Wymagania wstępne dotyczące instalowania programu Internet Explorer 9

Streszczenie

Proces instalacji programu Windows Internet Explorer 9 obejmuje również instalację dodatkowego oprogramowania i składników. Są to elementy wymagane wstępnie przez program Internet Explorer 9, a ich szczegóły różnią się zależnie od systemu operacyjnego komputera. Jeśli nie będzie można automatycznie zainstalować niektórych z tych wymaganych wstępnie elementów, proces instalacji programu Internet Explorer 9 nie zostanie zakończony. W takim przypadku należy ręcznie zainstalować wymagane wstępnie oprogramowanie i składniki opisane w dalszej części tego artykułu.

Zagadnienia do rozważenia przed wybraniem opcji instalacji ręcznej

Należy upewnić się, że nie są instalowane żadne aktualizacje i że nie trwa oczekiwanie na ponowne uruchomienie.
Należy upewnić się, że nie są instalowane żadne aktualizacje i że nie trwa oczekiwanie na ponowne uruchomienie.

Należy upewnić się, że nie jest używana wersja wstępna systemu Windows.
Należy upewnić się, że nie jest używana wersja wstępna systemu Windows.


Ręczne instalowanie elementów wymaganych wstępnie przez program Internet Explorer 9

Jeśli wykluczono problemy z instalacją automatyczną wskazane w poprzedniej sekcji, należy ręcznie zainstalować wymagane wstępnie oprogramowanie i składniki. W tym celu należy użyć jednej z poniższych metod, zależnie od używanego systemu operacyjnego.

W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

W systemie Windows Vista lub Windows Server 2008

Znane problemy

Przy próbie zainstalowania programu Windows Internet Explorer 9 może pojawić się komunikat o błędzie. Problemy z instalacją mogą mieć różne przyczyny. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania tych problemów, zobacz Jak rozwiązać problemy z instalacją programu Internet Explorer 9.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2399238 — ostatni przegląd: 08.01.2017 — zmiana: 1

Opinia