Nie można wyświetlać podglądu obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu

Narzędzie do rozwiązywania problemów Problemy z fotografiami i pokazami slajdów w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji

Narzędzie do rozwiązywania problemów Problemy z fotografiami i pokazami slajdów w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji


Niestety, usługi automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft nie obsługują obecnie tego systemu operacyjnego.


Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Podobne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS

938818 Nie można wyświetlać obrazów w trybie pokazu slajdów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
930102 Problemy z przejściami obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows XP lub Windows Vista


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych problemów rozwiązywanych przy użyciu pakietu MATS, należy przejść do sekcji Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS.

Symptomy

Podczas próby wyświetlenia podglądu obrazów w systemie Windows Vista przy użyciu Galerii fotografii systemu Windows może zostać wyświetlony pusty ekran bez informacji o błędzie.

Uwaga Galeria fotografii systemu Windows to domyślna aplikacja do wyświetlania podglądu obrazów.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest uszkodzenie lub niepoprawna konfiguracja profilu kolorów.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, odszukaj następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Następnie należy ustawić wartość rejestru ICMProfiles na sRGB Color Space Profile.icm dla każdej liczby znalezionej w podkluczu rejestru. Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS

  1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista.
  2. Pakiet MATS ustawia wartość rejestru ICMProfiles na sRGB Color Space Profile.icm w odpowiednich podkluczach rejestru.

    Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania.
  3. Pakiet MATS sprawdza, czy wartość rejestru została pomyślnie utworzona.

Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS

930097 Podczas wyświetlania w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista obrazów TIFF o rozmiarze przekraczającym jedną stronę komputer działa wolniej
2415238 Problemy z kolorami w podglądzie wydruku obrazu w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
2009298 Nie można pobierać albumów w Galerii fotografii usługi Windows Live po uaktualnieniu systemu Windows Vista do systemu Windows 7
944221 Nie można uruchomić Galerii fotografii usługi Windows Live
939395 Obraz i jego tło w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista stają się żółte
2425702 Wygaszacz ekranu wyświetlający obrazy przestaje działać w systemie Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2415237 — ostatni przegląd: 29.02.2012 — zmiana: 1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

Opinia