MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: 

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu starszego trybu szyfrowania w programie ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2425938 Jak skonfigurować starszy tryb szyfrowania w programie ASP.NET

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Pobierz Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 28 września 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:2431728 Zaszyfrowana zawartość w programie ASP.NET nie jest odszyfrowana dla witryny wdrożonej na farmie sieci Web
2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
972593 MS09-036: Opis aktualizacji zabezpieczeń technologii ASP.NET dla programów Microsoft .NET Framework 3.5 i Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008: 11 sierpnia 2009

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Dla systemów opartych na procesorach x86

Pliki GDR
File nameFile versionFile sizeDateTimeService branch
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04023-Sep-201013:30X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53726-Feb-201004:31X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,67626-Feb-201004:31X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,67826-Feb-201004:31X86_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31826-Feb-201004:31X86_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03223-Sep-201013:30X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887430,41623-Sep-201013:31Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,189,63223-Sep-201013:30Not Applicable
Pliki LDR
File nameFile versionFile sizeDateTimeService branch
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04023-Sep-201013:31X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53704-Mar-201006:02X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,67604-Mar-201006:02X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,67804-Mar-201006:02X86_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31804-Mar-201006:02X86_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03223-Sep-201013:31X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887430,41623-Sep-201013:32Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,189,63223-Sep-201013:31Not Applicable

Dla systemów opartych na procesorach x64

Pliki GDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188737,72023-Sep-201013:32x64AMD64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53724-Feb-201014:05Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,68224-Feb-201014:05Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,68424-Feb-201014:05Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31824-Feb-201014:05Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188741,80823-Sep-201013:32x64AMD64_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887734,54423-Sep-201013:32x64Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,271,55223-Sep-201013:32x64Not Applicable
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04023-Sep-201013:30x86X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53726-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,67626-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,67826-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31826-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03223-Sep-201013:30x86X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887430,41623-Sep-201013:31x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,189,63223-Sep-201013:30x86Not Applicable
Pliki LDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188737,72023-Sep-201013:30x64AMD64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53726-Feb-201004:29Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,68226-Feb-201004:29Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,68426-Feb-201004:29Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31826-Feb-201004:29Not ApplicableAMD64_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188741,80823-Sep-201013:30x64AMD64_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887734,54423-Sep-201013:31x64Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,271,55223-Sep-201013:30x64Not Applicable
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04023-Sep-201013:31x86X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53704-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,67604-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,67804-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31804-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03223-Sep-201013:31x86X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887430,41623-Sep-201013:32x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,189,63223-Sep-201013:31x86Not Applicable

Dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pliki GDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188779,70423-Sep-201013:32IA-64IA64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53724-Feb-201014:34Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,68224-Feb-201014:34Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,68424-Feb-201014:34Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31824-Feb-201014:34Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188780,72023-Sep-201013:32IA-64IA64_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.18871,210,70423-Sep-201013:32IA-64Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18874,747,26423-Sep-201013:32IA-64Not Applicable
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04023-Sep-201013:30x86X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53726-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,67626-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,67826-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31826-Feb-201004:31Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03223-Sep-201013:30x86X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887430,41623-Sep-201013:31x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,189,63223-Sep-201013:30x86Not Applicable
Pliki LDR 
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188779,70423-Sep-201013:30IA-64IA64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53725-Feb-201007:45Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,68225-Feb-201007:45Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,68425-Feb-201007:45Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31825-Feb-201007:45Not ApplicableIA64_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188780,72023-Sep-201013:30IA-64IA64_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.18871,210,70423-Sep-201013:30IA-64Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18874,747,26423-Sep-201013:30IA-64Not Applicable
Aspnet_perf.dll2.0.50727.188730,04023-Sep-201013:31x86X86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.hNot Applicable6,53704-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf.iniNot Applicable897,67604-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_perf2.iniNot Applicable895,67804-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_state_perf.hNot Applicable31804-Mar-201006:02Not ApplicableX86_NETFX-ASP
Aspnet_wp.exe2.0.50727.188730,03223-Sep-201013:31x86X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.1887430,41623-Sep-201013:32x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.18875,189,63223-Sep-201013:31x86Not Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2416469 — ostatni przegląd: 27.10.2010 — zmiana: 1

Opinia