Jak wyłączyć funkcję wykrywania nośnika dla protokołu TCP/IP w systemie Windows

Streszczenie

Komputery z systemem Windows korzystające z protokołu TCP/IP udostępniają funkcję wykrywania nośnika, za pomocą której można określić, czy połączenie z nośnikami sieciowymi jest aktywne. Karty sieciowe i koncentratory Ethernet zazwyczaj zawierają diodę stanu połączenia (Link). Jest to stan, który system Windows również interpretuje jako stan połączenia. Za każdym razem, gdy system Windows wykrywa brak połączenia, powiązane protokoły są usuwane z tej karty do czasu ponownego wykrycia aktywnego połączenia. Czasami użytkownik może nie chcieć, aby karta sieciowa wykrywała ten stan. Odpowiednie ustawienie można skonfigurować przez zmodyfikowanie rejestru.

Uwaga Koncentryczny kabel Ethernet 10B2 (RG-58) nie jest nośnikiem połączeń. Dlatego system Windows nie podejmuje próby wykrycia stanu połączenia w przypadku korzystania z tego rodzaju kabla.

Więcej informacji

Aby automatycznie skonfigurować kartę sieciową tak, aby nie wykrywała stanu połączenia, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Aby skonfigurować kartę sieciową tak, aby nie wykrywała stanu połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga Protokoły NetBEUI i IPX nie obsługują funkcji wykrywania nośnika.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Znajdź następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Dodaj następujący wpis rejestru do podklucza Parameters:
  Nazwa: DisableDHCPMediaSense
  Typ danych: REG_DWORD (Boolean)
  Wartość: 1
  Uwaga Ten wpis steruje działaniem funkcji wykrywania nośnika. Domyślnie zdarzenia funkcji wykrywania nośnika wyzwalają działanie klienta DHCP. Na przykład w przypadku nawiązania połączenia klient podejmuje próbę uzyskania dzierżawy. W przypadku zakończenia połączenia klient może unieważnić interfejs i przekierować połączenie. W przypadku ustawienia wartości 1 dla tych danych wartości klienci DHCP i klienci inni niż DHCP ignorują zdarzenia funkcji wykrywania nośnika.
 4. Uruchom ponownie komputer.
Uwaga System Microsoft Windows Server 2003 obsługuje funkcję wykrywania nośnika, gdy jest używany w środowisku klastra serwera. Jednak domyślnie funkcja wykrywania nośnika jest wyłączona w klastrze serwera z systemem Windows Server 2003, a wpis rejestru DisableDHCPMediaSense nie jest uwzględniana. W systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wprowadzono wpis rejestru DisableClusSvcMediaSense. Umożliwia on włączenie funkcji wykrywania nośnika w węzłach klastra serwera z systemem Windows Server 2003. Oto szczegółowe informacje dotyczące wpisu rejestru DisableClusSvcMediaSense:
Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Nazwa: DisableClusSvcMediaSense
Typ danych: REG_DWORD (Boolean)
Wartość domyślna: 0
Domyślną wartością wpisu DisableClusSvcMediaSense jest 0. Wartość 0 oznacza, że funkcja wykrywania nośnika jest wyłączona. Ustawienie dla wpisu DisableClusSvcMediaSense wartości 1 umożliwia włączenie funkcji wykrywania nośnika za pomocą wpisu DisableDHCPMediaSense. Takie samo zachowanie występuje w przypadku korzystania ze środowiska klastra z systemem Microsoft Windows 2000 Server.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 239924 — ostatni przegląd: 11.09.2011 — zmiana: 1

Opinia