W programie Internet Explorer 9 Beta strony sieci Web mogą być zniekształcone i mogą być wyświetlane niepoprawne kolory

W tym artykule jest omawiana wersja beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są „takie, jakie są” i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej dotyczącej tej wersji beta produktu. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedzić witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.

Symptomy

W programie Windows Internet Explorer 9 Beta przeglądana strona sieci Web może być zniekształcona, a kolory mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Ponadto może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Sterownik ekranu przestał odpowiadać, ale odzyskał sprawność
Sterownik ekranu <nazwa_pliku> przestał odpowiadać, ale odzyskał sprawność.
Uwaga Ten problem może występować na niektórych stronach sieci Web, a inne mogą być wyświetlane poprawnie.


Przyczyna

Przyczyną występowania tego problemu może być używana karta wideo lub sterownik wideo bez obsługi przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego (GPU).

Program Internet Explorer 9 Beta zwiększa wydajność graficzną i przyspiesza renderowanie stron sieci Web dzięki przeniesieniu obsługi renderowania grafiki i tekstu z procesora komputera (CPU) do procesora graficznego (GPU). Dlatego jeśli używana karta wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego, niektóre strony mogą nie być wyświetlane poprawnie w programie Internet Explorer 9 Beta.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wyświetlać daną stronę sieci Web przy użyciu renderowania programowego, a nie obsługiwanego przez procesor graficzny. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom program Internet Explorer 9 Beta.
  2. Kliknij polecenie Internet Options (Opcje internetowe) w menu Tools (Narzędzia).
    Uwaga Jeśli menu Tools (Narzędzia) nie jest wyświetlane, należy je wyświetlić, naciskając klawisz ALT.
  3. Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane), a następnie przejdź do sekcji Accelerated graphics (Przyspieszanie grafiki).
  4. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Use software rendering instead of GPU rendering (Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU).
  5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zamknij wszystkie otwarte okna programu Internet Explorer 9 Beta i ponownie uruchom program Internet Explorer 9 Beta.
  7. Wyświetl stronę sieci Web w programie Internet Explorer 9 Beta.
Uwaga Ten problem można też rozwiązać, uaktualniając kartę wideo do obsługującej przyspieszanie sprzętowe za pomocą procesora graficznego.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2396576 — ostatni przegląd: 15.09.2010 — zmiana: 1

Opinia