Usługa Host usługi Microsoft Exchange na serwerze Exchange Server 2010 ulega awarii

Dotyczy: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Objawy


Sporadycznie ulega awarii usługi hosta usługi Microsoft Exchange (Microsoft.Exchange.ServiceHost.exe) na serwerze Microsoft Exchange Server 2010. Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ metoda EventLog.WriteEvent zgłasza wyjątek ArgumentException, gdy tekst zdarzenia jest większy niż 32 766 znaków.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2529939 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat metody EventLog.WriteEvent odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: