (Wssmui-XX-XX.msp): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Foundation 2010

Pakiety zbiorcze aktualizacji serwera pakietu Office 2010 dla programu Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) i serwerów SharePoint Foundation

Nazwa pakietu poprawekNumer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Produkt
Pakiet serwera programu WSS
2352346 Opis zbiorczego pakietu poprawek aktualizacji serwera dla programu SharePoint Foundation 2010 (WSS server-package): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Foundation 2010
Pakiet serwera programu MOSS
2352342 Opis zbiorczego pakietu poprawek aktualizacji serwera dla programu SharePoint Server 2010 (MOSS server-package): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010
Pakiet serwera programów MOSS i Project Server
2352345 Opis zbiorczego pakietu poprawek aktualizacji serwera dla programów SharePoint Server 2010 i Project Server 2010 (MOSS server-package): 31 sierpnia 2010 r.
SharePoint Server 2010 i Project Server 2010

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne opisano w artykułach z bazy wiedzy dotyczących poszczególnych pakietów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2396341 — ostatni przegląd: 17.04.2014 — zmiana: 1

Opinia