„Wystąpił nieznany błąd programu Outlook”. Kod błędu 17199

Symptomy

Podczas próby wysłania wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił nieznany błąd programu Outlook. Nie można wysłać wiadomości ze Skrzynki nadawczej. Nie można odnaleźć konta, przy użyciu którego utworzono wiadomość.
Kod błędu: - 17199
Może zostać zwrócony dodatkowy komunikat z monitem o ponowne wprowadzenie hasła konta e-mail. Należy kliknąć przycisk Tak, a następnie wprowadzić hasło.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Sprawdzenie połączenia z siecią Web

Najpierw należy sprawdzić, czy można się zalogować za pomocą aplikacji opartej na sieci Web. Jeśli na przykład jest używane konto Gmail, należy odwiedzić witrynę gmail.com i zalogować się.

Jeśli można się zalogować, należy przejść do następnego kroku. Jeśli nie można się zalogować, należy skontaktować się z dostawcą konta e-mail w celu uzyskania poprawnej nazwy użytkownika i hasła.

Krok 2. Ponowne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła

Aby ponownie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz program Outlook.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
  3. Po lewej stronie okna wybierz konto e-mail.
  4. Wprowadź poprawny adres e-mail i hasło.
  5. Upewnij się, że poprawnie określono serwer poczty przychodzącej i serwer poczty wychodzącej.
  6. Kliknij czerwony przycisk w lewym górnym rogu okna, aby je zamknąć.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2405597 — ostatni przegląd: 02.11.2010 — zmiana: 1

Opinia