Niska wydajność w programie Internet Explorer 9

W tym artykule jest omawiana wersja beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są „takie, jakie są” i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej dotyczącej tej wersji beta produktu. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedzić witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.

Symptomy

W programie Windows Internet Explorer 9 Beta może występować problem z niską wydajnością podczas wyświetlania strony sieci Web. Jednak ten problem nie występuje w przypadku wyświetlania tej strony sieci Web w starszej wersji programu Internet Explorer.

Uwaga Ten problem może być bardziej dostrzegalny w przypadku przeglądania stron sieci Web zawierających bardziej złożoną grafikę.  


Przyczyna

Ten problem może występować, gdy program Internet Explorer 9 Beta działa w trybie renderowania programowego.

Domyślnie program Internet Explorer 9 Beta działa w trybie renderowania przez procesor graficzny (GPU). Jednak niektóre przestarzałe karty wideo i sterowniki wideo nie obsługują przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego. Jeśli program Internet Explorer 9 Beta ustalił, że używana karta wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego, używa trybu renderowania programowego.

Aby dowiedzieć się, czy program Internet Explorer 9 Beta używa trybu renderowania programowego, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom program Internet Explorer 9 Beta.
  2. Kliknij polecenie Internet Options (Opcje internetowe) w menu Tools (Narzędzia).
  3. Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane) i odszukaj sekcję Accelerated graphics (Przyspieszanie grafiki).
  4. Upewnij się, że pole wyboru Use software rendering instead of GPU rendering (Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU) nie jest zaznaczone.
Jeśli ta opcja jest wybrana, program Internet Explorer 9 Beta działa w trybie renderowania programowego. Jeśli ta opcja jest wyszarzona, używana karta wideo lub sterownik wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy odwiedzić witrynę producenta używanej karty wideo w sieci Web i zainstalować najnowszy sterownik wideo z obsługą przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego.  

Aby uzyskać informacje na temat kontaktowania się z producentem sprzętu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga Jeśli zainstalowanie najnowszego sterownika wideo nie rozwiąże problemu, może być konieczne uaktualnienie karty wideo do obsługującej przyspieszanie sprzętowe za pomocą procesora graficznego.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2398082 — ostatni przegląd: 15.09.2010 — zmiana: 1

Opinia