MS10-096: Luka w zabezpieczeniach książki adresowej systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-096. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.2900.604045,56811-Oct-201014:59x86SP3SP3GDR
Wab.exe6.0.2900.604045,56811-Oct-201014:55x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.3790.478556,83221-Oct-201005:22x64SP2SP2GDR
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:22x86SP2SP2GDR\WOW
Wab.exe6.0.3790.478556,83221-Oct-201005:18x64SP2SP2QFE
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:18x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.3790.478546,59212-Oct-201013:21x86SP2SP2GDR
Wab.exe6.0.3790.478546,59212-Oct-201013:24x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.3790.478591,13621-Oct-201005:21IA-64SP2SP2GDR
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:21x86SP2SP2GDR\WOW
Wab.exe6.0.3790.478591,13621-Oct-201005:17IA-64SP2SP2QFE
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:17x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli. 
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535515,58412-Oct-201013:52x86
Wabfind.dll6.0.6001.1853533,28012-Oct-201015:48x86
Wabmig.exe6.0.6001.1853566,04812-Oct-201013:52x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70204-Mar-201005:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774515,58412-Oct-201013:54x86
Wabfind.dll6.0.6001.2277433,28012-Oct-201015:28x86
Wabmig.exe6.0.6001.2277466,04812-Oct-201013:54x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324515,58412-Oct-201013:41x86
Wabfind.dll6.0.6002.1832433,28012-Oct-201015:53x86
Wabmig.exe6.0.6002.1832466,04812-Oct-201013:41x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200921:15Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503515,58412-Oct-201014:50x86
Wabfind.dll6.0.6002.2250333,28012-Oct-201017:00x86
Wabmig.exe6.0.6002.2250366,04812-Oct-201014:50x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:35Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535516,09612-Oct-201014:15x64
Wabfind.dll6.0.6001.1853535,32812-Oct-201016:16x64
Wabmig.exe6.0.6001.1853568,09612-Oct-201014:15x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70226-Feb-201004:16Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774516,09612-Oct-201014:18x64
Wabfind.dll6.0.6001.2277435,32813-Oct-201006:15x64
Wabmig.exe6.0.6001.2277468,09612-Oct-201014:18x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:35Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324516,09612-Oct-201015:19x64
Wabfind.dll6.0.6002.1832435,32812-Oct-201017:43x64
Wabmig.exe6.0.6002.1832468,09612-Oct-201015:19x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200920:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503516,09612-Oct-201015:24x64
Wabfind.dll6.0.6002.2250335,32812-Oct-201017:41x64
Wabmig.exe6.0.6002.2250368,09612-Oct-201015:24x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535515,58412-Oct-201013:52x86
Wabfind.dll6.0.6001.1853533,28012-Oct-201015:48x86
Wabmig.exe6.0.6001.1853566,04812-Oct-201013:52x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70204-Mar-201005:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774515,58412-Oct-201013:54x86
Wabfind.dll6.0.6001.2277433,28012-Oct-201015:28x86
Wabmig.exe6.0.6001.2277466,04812-Oct-201013:54x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324515,58412-Oct-201013:41x86
Wabfind.dll6.0.6002.1832433,28012-Oct-201015:53x86
Wabmig.exe6.0.6002.1832466,04812-Oct-201013:41x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200921:15Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503515,58412-Oct-201014:50x86
Wabfind.dll6.0.6002.2250333,28012-Oct-201017:00x86
Wabmig.exe6.0.6002.2250366,04812-Oct-201014:50x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Jan-200818:52Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535536,57612-Oct-201013:59IA-64
Wabfind.dll6.0.6001.1800049,66419-Jan-200808:29IA-64
Wabmig.exe6.0.6001.1853594,72012-Oct-201013:59IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70225-Feb-201007:42Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774536,57612-Oct-201014:01IA-64
Wabfind.dll6.0.6001.2277449,66412-Oct-201015:26IA-64
Wabmig.exe6.0.6001.2277494,72012-Oct-201014:01IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Jan-200818:52Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324536,57612-Oct-201014:45IA-64
Wabfind.dll6.0.6001.1800049,66419-Jan-200808:29IA-64
Wabmig.exe6.0.6002.1832494,72012-Oct-201014:45IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200920:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503536,57612-Oct-201014:46IA-64
Wabfind.dll6.0.6002.2250349,66412-Oct-201016:38IA-64
Wabmig.exe6.0.6002.2250394,72012-Oct-201014:46IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535515,58412-Oct-201013:52x86
Wabfind.dll6.0.6001.1853533,28012-Oct-201015:48x86
Wabmig.exe6.0.6001.1853566,04812-Oct-201013:52x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70204-Mar-201005:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774515,58412-Oct-201013:54x86
Wabfind.dll6.0.6001.2277433,28012-Oct-201015:28x86
Wabmig.exe6.0.6001.2277466,04812-Oct-201013:54x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324515,58412-Oct-201013:41x86
Wabfind.dll6.0.6002.1832433,28012-Oct-201015:53x86
Wabmig.exe6.0.6002.1832466,04812-Oct-201013:41x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200921:15Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503515,58412-Oct-201014:50x86
Wabfind.dll6.0.6002.2250333,28012-Oct-201017:00x86
Wabmig.exe6.0.6002.2250366,04812-Oct-201014:50x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,069
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,781
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,379
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fc3509a0ed41e42047cd9e8590f941e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_9eff6b333cfcb3b0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_48fc86b254802af194030cbf7bbcf9e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_a8afee75be85e1ce.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_9778f90d19684799f8eb1e15fc190d66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_2ff9ab927a1cb040.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_acd8fec441f79376b916a844b9e0c19a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_3d5933f08f413040.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_33a836b9213fdd4e8d6bca13f72e3a39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_af8135afd12f9247.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_887d7be5241c6c12d171d914d2880797_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_4d1df3d1f5d54118.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd32f3e11040911429198c8509015ec1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_d964498f3acb6b6f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee5731a89bb6fe19200168d4da173f81_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_c01b995b44d5f26e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_9eac94309003d3e1.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_9f09f2e7a942c73f.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_a09cd7a08d22f0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_a13b15dfa6313c9c.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,387
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,290
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,225
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,555
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,397
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1935fd43279d5af48f28c90dcb2b2178_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_b4b0f99b92501f9c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5322dd14842b7790b75fa12cb770b8e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_b19f5148e52f62ea.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dacf5d58231060a5b488130bd0b85205_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_451adbc9eb359238.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc551c4d83b157ec6017ccd19cb24c33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_25f9ced7e7901100.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428f9ca2d7a46ba7.manifest
File versionNot Applicable
File size215,659
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42ecfb59f0e35f05.manifest
File versionNot Applicable
File size203,558
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447fe012d4c388aa.manifest
File versionNot Applicable
File size215,659
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451e1e51edd1d462.manifest
File versionNot Applicable
File size203,558
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,122
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,049
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201004:25x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201004:23x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:47Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201005:00x64
Wabfind.dll6.1.7600.1668435,32812-Oct-201005:05x64
Wabmig.exe6.1.7600.1638567,58414-Jul-200901:39x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:47Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201005:12x64
Wabfind.dll6.1.7600.2081435,32812-Oct-201005:19x64
Wabmig.exe6.1.7600.1638567,58414-Jul-200901:39x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201004:25x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201004:23x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:52Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684540,67212-Oct-201004:15IA-64
Wabfind.dll6.1.7600.1638549,15214-Jul-200901:49IA-64
Wabmig.exe6.1.7600.1668494,20812-Oct-201004:15IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:52Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814540,67212-Oct-201004:06IA-64
Wabfind.dll6.1.7600.1638549,15214-Jul-200901:49IA-64
Wabmig.exe6.1.7600.2081494,20812-Oct-201004:06IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201004:25x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201004:23x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,900
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,935
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,634
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d81a3c548f550892968287329416f51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_b4e8743442eb0a58.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0253a4fd3762f7723b4cc220d20e96f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_23fe1630ec8c2b0a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_9b729a3905e93a848ea0caea9c38d808_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_fcc39c94a2c0ed48.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ddea3e2da7744eb354251bb5e988feb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_6c0498316e2b0dbb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_9e9d548ff1448327.manifest
File versionNot Applicable
File size124,605
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_9f72a2b50a295c81.manifest
File versionNot Applicable
File size124,605
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,898
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,912
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,947
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,644
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_04c59715f9d21dd19c63025059423c78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_e4d4661747fd15c8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1d4dc9b3c6138fa50376132c45b7832f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_e014e7f6ea980da9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_42805d0238e51aed.manifest
File versionNot Applicable
File size124,604
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4355ab2751c9f447.manifest
File versionNot Applicable
File size124,604
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable