Komunikat podczas uruchamiania programu Outlook 2011 dla komputerów Mac „Wystąpił problem z aplikacją Outlook i zostanie ona zamknięta”

Symptomy

Podczas próby uruchomienia programu Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Outlook i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki. (Wykonanie opisanych czynności może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany).

Krok 1. Zakończenie działania wszystkich programów i zamknięcie wszystkich okien

Przed wykonaniem kolejnych czynności należy zakończyć działanie wszystkich programów. Aby zakończyć działanie programu, należy wybrać go na pasku narzędzi (u góry) i wybrać pozycję Zakończ. Jeśli nie można zakończyć działania programu lub nie wiadomo, jak to zrobić, na klawiaturze należy przytrzymać klawisze Command i Opcja, a następnie nacisnąć klawisz Esc. W oknie Wymuś zamknięcie programów należy wybrać program i wybrać pozycję Wymuś koniec. Aby zakończyć działanie programu, należy kliknąć pozycję Wymuś koniec.

Uwaga Nie można zakończyć działania programu Finder.Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć czerwony przycisk w lewym górnym rogu i przejść do kroku 2.

Krok 2. Przeniesienie preferencji programu Outlook na biurko

 1. Zakończ działanie wszystkich programów pakietu Microsoft Office.
 2. W menu Idź kliknij polecenie Katalog domowy.
 3. Otwórz folder Biblioteki.
 4. Otwórz folder Preferences.
 5. Odszukaj następujące pliki:
  • com.microsoft.Oultook.plist
  • com.microsoft.Outlook.database_daemon.plist
  • com.microsoft.Outlook.database_utility.plist
  • com.microsoft.outlook.office_reminders.plist
 6. Przeciągnij te pliki na biurko. Jeśli nie można znaleźć tych plików, oznacza to, że program nie używa żadnych informacji różniących się od preferencji domyślnych.
 7. Uruchom program Outlook. Jeśli problem nie został rozwiązany, zakończ działanie programu Outlook. Ponownie umieść pliki w pierwotnym folderze i wykonuj kolejne podane czynności. Jeśli problem został rozwiązany, pojedynczo ponownie przenoś pliki do tego folderu. Po każdym przeniesieniu pliku sprawdź działanie programu Outlook. Po każdym sprawdzeniu przed przeniesieniem kolejnego pliku zakończ działanie programu Outlook. Po ustaleniu, który plik powoduje problem, przenieś ten plik do kosza.
 8. Zakończ działanie wszystkich programów pakietu Microsoft Office.
 9. W menu Idź kliknij polecenie Katalog domowy.
 10. Otwórz folder Biblioteki.
 11. Otwórz folder Preferences.
 12. Otwórz folder Microsoft.
 13. Odszukaj plik com.microsoft.Entourage.prefs.plist.
 14. Jeśli go znajdziesz, przeciągnij go na biurko. Jeśli nie można znaleźć tego pliku, oznacza to, że program nie używa żadnych informacji różniących się od preferencji domyślnych.
 15. W przypadku przeniesienia pliku na biurko sprawdź działanie programu Outlook. Jeśli problem nadal występuje, zakończ działanie programu Outlook, a następnie ponownie przenieś plik do pierwotnej lokalizacji. Wykonaj kolejne podane czynności. Jeśli problem został rozwiązany, można przenieść plik do kosza.
 16. Zakończ działanie wszystkich programów pakietu Microsoft Office.
 17. W menu Idź kliknij polecenie Katalog domowy.
 18. Otwórz folder Biblioteki.
 19. Otwórz folder Preferences.
 20. Otwórz folder Microsoft.
 21. Otwórz folder pakietu Office 2011.
 22. Odszukaj następujące pliki:
  • Outlook Preferences
  • OfficeSync Prefs
 23. Jeśli znajdziesz te pliki, przeciągnij je na biurko. Jeśli nie można znaleźć tych plików, oznacza to, że program nie używa żadnych informacji różniących się od preferencji domyślnych.
 24. Sprawdź działanie programu Outlook. Jeśli problem nadal występuje, zakończ działanie programu Outlook. Ponownie przenieś pliki do pierwotnej lokalizacji i wykonuj kolejne podane czynności.
  Jeśli problem został rozwiązany, pojedynczo ponownie przenoś pliki do tego folderu. Po każdym przeniesieniu pliku sprawdź działanie programu Outlook. Po każdym sprawdzeniu przed przeniesieniem kolejnego pliku zakończ działanie programu Outlook. Po ustaleniu, który plik powoduje problem, przenieś ten plik do kosza.
Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Krok 3. Przeniesienie folderu Dane użytkownika produktów firmy Microsoft na biurko

Folder Dane użytkownika produktów firmy Microsoft zawiera wszystkie informacje użytkownika związane z pakietem Microsoft Office, w tym bazę danych programu Outlook.
 1. Zakończ działanie wszystkich programów i zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. W menu Finder kliknij polecenie Idź, a następnie kliknij pozycję Dokumenty.
 3. Zaznacz folder Dane użytkownika produktów firmy Microsoft i przeciągnij go na biurko.
 4. Uruchom program Outlook.

Krok 4. Sprawdzenie działania programu Outlook za pomocą innego konta użytkownika

Zdarza się, że uszkodzone są informacje konkretnego użytkownika. Aby ustalić, czy taka sytuacja ma miejsce, można zalogować się jako inny użytkownik lub utworzyć nowe konto użytkownika i sprawdzić działanie programu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia nowego konta użytkownika, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
2439218 Sprawdzanie konta użytkownika w celu rozwiązania problemów z aplikacjami pakietu Office dla komputerów Mac
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2405496 — ostatni przegląd: 30.11.2010 — zmiana: 1

Microsoft Outlook 2011 for Mac

Opinia