Brakujące zadania lub przydziały w raporcie zadania lub użycia

Dotyczy: Office ProductsMicrosoft Office Project Professional 2003Microsoft Office Project Standard 2003

Symptomy


W programie Microsoft Project podczas drukowania lub wyświetlania podglądu wydruku raportu niektóre zadania lub przydziały mogą nie być wyświetlane. Ten problem może wystąpić nawet wtedy, gdy do raportu zastosowano filtr wszystkie zadania lub wszystkie zasoby.

Przyczyna


Takie zachowanie może występować, gdy podzadania lub przydziały są ukryte (zwinięte) w widoku zadania lub zasobu. Gdy podzadania są ukryte w widoku zadań, takim jak wykres Gantta, podzadania te nie są wyświetlane w raportach zadań ani w raportach krzyżowych, w których są wyświetlane szczegóły zadania. Gdy przydziały zasobów są ukryte w widoku Obciążenie zadaniami lub przydziały zadań są ukryte w widoku Obciążenie zasobów, te zadania nie są wyświetlane w raportach krzyżowych wyświetlających zadania.

Obejście


Aby obejść ten problem, Wyświetl ukryte (zwinięte) podzadania lub przydziały. Aby wyświetlić ukryte podzadania w widoku zadań, takim jak wykres Gantta w programie Project 2010, wykonaj następujące czynności:
 1. Na karcie Widok kliknij pozycję wykres Gantta Chart.
 2. Kliknij nagłówek kolumny Nazwa zadania , aby zaznaczyć wszystkie zadania.
 3. Na karcie Widok kliknij pozycję Konspekt, a następnie kliknij pozycję wszystkie podzadania.
Aby wyświetlić ukryte podzadania w widoku zadań, takim jak wykres Gantta w programie Project 2007 lub starsze wersje, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Widok kliknij pozycję Wykres Gantta.
 2. Kliknij nagłówek kolumny Nazwa zadania , aby zaznaczyć wszystkie zadania.
 3. W menu projekt wskaż polecenie Konspekt, wskaż polecenie Pokaż, a następnie kliknij polecenie wszystkie podzadania.
Aby wyświetlić zadania ukryte w widoku Obciążenie zasobów lub resourve przydziały w widoku Obciążenie zadaniami w programie Project 2010, wykonaj następujące czynności:
 1. Na karcie Widok kliknij pozycję obciążenie zasobów lub obciążenie zadaniami Usage.
 2. Kliknij nagłówek kolumny Nazwa zasobu lub Nazwa zadania , aby zaznaczyć wszystkie wiersze i przydziały.
 3. W menu projekt kliknij pozycję Konspekt, a następnie kliknij pozycję wszystkie podzadania.
Aby wyświetlać zadania ukryte w widoku Obciążenie zasobów lub przydziały zasobów w widoku Obciążenie zadaniami w programie Project 2007 i wcześniejszych wersjach, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Widok kliknij polecenie Obciążenie zasobów lub Obciążenie zadaniami.
 2. Kliknij nagłówek kolumny nazwa zasobu lub Nazwa zadania , aby zaznaczyć wszystkie wiersze i przydziały.
 3. W menu projekt wskaż polecenie Konspekt, a następnie kliknij polecenie Pokaż przydziały.