Błąd aplikacji przy kliknięciu opcji Aktualizacje produktów

Symptomy

Przy próbie dostępu do witryny Windows Update w sieci Web pojawia się komunikat o błędzie aplikacji, w którym jako nazwa aplikacji jest podana IEXPLORE, a jako nazwa modułu jest podana Wuv3is.dll.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli plik Wuv3is.dll nie ładuje się poprawnie lub jeśli jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regsvr32 /u wuv3is.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Usuń plik Wuv3is.dll. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. Wpisz wuv3is.dll w polu Nazwa.
  3. Gdy plik zostanie odnaleziony, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 4. Usuń całą zawartość folderu Windows Update. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
  2. W lewym okienku kliknij dwukrotnie folder Program Files.
  3. W lewym okienku kliknij dwukrotnie folder Windows Update.
  4. W prawym okienku kliknij plik Wuhistv3.log, kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie.
  5. Naciśnij klawisz DELETE, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

   Uwaga: Jeśli usuniesz plik Wuhistv3.log, to historia pobierania aktualizacji z witryny Windows Update zostanie wyczyszczona. Firma Microsoft nie zaleca usuwania pliku Wuhistv3.log. Wykonanie tej czynności powoduje utratę zapisu wcześniejszych pobrań. Po wykonaniu procedury opisanej w tej sekcji zostaną usunięte wszystkie pliki, z wyjątkiem pliku Wuhistv3.log.
  Przy następnych odwiedzinach wykazu produktów rozszerzenia Windows Update zostanie załadowana nowa kopia pliku Wuhistv3.log. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie i uruchomienie formantu rozszerzenia Windows Update kliknij przycisk Tak.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 241122 — ostatni przegląd: 14.09.2010 — zmiana: 1

Opinia