MS11-029: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla interfejsu GDI+ systemu Windows: 12 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-029. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.225091,748,99223-Oct-201000:51x86NoneNot Applicable
Gdiplus.manNot Applicable39823-Oct-201000:52Not ApplicableNoneNot Applicable
Gdiplus.manNot Applicable60822-Oct-201009:11Not ApplicableNoneNot Applicable
Gdiplus.dll5.2.6002.225091,748,99223-Oct-201000:51x86SP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39823-Oct-201000:52Not ApplicableSP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60822-Oct-201009:11Not ApplicableSP3SP3QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.225072,192,89623-Oct-201013:43x64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable40023-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable61223-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.225071,748,99223-Oct-201013:43x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39823-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60823-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.225071,748,99223-Oct-201000:34x86SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39823-Oct-201000:37Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60823-Oct-201000:37Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.225074,911,10423-Oct-201013:43IA-64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39923-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable61023-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.225071,748,99223-Oct-201013:43x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39823-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60823-Oct-201013:43Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6001.185511,748,99206-Nov-201011:07x86
Gdiplus.dll5.2.6001.227911,748,99205-Nov-201023:52x86
Gdiplus.dll5.2.6002.183421,748,99204-Nov-201018:51x86
Gdiplus.dll5.2.6002.225191,748,99205-Nov-201000:40x86
Gdiplus.dll6.0.6001.185511,823,74406-Nov-201011:07x86
Gdiplus.dll6.0.6001.227911,824,25605-Nov-201023:52x86
Gdiplus.dll6.0.6002.183421,837,56804-Nov-201018:51x86
Gdiplus.dll6.0.6002.225191,837,56805-Nov-201000:40x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6001.185512,192,38406-Nov-201004:32x64
Gdiplus.dll5.2.6001.227912,192,89604-Nov-201018:33x64
Gdiplus.dll5.2.6002.183422,192,38406-Nov-201011:15x64
Gdiplus.dll5.2.6002.225192,192,89604-Nov-201019:56x64
Gdiplus.dll6.0.6001.185512,332,67206-Nov-201004:32x64
Gdiplus.dll6.0.6001.227912,333,18404-Nov-201018:33x64
Gdiplus.dll6.0.6002.183422,423,29606-Nov-201011:15x64
Gdiplus.dll6.0.6002.225192,423,29604-Nov-201019:56x64
Gdiplus.dll5.2.6001.185511,748,99206-Nov-201011:07x86
Gdiplus.dll5.2.6001.227911,748,99205-Nov-201023:52x86
Gdiplus.dll5.2.6002.183421,748,99204-Nov-201018:51x86
Gdiplus.dll5.2.6002.225191,748,99205-Nov-201000:40x86
Gdiplus.dll6.0.6001.185511,823,74406-Nov-201011:07x86
Gdiplus.dll6.0.6001.227911,824,25605-Nov-201023:52x86
Gdiplus.dll6.0.6002.183421,837,56804-Nov-201018:51x86
Gdiplus.dll6.0.6002.225191,837,56805-Nov-201000:40x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6001.185514,909,05604-Nov-201022:18IA-64
Gdiplus.dll5.2.6001.227914,911,10404-Nov-201018:01IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.183424,910,08004-Nov-201019:18IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.225194,911,10405-Nov-201007:45IA-64
Gdiplus.dll6.0.6001.185515,262,84804-Nov-201022:18IA-64
Gdiplus.dll6.0.6001.227915,263,36004-Nov-201018:01IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.183425,263,87204-Nov-201019:18IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.225195,263,87205-Nov-201007:45IA-64
Gdiplus.dll5.2.6001.185511,748,99206-Nov-201011:07x86
Gdiplus.dll5.2.6001.227911,748,99205-Nov-201023:52x86
Gdiplus.dll5.2.6002.183421,748,99204-Nov-201018:51x86
Gdiplus.dll5.2.6002.225191,748,99205-Nov-201000:40x86
Gdiplus.dll6.0.6001.185511,823,74406-Nov-201011:07x86
Gdiplus.dll6.0.6001.227911,824,25605-Nov-201023:52x86
Gdiplus.dll6.0.6002.183421,837,56804-Nov-201018:51x86
Gdiplus.dll6.0.6002.225191,837,56805-Nov-201000:40x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,505
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,672
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,514
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,514
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,164
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,727
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,002
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,727
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,002
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_2149b2158bd96fd6f2822a85eab7e135_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_1a0027be4441a177.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_370a40cfac9aed92ad8a7afc754fb4e3_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_544b210a924ccbd5.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_37bad053109c1ba5e6cbc63d747eecc7_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_596fb8008d8511b0.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_3c70fe04aaf2ec3be829a114ce583296_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_76247919493265d2.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b99f2fb57413c20b4d7834c6ee5ab4d_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_65a0b4374dd2694d.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_adce95ddd15b0b32346bf8a4b6a6db45_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_7f951d709ff071cf.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_b3af4b0d55071c3053e22425f1a52418_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_f58dbce8b16cdc5e.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6e2e7cf0c0bcb00fda6751ecd53769e_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_ff0aece85322460e.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_9e7a1850c9c1b3dc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_87b07294e365798f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_9e54f8aaca13c773.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_8783b170e3be8f2c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)00:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_8dcb873562c78d83.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_7701e1797c6b5336.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_8da6678f6319a11a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_76d520557cc468d3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:03
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_088f4c9e977e81a678661c9b0fa1c046_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_2efc384a9e626b8e.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0aba269afb2e42296cc9696860acc021_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_c595f854d9f579f1.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1255f00f68302d269e0ab3282f645b2b_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_5bff2c3e0fe4465a.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_150f2480b011efae28aedb95118d343d_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_60d9b07f6307dea1.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_199543e5f2113d5c699f295740c7be12_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_f996d388ee627983.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_37aafbe3b804a60398a30a8445fae5a3_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_ba892a431f61f24e.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_54ea56e3e22bf3ce5657955482867fba_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_074a61d99ef038e9.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67788cd6f335f2f372ce3e40f872c2b0_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_ac78d71b71246e96.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8aca2956202d4cc393ad39dedb8a7221_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_b78403ac7c5e59fc.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8beaf6151d3b4a0ad19c9b0d1e963bd6_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_5e2039f160438df0.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a67354a9f2ae171db93a943a61bff20d_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_f55c1df15e0a44dd.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a720f10ed0a6ecbef2e14ee57fafcceb_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_a0323f03ec764bbd.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_56cce179b5458ad6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_40033bbdcee95089.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_56a7c1d3b5979e6d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_3fd67a99cf426626.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_461e505e4e4b647d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_2f54aaa267ef2a30.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_45f930b84e9d7814.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_2f27e97e68483fcd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,258
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,741
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,356
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,581
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,196
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,583
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,196
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,225
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,854
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,690
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,690
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_9e7a1850c9c1b3dc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_87b07294e365798f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_9e54f8aaca13c773.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_8783b170e3be8f2c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)00:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_8dcb873562c78d83.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_7701e1797c6b5336.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_8da6678f6319a11a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_76d520557cc468d3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:03
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_07ae16fd2c5b3981720a855d9eceece0_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_b8ee940ab86ce323.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3f632f5eabb8ae8c5ea2cb652cf65f4f_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_affd03b7280ba92e.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5e33f3d2226778b77140d4963f864099_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_2f4e717c977871cc.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_73d35abc97e364f2a339e0f95b943886_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_f823050cc8e45fde.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_76b2658926dd1f49f9a3eaf1a186dfcc_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_1c5d21903cbf7c3a.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_793138f8ec4c8f4c8ca109eadd552d27_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_beebfc21624fa90d.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a125a23ec4e7557d61660651e96823f8_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_58820cdc7a5900b8.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c3f7472a968fc67c8af7bc8ad614649b_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_b13b81ab54996875.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d3510f62b6a456edecceb06b5a63fa57_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_10c6d8e44f44a74c.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e89cf481ddf4d62a86e9deae6b9d4b4f_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_28e69e659a5f5204.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ec4c7d177e9066cd2947a6d20566a63a_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_6d042c155064a8af.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ef16ded36d47f2416b376a476625206c_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_11de7c0b930f311e.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_9e79f612c9c1ebc0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_87b05056e365b173.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_9e54d66cca13ff57.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_87838f32e3bec710.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)07:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_8dcb64f762c7c567.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)22:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_7701bf3b7c6b8b1a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_8da645516319d8fe.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_76d4fe177cc4a0b7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)08:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,516
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,574
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,181
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,574
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,185
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,510
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2412687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2412687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,510
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,526
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2412687_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)07-Nov-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18551_none_9e7a1850c9c1b3dc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22791_none_87b07294e365798f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18342_none_9e54f8aaca13c773.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22519_none_8783b170e3be8f2c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)00:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18551_none_8dcb873562c78d83.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)11:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22791_none_7701e1797c6b5336.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)06-Nov-2010
Time (UTC)00:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18342_none_8da6678f6319a11a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22519_none_76d520557cc468d3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)05-Nov-2010
Time (UTC)01:03
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2412687 — ostatni przegląd: 10.05.2011 — zmiana: 1

Opinia