Komunikat podczas próby wysłania lub odebrania wiadomości e-mail w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac: „Program Outlook nie może odnaleźć serwera. Kod błędu — 3176”

Symptomy

Po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz w programie Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Program Outlook nie może odnaleźć serwera. Upewnij się, że informacje dotyczące serwera są prawidłowo wprowadzone w oknie Ustawienia konta, a także sprawdź poprawność ustawień systemu DNS w okienku Sieć w preferencjach systemowych.
Nie można pobrać poczty.
Nazwa konta: „Nazwa konta”
Kod błędu: - 3176


Przyczyna

Brakuje połączenia internetowego lub nie jest ono poprawnie skonfigurowane. Ten problem może też wystąpić w przypadku ustawienia niepoprawnego numeru portu serwera poczty wychodzącej.

Rozwiązanie


Sprawdzanie połączenia internetowego

Należy uruchomić przeglądarkę sieci Web, na przykład Safari, a następnie odwiedzić witrynę, taką jak http://www.msn.com lub http://www.bing.com. Jeśli witryna sieci Web zostanie otwarta, należy ponowić próbę wysłania lub odebrania wiadomości e-mail. Jeśli witryna sieci Web nie zostanie otwarta, należy skontaktować się z usługodawcą internetowym.  

Należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem. W tym celu wykonaj następujące czynności:
1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.
2. W menu Widok kliknij polecenie Sieć.
3. Wartość Status powinna mieć ustawienie lub Połączone.

Uwaga Jeśli jest używane połączenie bezprzewodowe i status ma ustawienie Wył, należy kliknąć przycisk Wyłącz AirPort.

Jeśli można uruchomić inne witryny sieci Web, oznacza to, że niepoprawnie skonfigurowano ustawienia konta lub preferencje sieciowe. Aby sprawdzić ustawienia konta, należy wykonać podane niżej czynności. Jeśli ustawienia są poprawne, konieczne może być skontaktowanie się z usługodawcą internetowym.


Dopasowywanie ustawień konta

Aby dopasować ustawienia konta, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz program Outlook.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
  3. Po lewej stronie wybierz konto e-mail.
  4. W polu Serwer wychodzący wprowadź poprawny numer portu. Na przykład w przypadku konta Hotmail numer portu serwera poczty wychodzącej to 587.
  5. Zamknij okno.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2409268 — ostatni przegląd: 02.11.2010 — zmiana: 1

Opinia