MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w 32-bitowych wersjach systemów Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu starszego trybu szyfrowania w programie ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2425938 Jak skonfigurować starszy tryb szyfrowania w programie ASP.NET

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Pobierz Pobierz pakiet teraz.
Data wydania: 28 września 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:2433751 POPRAWKA: Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie zabezpieczeń MS10-070 występuje problem ze zgodnością plików cookie uwierzytelniania przy użyciu formularzy między aplikacjami ASP.NET programów .NET Framework 1.1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
2431728 Zaszyfrowana zawartość w programie ASP.NET nie jest odszyfrowana dla witryny wdrożonej na farmie sieci Web
2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z dokumentem Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie trzeba ponownie uruchamiać systemu. Jednak ta aktualizacja zabezpieczeń powoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z programem Internet Information Services (IIS). Są to między innymi usługi IISADMIN, W3SVC, FTP i SMTP. Jest to spowodowane tym, że podstawowy składnik programu .NET Framework zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchomienia tych usług. Dlatego zastosowanie każdej aktualizacji do produktu powoduje wykonanie takich samych instrukcji ponownego uruchomienia tych usług.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wersja GDR dla programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w 32-bitowych wersjach systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows Server 2003 R2 z dodatkiem SP2

File nameFile versionFile sizeDateTimeSP requirement
Aspnet_filter.dll1.1.4322.247024,57624-Sep-201011:58SP2
Aspnet_isapi.dll1.1.4322.2470258,04824-Sep-201011:58SP2
Aspnet_wp.exe1.1.4322.247032,76824-Sep-201011:59SP2
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,98407-Jul-201017:49SP2
Setregni.exe1.1.4322.203566,60007-Jul-201017:50SP2
System.web.dll1.1.4322.24701,265,66424-Sep-201010:55SP2
Togac.exe1.1.4322.225166,60007-Jul-201017:51SP2

Wersja LDR dla programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w 32-bitowych wersjach systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows Server 2003 R2 z dodatkiem SP2

File nameFile versionFile sizeDateTimeSP requirement
Aspnet_filter.dll1.1.4322.247024,57624-Sep-201011:58SP2
Aspnet_isapi.dll1.1.4322.2470258,04824-Sep-201011:58SP2
Aspnet_wp.exe1.1.4322.247032,76824-Sep-201011:59SP2
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,98408-Jul-201016:54SP2
Setregni.exe1.1.4322.203566,60008-Jul-201016:54SP2
System.web.dll1.1.4322.24701,265,66424-Sep-201010:55SP2
Togac.exe1.1.4322.225166,60008-Jul-201016:55SP2

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2416451 — ostatni przegląd: 19.11.2010 — zmiana: 1

Opinia