Opis formatu TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) w programie Outlook 2000

Wersja tego artykułu dla programów Microsoft Outlook 2002 i Outlook 2003: 290809 .

Streszczenie

Program Outlook i klient Microsoft Exchange używają czasami specjalnej metody pakowania informacji w celu wysyłania wiadomości poprzez Internet. Ta metoda jest technicznie nazywana TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format).

Informacje techniczne o metodzie TNEF są dostępne w następującej witrynie MSDN w sieci Web:

Więcej informacji

Na użycie formatu TNEF wpływają zazwyczaj ustawienia w programie Outlook, zwane Formatem tekstu sformatowanego programu Microsoft Outlook (RTF). Format RTF i metoda TNEF nie są identyczne, ale ściśle się ze sobą wiążą.

Wiadomość zakodowana TNEF zawiera wersję tekstową wiadomości oraz binarny załącznik, w którym są „upakowane” inne części pierwotnej wiadomości. W większości przypadków binarny załącznik ma nazwę Winmail.dat i może zawierać następujące informacje:
 • Wersję tekstu sformatowanego wiadomości (informacje dotyczące czcionek, kolorów itp.).
 • Obiekty OLE (osadzone obrazy, dokumenty pakietu Office itp.)
 • Specjalne funkcje programu Outlook (niestandardowe formularze, przyciski do głosowania, wezwania na spotkanie itp.)
 • Zwykłe pliki załączników, które były dodane do pierwotnej wiadomości
Poza powyższymi informacjami w pliku winmail.dat jest osadzona ścieżka do pliku folderów osobistych (.pst) i nazwa logowania użytkownika. Te dane nie są jawnie widoczne dla adresata, jeżeli jednak adresat otworzy plik winmail.dat do edycji w edytorze binarnym lub tekstowym, może zobaczyć ścieżkę i nazwę logowania. Informacje dotyczące haseł nie są ujawniane. Aby zapewnić, że ścieżka do pliku PST i nazwa logowania użytkownika nie są umieszczone w załączniku winmail.dat, należy wykonać kroki opisane w tym artykule w celu wysłania wiadomości, które nie zawierają załącznika winmail.dat.

Niektóre funkcje programu Outlook wymagają kodowania TNEF, aby wiadomości były zrozumiałe dla adresata internetowej poczty e-mail, który również korzysta z programu Outlook. Gdy na przykład wiadomość z przyciskami do głosowania jest wysyłana do adresata poprzez Internet, jeżeli obsługa formatu TNEF nie zostanie włączona dla danego adresata, nie otrzyma on przycisków do głosowania. W innych przypadkach do wysyłania wiadomości ze zwykłymi załącznikami metoda TNEF nie jest wymagana. Jeżeli wiadomość e-mail z plikami załączników jest wysyłana do adresata, który nie używa programu Outlook lub klienta programu Exchange, należy ręcznie wybrać opcję korzystania z formatu wiadomości niewymagającego formatu TNEF (na przykład zwykłego tekstu). Jeżeli wiadomości nie są wysyłane w formacie TNEF, adresat może przeglądać i zapisać załączniki zgodnie z oczekiwaniami.

Problemy z wysyłaniem i odbieraniem

Należy uwzględnić trzy typowe rezultaty odebrania wiadomości zawierającej informacje w formacie TNEF przez klienta poczty, który nie rozpoznaje formatu TNEF:
 • Odbierana jest wersja wiadomości w formacie zwykłego tekstu, zawierająca załącznik o nazwie Winmail.dat. Otwarcie załącznika Winmail.dat nie umożliwia uzyskania dostępu do żadnych użytecznych informacji, ponieważ jest on zapisany w specjalnym formacie TNEF.
 • Odbierana jest wersja tekstowa wiadomości zawierająca załącznik o uniwersalnej nazwie, takiej jak ATT00008.dat lub ATT00005.eml. W takim przypadku klient nie może rozpoznać części TNEF wiadomości i nie może rozpoznać nazwy pliku Winmail.dat, dlatego tworzy nazwę pliku do przechowywania informacji w formacie TNEF.
 • Odbierana jest wersja wiadomości w formacie zwykłego tekstu, a klient ignoruje załącznik Winmail.dat. To zachowanie występuje w przypadku programu Microsoft Outlook Express. Program Outlook Express nie rozumie formatu TNEF, ale potrafi zignorować informacje TNEF. Wynik jest zwykłą wiadomością tekstową.
Usuwanie informacji w formacie TNEF z wiadomości występuje nie tylko w przypadku odbierających klientów, ale również w przypadku serwera pocztowego dostarczającego wiadomości. Jeżeli opcja usuwania informacji w formacie TNEF na serwerze jest włączona, klient zawsze otrzymuje wiadomość w formacie zwykłego tekstu. Program Microsoft Exchange Server jest przykładem aplikacji serwera pocztowego, która oferuje opcję usuwania informacji w formacie TNEF z wiadomości.

Kodowanie wiadomości

Internetowe standardy kodowania, takie jak MIME (Multipart Internet Mail Extensions) czy UUENCODE są stosowane niezależnie od TNEF. Format TNEF może występować w wiadomości zakodowanej w standardzie MIME jako część treści MIME typu „aplikacja/ms-tnef” lub w wiadomości UUENCODED jako załącznik o nazwie Winmail.dat.

Jeżeli wiadomość w formacie TNEF jest wysyłana przy użyciu standardu MIME, jest do niej dodawany wpis podobny do następującego:

------ =_NextPart_000_01BA6275.348C1000
Typ zawartości: aplikacja/ms-tnef
Kodowanie przesyłania zawartości: base64

eJ8+IisSAQaQCAAEAAAAAAABAAEAAQeQBgAIAAAA5AQAAAAAAADoAAENgAQAAgAAAAEAAQ
ABBJAGAEgBAAABAAAADAAAAAMAADACAAAACwAPDgAAAAACAf8PAQAAAHQAAAAAAAAAtTvC
[. . .]

Podobnie w przypadku wysyłania wiadomości w formacie TNEF przy użyciu standardu UUENCODE na zakończeniu wiadomości są dodawane informacje podobne do następujących:


begin 600 WINMAIL.DAT
M>)\^(C<.`0:0" `$```````!``$``0>0!@`(````Y 0```````#H``$%@ ,`
M#@```,L'" `$``<`)P`O``4`0 $!"8 !`"$````S,S5$,C,W,#%"0T-#13$
[. . .]

W obu przypadkach do adresata jest wysyłane kodowanie TNEF i musi ono być rozpoznane przez odbierającego klienta, aby hermetyzowane informacje były poprawnie wyświetlane.

Kontrolowanie formatu TNEF w wiadomościach pocztowych

Format TNEF można kontrolować w trzech lokalizacjach, zależnych od instalacji programu Outlook: Tylko poczta internetowa (IMO, Internet Mail Only), dla firmy (Corporate) lub grupy roboczej (Workgroup).
 • Globalnie: Jeżeli domyślny format wiadomości zostanie zmieniony na zwykły tekst lub HTML, informacje w formacie TNEF nie są wysyłane, pod warunkiem że ten format nie jest wymagany przez funkcję Outlook.
 • Dla wiadomości: W przypadku wiadomości w formacie tekstu sformatowanego RTF, jeżeli używana jest instalacja Tylko poczta internetowa (IMO, Internet Mail Only) programu Outlook, można włączyć lub wyłączyć obsługę formatu TNEF dla wybranych wiadomości.
 • Dla adresata: Można określić adres e-mail adresata, do którego nie należy wysyłać informacji w formacie TNEF, aby adresat zawsze otrzymywał wiadomości w formacie zwykłego tekstu.

Aby określić format poczty w instalacji Internet Mail Only

Zmiana globalna

Aby wyłączyć obsługę formatu TNEF:
 1. Kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Format poczty.
 2. Na liście Format wysyłanych wiadomości zaznacz pozycję Zwykły tekst lub HTML, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wysyłać wiadomości w formacie TNEF:
 1. Kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Format poczty.
 2. Na liście Format wysyłanych wiadomości zaznacz pozycję Microsoft Outlook RTF, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana dla wiadomości

Aby wyłączyć obsługę formatu TNEF:
 1. Otwórz wiadomość.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne wyczyść pole wyboru Wyślij w formacie Microsoft Outlook RTF.
Jeżeli domyślnym formatem poczty jest HTML lub zwykły tekst, to pole wyboru nie będzie widoczne. Kontrola formatu TNEF dla poszczególnych wiadomości jest dostępna tylko w przypadku wiadomości w formacie tekstu sformatowanego RTF.

Aby wysyłać wiadomości w formacie TNEF:
 1. Otwórz wiadomość.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Wyślij w formacie Microsoft Outlook RTF.

Zmiana dla adresata

Aby wyłączyć obsługę formatu TNEF:
 1. Utwórz kontakt programu Outlook dla danego adresata, jeżeli nie został jeszcze utworzony.
 2. Wpisz nazwę e-mail adresata w polu Adresy e-mail kontaktu.
 3. Zaznacz pole wyboru Wyślij pocztę e-mail używając tylko zwykłego tekstu, aby wyłączyć format TNEF.
Po zaznaczeniu tego pola wyboru format TNEF nie będzie używany w przypadku wiadomości wysyłanych do danego adresata.

Aby wysyłać wiadomości w formacie TNEF:
 1. Utwórz kontakt programu Outlook dla danego adresata, jeżeli nie został jeszcze utworzony.
 2. Wpisz nazwę e-mail adresata w polu Adresy e-mail kontaktu.
 3. Wyczyść pole wyboru Wyślij pocztę e-mail używając tylko zwykłego tekstu, aby włączyć format TNEF.
Pozostawienie wyczyszczonego pola wyboru nie oznacza, że format TNEF będzie używany dla wszystkich wiadomości. Oznacza to, że jeżeli format TNEF jest niezbędny, zostanie wykorzystany.

Aby określić format poczty w instalacji dla firmy (Corporate) lub grupy roboczej (Workgroup)

Zmiana globalna

Aby wyłączyć obsługę formatu TNEF:
 1. Kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Format poczty.
 2. Na liście Format wysyłanych wiadomości kliknij pozycję Zwykły tekst lub HTML, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wysyłać wiadomości w formacie TNEF:
 1. Kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Format poczty.
 2. Na liście Format wysyłanych wiadomości zaznacz pozycję Microsoft Outlook RTF, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana dla wiadomości

Nie można określić formatu TNEF dla poszczególnych wiadomości w instalacji dla firmy (Corporate) lub grupy roboczej (Workgroup) programu Outlook.

Zmiana dla adresata

W folderze Kontakty

Aby wyłączyć obsługę formatu TNEF:
 1. Zlokalizuj adresata w Osobistej książce adresowej.
 2. Kliknij dwukrotnie adres e-mail adresata.
 3. Wyczyść pole wyboru Do tego adresata zawsze wysyłaj w formacie RTF, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wysyłać wiadomości w formacie TNEF:
 1. Otwórz rekord adresata w folderze Kontakty.
 2. Kliknij dwukrotnie adres e-mail adresata.
 3. Zaznacz pole wyboru Do tego adresata zawsze wysyłaj w formacie RTF, a następnie kliknij przycisk OK.
W Osobistej książce adresowej

Aby wyłączyć obsługę formatu TNEF:
 1. Zlokalizuj adresata w Osobistej książce adresowej.
 2. Kliknij dwukrotnie adres e-mail adresata.
 3. Wyczyść pole wyboru Do tego adresata zawsze wysyłaj w formacie RTF, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wysyłać wiadomości w formacie TNEF:
 1. Zlokalizuj adresata w Osobistej książce adresowej.
 2. Kliknij dwukrotnie adres e-mail adresata.
 3. Zaznacz pole wyboru Do tego adresata zawsze wysyłaj w formacie RTF, a następnie kliknij przycisk OK.

Typowe przypadki

 • Problem: Adresat otrzymuje załącznik Winmail.dat.
  Rozwiązanie: Wyłączenie obsługi formatu TNEF (dla adresata lub globalnie).

 • Problem: Adresat otrzymuje załącznik ATT00001.DAT.
  Rozwiązanie: Wyłączenie obsługi formatu TNEF (dla adresata lub globalnie).

 • Problem: Adresat nie otrzymuje zwykłych plików załączników.

  Rozwiązanie: Wyłączenie obsługi formatu TNEF (dla adresata lub globalnie).

 • Problem: Adresat nie uzyskuje przycisków do Głosowania w programie Outlook.

  Rozwiązanie: Włączenie obsługi formatu TNEF dla adresata.

 • Problem: Adresat odbiera wezwania na spotkanie jako zwykłe wiadomości pocztowe.
  Rozwiązanie: Włączenie obsługi formatu TNEF dla adresata.

 • Problem: adresat nie otrzymuje informacji w niestandardowych formularzach.
  Rozwiązanie: Włączenie obsługi formatu TNEF dla adresata.

 • Problem: adresat nie otrzymuje tekstu sformatowanego wiadomości.

  Rozwiązanie: Włączenie obsługi formatu TNEF dla adresata.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 241538 — ostatni przegląd: 11.09.2006 — zmiana: 1

Opinia