Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie pakietu Office dla komputerów Mac

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób uruchamiania komputera przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych w celu ustalenia, czy program działający w tle zakłóca działanie programów pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Ten rodzaj uruchamiania jest nazywany „czystym rozruchem” lub „bezpiecznym rozruchem”.

Gdy system operacyjny jest uruchamiany w normalny sposób, automatycznie są uruchamiane w tle pewne aplikacje i usługi. Są to podstawowe procesy systemowe, oprogramowanie antywirusowe, narzędzia systemowe i inne oprogramowanie. Te aplikacje i usługi mogą zakłócać instalację lub działanie programów pakietu Office dla komputerów Mac. Wykonanie czynności opisanych w tym artykule może ułatwić ustalenie przyczyny problemu w przypadku zwracania komunikatu o błędzie podczas instalowania lub uruchamiania produktu albo nieoczekiwanych awarii bądź zamykania programu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wykonanie tych czynności może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aby móc zastosować metody opisane w tym artykule, użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy na używanym komputerze. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu.

Wykonywanie bezpiecznego rozruchu


Aby uruchomić program pakietu Office dla komputerów Mac w trybie bezpiecznego rozruchu, należy skorzystać z następujących kroków w kolejności, w jakiej są przedstawione.

Uwaga Te kroki są przeznaczone dla systemu Mac OS X 10.4.x lub nowszej wersji systemu operacyjnego dla komputerów Mac.

Krok 1. Ponowne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym

 1. Zamknij komputer. Kliknij ikonę Apple, a następnie wybierz pozycję Wyłącz.
 2. Uruchom komputer, naciskając przycisk zasilania.
 3. Zaraz po usłyszeniu tonu uruchamiania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

  Uwaga Klawisz Shift należy nacisnąć możliwie najszybciej po usłyszeniu tonu uruchamiania. Nie należy jednak naciskać klawisza Shift przed usłyszeniem tonu uruchamiania.
 4. Po wyświetleniu na ekranie szarego symbolu Apple i wskaźnika postępu zwolnij klawisz Shift. Wskaźnik postępu przypomina obracające się koło zębate. Może to chwilę potrwać (do dwóch minut), więc czekaj i nie uruchamiaj ponownie komputera. W trakcie uruchamiania systemu w oknie logowania wyświetlana będzie informacja o bezpiecznym rozruchu (Safe Boot). (To okno zostanie wyświetlone nawet wtedy, gdy normalnie użytkownik jest logowany automatycznie).
  1. Jeśli system Mac OS X skonfigurowano do wyświetlania ekranu logowania po uruchomieniu systemu, zaloguj się jako użytkownik korzystający z oprogramowania pakietu Office dla komputerów Mac. W przeciwnym przypadku pomiń tę czynność.
  2. Od razu naciśnij klawisz Shift. Pozwoli to pominąć wszelkie elementy startowe w folderze StartupItems.

Krok 2. Sprawdzenie, czy problem został rozwiązany

Po uruchomieniu komputera należy spróbować uruchomić program lub instalację, których dotyczył problem, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 • Jeśli po wykonaniu czystego rozruchu problem nie występuje, oznacza to, że zakłócenia są spowodowane przez program lub usługę działającą w tle. W takiej sytuacji przejdź do sekcji „Ustalanie przyczyny problemu”.
 • Jeśli po wykonaniu czystego rozruchu problem nadal występuje, oznacza to, że przyczyną zakłóceń nie jest program ani usługa działająca w tle. W takiej sytuacji ten artykuł nie umożliwia rozwiązania problemu. Ponownie uruchom komputer i pracuj normalnie.

Krok 3. Ustalenie przyczyny problemu

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Konta.


 3. Po lewej stronie okna zostanie zaznaczone konto. Po prawej stronie wybierz pozycję Startowe.

  Uwagi
  • Wszystkie wymienione w tym obszarze elementy skonfigurowano do uruchamiania w trakcie normalnego uruchamiania systemu operacyjnego. Elementy opatrzone znacznikami wyboru zostają ukryte i nie zostają uruchomione w trakcie bezpiecznego ponownego uruchomienia.
  • Jeśli nie można wprowadzić zmian, należy kliknąć ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna. Po wyświetleniu monitu należy wprowadzić hasło użytkownika komputera Mac, a następnie kliknąć przycisk OK, aby przełączyć kłódkę do pozycji odblokowania. Umożliwi to wprowadzenie zmian.
      4. Aby usunąć element, zaznacz go i kliknij znak minus (-) poniżej listy.  Uwaga Usunięcie elementu nie powoduje usunięcia aplikacji. Dany element można później dodać, klikając na tym ekranie znak plus (+). Jednak aby można było ponownie dodać element, musi być znana ścieżka tego elementu (aplikacji).
 5. Usuń elementy (pojedynczo) i ponownie uruchom komputer w normalny sposób, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Jeśli udało się ustalić, który element startowy jest przyczyną problemu, można skontaktować się z jego producentem w celu uzyskania nowszej wersji lub aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o trybie awaryjnym (bezpiecznym) i operacji bezpiecznego rozruchu (Safe Boot), zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy AppleCare:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2398596 — ostatni przegląd: 01.10.2012 — zmiana: 1

Opinia