MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu starszego trybu szyfrowania w programie ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2425938 Jak skonfigurować starszy tryb szyfrowania w programie ASP.NET

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Pobierz Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 28 września 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:2431728 Zaszyfrowana zawartość w programie ASP.NET nie jest odszyfrowana dla witryny wdrożonej na farmie sieci Web
2431208 W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework
2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2473228 Produkty lub aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane poprawnie, jeśli po zainstalowaniu produktu lub aktualizacji system będzie oczekiwać na ponowne uruchomienie i użytkownik zainstaluje program Microsoft .NET Framework 4 lub aktualizacje tego programu

Uwaga Instalator aktualizacji opisanej w artykule 2416472 z bazy wiedzy Knowledge Base nie zawiera zlokalizowanego łącza do zasad gromadzenia danych. Te informacje można znaleźć w poniższych witrynach sieci Web. Wybierz swój język, klikając odpowiednie łącze:
JęzykZasady zachowania poufności informacji w ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft
Arabskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/ar-SA/privacypolicy.mspx
Chiński — Chinyhttp://www.microsoft.com/products/ceip/zh-CN/privacypolicy.mspx
Chiński — Tajwanhttp://www.microsoft.com/products/ceip/zh-TW/privacypolicy.mspx
Czeskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/cs-CZ/privacypolicy.mspx
Duńskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/da-DK/privacypolicy.mspx
Holenderskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/nl-NL/privacypolicy.mspx
Angielskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/en-US/privacypolicy.mspx
Fińskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/fi-FI/privacypolicy.mspx
Francuskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/fr-FR/privacypolicy.mspx
Niemieckihttp://www.microsoft.com/products/ceip/de-DE/privacypolicy.mspx
Greckihttp://www.microsoft.com/products/ceip/el-GR/privacypolicy.mspx
Hebrajskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/he-IL/privacypolicy.mspx
Węgierskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/hu-HU/privacypolicy.mspx
Włoskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/it-IT/privacypolicy.mspx
Japońskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/ja-JP/privacypolicy.mspx
Koreańskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/ko-KR/privacypolicy.mspx
Norweskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/nb-NO/privacypolicy.mspx
Polskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/pl-PL/privacypolicy.mspx
Portugalski — Brazyliahttp://www.microsoft.com/products/ceip/pt-BR/privacypolicy.mspx
Portugalski — Portugaliahttp://www.microsoft.com/products/ceip/pt-PT/privacypolicy.mspx
Rosyjskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/ru-RU/privacypolicy.mspx
Hiszpańskihttp://www.microsoft.com/products/ceip/es-ES/privacypolicy.mspx
Szwedzkihttp://www.microsoft.com/products/ceip/sv-SE/privacypolicy.mspx
Tureckihttp://www.microsoft.com/products/ceip/tr-TR/privacypolicy.mspx

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z dokumentem Przełączniki wiersza polecenia Instalatora Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź witrynę MSDN w sieci Web poświęconą Instalatorowi Windows.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie trzeba ponownie uruchamiać systemu. Jednak ta aktualizacja zabezpieczeń powoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z programem Internet Information Services (IIS). Są to między innymi usługi IISADMIN, W3SVC, FTP i SMTP. Jest to spowodowane tym, że podstawowy składnik programu .NET Framework zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchomienia tych usług. Dlatego zastosowanie każdej aktualizacji do produktu powoduje wykonanie takich samych instrukcji ponownego uruchomienia tych usług.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Dla systemów opartych na procesorach x86

Pliki GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2061,836,90422-Sep-201012:54
System.Web.dll4.0.30319.2065,176,14422-Sep-201012:55
Pliki LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.36378,15222-Sep-201012:45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,30422-Sep-201012:45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,24822-Sep-201012:45
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.3631,836,90422-Sep-201012:46
System.Web.dll4.0.30319.3635,176,14422-Sep-201012:47

Dla systemów opartych na procesorach x64

Pliki GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2061,836,90422-Sep-201012:54
System.Web.dll4.0.30319.2065,146,96022-Sep-201013:21
System.Web.dll4.0.30319.2065,176,14422-Sep-201012:55
Pliki LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.36378,15222-Sep-201012:45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,30422-Sep-201012:45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,24822-Sep-201012:45
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.3631,836,90422-Sep-201012:46
System.Web.dll4.0.30319.3635,146,96022-Sep-201013:08
System.Web.dll4.0.30319.3635,176,14422-Sep-201012:47

Dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pliki GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2061,836,90422-Sep-201012:54
System.Web.dll4.0.30319.2064,759,37622-Sep-201013:48
System.Web.dll4.0.30319.2065,176,14422-Sep-201012:55
Pliki LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.36378,15222-Sep-201012:45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,30422-Sep-201012:45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,24822-Sep-201012:45
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.3631,836,90422-Sep-201012:46
System.Web.dll4.0.30319.3634,759,37622-Sep-201013:32
System.Web.dll4.0.30319.3635,176,14422-Sep-201012:47
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2416472 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia