MS10-072: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft SharePoint umożliwiają ujawnienie informacji

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-072. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 2345212 MS10-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Office SharePoint Server 2007: 12 października 2010
  • 2345304 MS10-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 3.0: 12 października 2010

  • 2345322 MS10-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft SharePoint Foundation 2010: 12 października 2010
  • 2346298 MS10-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Groove Server 2010: 12 października 2010
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2412048 — ostatni przegląd: 20.10.2010 — zmiana: 1

Opinia