MS11-013: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla protokołu Kerberos w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 8 lutego 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-013. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy uruchomić ponownie komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora /Uninstall lub kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule. • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kerberos.dll6.1.7600.16722541,18418-Dec-201005:29x86
Kerberos.dll6.1.7600.20861541,18418-Dec-201005:28x86
Kerberos.dll6.1.7601.17527542,20817-Dec-201007:07x86
Kerberos.dll6.1.7601.21624542,20818-Dec-201007:57x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll6.1.7600.16722430,08018-Dec-201006:11x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30010-Jun-200921:01Not Applicable
Kdcsvc.dll6.1.7600.20861430,08018-Dec-201006:07x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30010-Jun-200921:01Not Applicable
Kdcsvc.dll6.1.7601.17527430,59217-Dec-201011:40x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30005-Nov-201002:14Not Applicable
Kdcsvc.dll6.1.7601.21624430,59218-Dec-201008:51x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30005-Nov-201002:14Not Applicable
Kerberos.dll6.1.7600.16722714,75218-Dec-201006:11x64
Kerberos.dll6.1.7600.20861714,75218-Dec-201006:07x64
Kerberos.dll6.1.7601.17527715,77617-Dec-201011:40x64
Kerberos.dll6.1.7601.21624715,77618-Dec-201008:51x64
Kerberos.dll6.1.7600.16722541,18418-Dec-201005:29x86
Kerberos.dll6.1.7600.20861541,18418-Dec-201005:28x86
Kerberos.dll6.1.7601.17527542,20817-Dec-201007:07x86
Kerberos.dll6.1.7601.21624542,20818-Dec-201007:57x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kerberos.dll6.1.7600.167221,498,62418-Dec-201005:17IA-64
Kerberos.dll6.1.7600.208611,498,62418-Dec-201005:16IA-64
Kerberos.dll6.1.7601.175271,499,64817-Dec-201006:23IA-64
Kerberos.dll6.1.7601.216241,499,64818-Dec-201009:35IA-64
Kerberos.dll6.1.7600.16722541,18418-Dec-201005:29x86
Kerberos.dll6.1.7600.20861541,18418-Dec-201005:28x86
Kerberos.dll6.1.7601.17527542,20817-Dec-201007:07x86
Kerberos.dll6.1.7601.21624542,20818-Dec-201007:57x86

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,710
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,692
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e7a37c3acd4508b2914f09de499e77c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_0d0920d7c37074f9.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_44dad7afc20c2438d94a2256e9710ee0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_7200097aece1c415.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_a3de6913cd10aa7fc9bab4075ae7eaf3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_10ec2ddce20314ed.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_b134497a2f3daf8272e53d8e5dc6f90c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_37bcd346b6c22fa9.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e6eb199111f3265a.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e74876622b321c91.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_e8d678090f1510f9.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)07:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e95d13f6283564be.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_30da13b8804f78612f7a3833d30c9ca3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_038a3a41ac5e0de4.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3c0ada6947454f82642481ed16f33978_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e23428734506dbd3.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_65f8f7473eb93648f764827fb19c2b02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_56ad630551ebe446.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f2a0e3941f8de3ab87574a281b0064c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_247976f7bc079cf6.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84e8b14552d1b80eb27a9dea9c3cc2bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_7df7049f0adc3cda.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_854cad5907c08429c16aeaf124e5b6ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_38a58dddfca0760d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_888a518412b0e239c9f964af0879ceae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_6029a0fb62b0394b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92682045660a0c5021c68624ab7be5cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_74c7ed1667501aa8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_99b1031562cdc807147f2270ad41aa40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_0c549b7a37ec1645.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa6713a5641d69aa88bb397357d79f41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_1e161374c1d11cf8.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c9fecfc5085ae1ff1815920a82d86e6c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e839476cb451df68.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d980a0321965f3c5968db98c5b591587_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_33e93591e0ca22eb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e7eaa039adc3ea84.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e847fd0ac702e0bb.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_e9d5feb1aae5d523.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)12:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_ea5c9a9ec40628e8.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)09:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_4309b514ca509790.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_436711e5e38f8dc7.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_44f5138cc772822f.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)12:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_457baf79e092d5f4.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)09:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,054
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,244
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,598
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,158
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,522
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,791
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,639
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,200
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,819
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,911
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,816
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,056
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_4d5e5f66feb1598b.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_4dbbbc3817f04fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_4f49bddefbd3442a.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_4fd059cc14f397ef.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_2085ba17981f38cd93823780933d2d14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_8f671815bc549386.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3ffbd0486cc07d48453d1a89e5557ce8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_7babaa33f90a479b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9985a4e221c97e134e68189a0f9f961c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_6656fea1d6e159be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ee25b1d2cbe037f3cc551db6cbdb9038_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_ed9b61b3e1a58bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e6ecbd8711f12f56.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e74a1a582b30258d.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_e8d81bff0f1319f5.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)08:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e95eb7ec28336dba.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,241
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,389
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,190
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,135
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_4d5e5f66feb1598b.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_4dbbbc3817f04fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_4f49bddefbd3442a.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_4fd059cc14f397ef.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2425227 — ostatni przegląd: 05.05.2011 — zmiana: 1

Opinia