W Menedżerze urządzeń nie są wyświetlane urządzenia nieobecne w bieżącym momencie w systemie Windows 2000

Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.

Symptomy

Po kliknięciu polecenia Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok w celu włączenia tej funkcji w Menedżerze urządzeń są wyświetlane tylko drukarki, sterowniki i urządzenia bez technologii Plug and Play. Zainstalowane urządzenia, które nie są w bieżącym momencie podłączone do komputera, takie jak urządzenia USB lub urządzenia zduplikowane, nie są wyświetlane w Menedżerze urządzeń, nawet po użyciu polecenia Pokaż ukryte urządzenia.

Obejście problemu

Aby obejść to zachowanie i wyświetlić urządzenia widma za pomocą polecenia Pokaż ukryte urządzenia:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenia podane w poniższych wierszach, naciskając klawisz ENTER po wpisaniu każdego z wierszy:
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
  cd\%SystemRoot%\System32
  start devmgmt.msc
  Zmienna %SystemRoot% to folder, w którym jest zainstalowany system Windows 2000.

 3. Jeśli jest to wymagane, rozwiąż problemy z urządzeniami i sterownikami w Menedżerze urządzeń.

  UWAGA Aby zobaczyć urządzenia, których nie ma obecnie w systemie, w Menedżerze urządzeń należy wybrać polecenie Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok.
 4. Po rozwiązaniu problemów zamknij Menedżera urządzeń i zamknij okno wiersza polecenia. Zamknięcie okna spowoduje wyczyszczenie zmiennej ustawionej w kroku 2 i zapobiegnie wyświetlaniu urządzeń zduplikowanych po wybraniu polecenia Pokaż ukryte urządzenia.
UWAGA Zamknięcie Menedżera urządzeń i okna wiersza polecenia spowoduje wyłączenie ustawienia zmiennej „set devmgr_show_nonpresent_devices=1” i urządzenia widma nie będą wyświetlane.

Deweloperzy i użytkownicy zaawansowani, którzy chcą mieć tę funkcję włączoną cały czas, mogą skorzystać z rozwiązania alternatywnego: ustawić tę zmienną środowiskową globalnie.

Aby automatycznie ustawić tę zmienną środowiskową globalnie, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Aby po uruchomieniu tego pakietu zobaczyć urządzenia, które nie są obecnie podłączone do komputera, w Menedżerze urządzeń należy wybrać polecenie Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemuW tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer.
 2. Kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Kliknij kartę Zmienne środowiskowe.
 5. Ustaw zmienne w polu Zmienne systemowe.
UWAGA Tej metody należy używać wyłącznie do rozwiązywania problemów i w zadaniach deweloperskich w celu zapobieżenia przypadkowemu odinstalowaniu przez użytkowników wymaganego urządzenia, które nie jest w danym momencie obecne w systemie, takiego jak urządzenie USB albo stacja dokująca, która nie jest obecnie podłączona do komputera przenośnego.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Stan

Takie działanie jest zgodne z projektem oprogramowania.

Więcej informacji

W Menedżerze urządzeń oprócz typowych urządzeń, które są wyświetlane, istnieją dwa typy ukrytych urządzeń:

 • Typowe ukryte urządzenia, które nie są wyświetlane (drukarki oraz sterowniki inne niż Plug and Play itp.).
 • Urządzenia widma, które nie są obecnie podłączone do komputera.
UWAGA Metody opisanej w sekcji „Obejście” powinni używać tylko pracownicy pomocy technicznej w celu rozwiązywania problemów klientów z urządzeniami i zainstalowanymi sterownikami.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 241257 — ostatni przegląd: 11.09.2011 — zmiana: 1

Opinia