MS10-087: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-087. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


 • 2289161 MS10-087: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2010: 9 listopada 2010
 • 2289158 MS10-087: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office System 2007: 9 listopada 2010
 • 2289187 MS10-087: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 9 listopada 2010

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2289187:
  Zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń może uniemożliwić wyświetlanie lub wstawianie określonych plików obrazów w dokumentach pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2479871 Ustawienia zabezpieczeń filtrów grafiki dla pakietów Microsoft Office 2010, Microsoft Office System 2007, Microsoft Office 2003 i Microsoft Office XP
 • 2289169 MS10-087: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office XP: 9 listopada 2010

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2289169:
  • Zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń może uniemożliwić wyświetlanie lub wstawianie określonych plików obrazów w dokumentach pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


   2479871 Ustawienia zabezpieczeń filtrów grafiki dla pakietów Microsoft Office 2010, Microsoft Office System 2007, Microsoft Office 2003 i Microsoft Office XP
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
 • 2454823 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.0.1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2423930 — ostatni przegląd: 17.05.2011 — zmiana: 1

Opinia