MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 Beta i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 Beta

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu starszego trybu szyfrowania w programie ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2425938 Jak skonfigurować starszy tryb szyfrowania w programie ASP.NET

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Pobierz Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 28 września 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją programu Microsoft .NET Framework 3.5.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


2431728 Zaszyfrowana zawartość w programie ASP.NET nie jest odszyfrowana dla witryny wdrożonej w kolektywie serwerów sieci Web
2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie trzeba ponownie uruchamiać systemu. Jednak ta aktualizacja zabezpieczeń powoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z programem Internet Information Services (IIS). Są to między innymi usługi IISADMIN, W3SVC, FTP i SMTP. Jest to spowodowane tym, że podstawowy składnik programu .NET Framework zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchomienia tych usług. Dlatego zastosowanie każdej aktualizacji do produktu powoduje wykonanie takich samych instrukcji ponownego uruchomienia tych usług.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimeService branch
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:28Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403622,59228-Apr-201022:01Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403614,40028-Apr-201022:02Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403622,59228-Apr-201022:03Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403671,74428-Apr-201022:12Not Applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.541930,54423-Sep-201022:28X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.5419436,04823-Sep-201022:28Not Applicable
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:28Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.54195,251,07223-Sep-201022:28Not Applicable

Dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_wp.exe2.0.50727.541942,32023-Sep-201022:28x64AMD64_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.5419745,29623-Sep-201022:28x64Not Applicable
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:28x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.54195,259,26423-Sep-201022:28x64Not Applicable
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:28x86Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403622,59228-Apr-201021:52x86Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403614,40028-Apr-201021:56x86Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403622,59228-Apr-201021:50x86Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403671,74428-Apr-201021:55x86Not Applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.541930,54423-Sep-201022:28x86X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.5419436,04823-Sep-201022:28x86Not Applicable
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:28x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.54195,251,07223-Sep-201022:28x86Not Applicable

Dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_wp.exe2.0.50727.541982,25623-Sep-201022:26IA-64IA64_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.54191,231,18423-Sep-201022:26IA-64Not Applicable
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:26x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.54194,780,03223-Sep-201022:26IA-64Not Applicable
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:28x86Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403622,59228-Apr-201021:53x86Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403622,59228-Apr-201021:53x86Not Applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.5403671,74428-Apr-201021:57x86Not Applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.541930,54423-Sep-201022:28x86X86_NETFX-ASP
Webengine.dll2.0.50727.5419436,04823-Sep-201022:28x86Not Applicable
System.web.extensions.dll3.5.30729.54181,277,95223-Sep-201022:28x86Not Applicable
System.web.dll2.0.50727.54195,251,07223-Sep-201022:28x86Not Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2416754 — ostatni przegląd: 27.10.2010 — zmiana: 1

Opinia