Niektóre strony sieci Web nie są wyświetlane poprawnie w programie Internet Explorer 9 Beta, jeśli komputer nie obsługuje trybu Direct2D

W tym artykule jest omawiana wersja beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są „takie, jakie są” i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej dotyczącej tej wersji beta produktu. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedzić witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.

Symptomy

Do przeglądania stron sieci Web używany jest program Windows Internet Explorer 9 Beta. Jednak strony sieci Web wyglądają inaczej niż na innych komputerach z programem Internet Explorer 9 Beta.

W szczególności występują następujące symptomy:
 • Obrazy są mniej ostre.
 • Oczekiwanie na wyświetlenie strony sieci Web trwa dłużej.
 • Niektóre strony sieci Web zoptymalizowane pod kątem standardu HTML5 są wyświetlane niepoprawnie lub w ogóle nie są wyświetlane.

Przyczyna

Przyczyną występowania tego problemu może być używana karta wideo lub sterownik wideo bez obsługi trybu Direct2D.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wyświetlać daną stronę sieci Web przy użyciu renderowania programowego, a nie obsługiwanego przez procesor graficzny (GPU). W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Internet Explorer 9 Beta.
 2. Kliknij polecenie Internet Options (Opcje internetowe) w menu Tools (Narzędzia).
  Uwaga Jeśli menu Tools (Narzędzia) nie jest wyświetlane, należy je wyświetlić, naciskając klawisz ALT.
 3. Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane), a następnie przejdź do sekcji Accelerated graphics (Przyspieszanie grafiki).
 4. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Use software rendering instead of GPU rendering (Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU).
 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij wszystkie otwarte okna programu Internet Explorer 9 Beta i ponownie uruchom program Internet Explorer 9 Beta.
 7. Wyświetl stronę sieci Web w programie Internet Explorer 9 Beta.
Uwaga Ten problem można też rozwiązać, uaktualniając kartę wideo do obsługującej tryb Direct2D.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2404821 — ostatni przegląd: 15.09.2010 — zmiana: 1

Opinia