Przełączniki rozruchu w trybie awaryjnym dla pliku Boot.ini w systemie Windows

Streszczenie

System Windows ma funkcję rozruchu w trybie awaryjnym. Aby użyć tej funkcji, należy podczas rozruchu nacisnąć klawisz F8, a następnie wybrać tryb rozruchu w trybie awaryjnym. Są również dostępne przełączniki, których można użyć w pliku Boot.ini w celu uaktywnienia żądanego trybu. Może to być przydatne, jeśli użytkownik często używa jednego z tych trybów rozruchu lub musi zautomatyzować proces rozruchu.

Więcej informacji

Oto lista trybów rozruchu w trybie awaryjnym i odpowiadających im przełączników:

 • Tryb: Tryb awaryjny
  Przełącznik: /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Tryb awaryjny z obsługą sieci
  Przełącznik: /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Tryb awaryjny z wierszem polecenia
  Przełącznik: /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Włącz rejestrowanie uruchamiania
  Przełącznik: /bootlog
 • Tryb: Włącz tryb VGA
  Przełącznik: /basevideo
 • Tryb: Tryb przywracania usług katalogowych (tylko kontrolery domeny)
  Przełącznik: /safeboot:dsrepair /sos
 • Tryb: Tryb debugowania
  Przełącznik: /debug

Przykładowa zawartość pliku Boot.ini z przełącznikiem „Tryb awaryjny z wierszem polecenia”

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /SAFEBOOT:MINIMAL(ALTERNATESHELL)
UWAGA: Przełączniki /sos /bootlog /noguiboot nie są wymagane dla żadnego z powyższych ustawień, ale są pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Przełączniki te są uwzględniane, jeśli użytkownik naciśnie klawisz F8 i wybierze jeden z dostępnych trybów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 239780 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia