A "mailto:" łącze nie działa, gdy dokument jest konwertowany do publikowania programu SharePoint strony sieci Web w programie SharePoint Server 2010

Dotyczy: SharePoint Server 2010

Objawy


Podczas konwertowania dokumentu programu Word do programu Microsoft SharePoint publikowania strony sieci Web i dokument ten zawiera łącza "mailto", odpowiednie hiperłącze na przekonwertowanej strony sieci Web do publikowania programu SharePoint nie działa.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące aktualizacje:
2276342 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.