Aktualizacja dotycząca magazynujących urządzeń peryferyjnych 1394 dla systemu Windows 98 Second Edition

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Może wystąpić dowolny z następujących symptomów:

  • Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się) po fizycznym odłączeniu od niego urządzenia magazynującego lub peryferyjnego 1394 (FireWire).
  • Działanie urządzenia magazynującego lub peryferyjnego 1394 jest niezadowalające.
  • System Windows nie rozpoznaje urządzenia magazynującego lub peryferyjnego 1394.

Rozwiązanie

Jest już dostępna aktualizacja oprogramowania umożliwiająca rozwiązanie tych problemów. Można ją pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

UWAGA: Ten składnik aktualizuje pliki systemu. Aby zakończyć instalację, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Przed rozpoczęciem instalacji zapisz wykonywane zadania i zamknij wszystkie programy.


Ta aktualizacja instaluje narzędzie Bezpieczne usuwanie, dzięki któremu można bezpiecznie zatrzymać pracę urządzenia magazynującego Plug and Play przed fizycznym odłączeniem go od komputera. Ten składnik zawiera również aktualizację dla sterowników 1394, umożliwiającą rozwiązywanie problemów związanych z niespodziewanym odłączaniem urządzeń peryferyjnych. Zainstalowanie sterowników urządzeń magazynujących 1394 dla systemu Windows 98 Second Edition przyczynia się do znacznego wzrostu wydajności (o około 300 procent).


Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji powinna mieć następujące atrybuty pliku lub późniejsze:


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku Platforma
------------------------------------------------------------------
12/14/99 15:39:04 4.10.2224 38,016 1394bus.sys Windows 98 SE
12/14/99 15:39:05 1,299 Ntmap.inf Windows 98 SE
12/14/99 15:39:05 4.10.2224 7,984 Ntmap.sys Windows 98 SE
12/14/99 15:39:05 4.10.2224 32,256 Ohci1394.sys Windows 98 SE
12/14/99 15:39:06 4.10.2224 35,152 Sbp2port.sys Windows 98 SE
12/14/99 15:39:04 4.10.2224 68,096 Hotplug.dll Windows 98 SE
12/14/99 15:39:05 4.10.2223 69,632 Ios.vxd Windows 98 SE
12/14/99 15:39:05 4.10.2223 10,240 Ntmaphlp.pdr Windows 98 SE
12/14/99 15:39:06 4.10.2223 27,648 Systray.exe Windows 98 SE
12/14/99 15:39:04 10,752 Hardware.hlp Windows 98 SE

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Windows 98 Second Edition.

Więcej informacji

W przypadku podejrzenia, że zainstalowanie aktualizacji spowodowało pogorszenie działania komputera, można je odinstalować, postępując według poniższych kroków.


UWAGA: Przed rozpoczęciem odinstalowywania składnika zapisz wykonywaną pracę i zamknij wszystkie programy. Upewnij się, że masz oryginalny dysk CD-ROM z systemem operacyjnym Windows 98 Second Edition, za pomocą którego można odinstalować składnik.

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. Znajdź plik 242975un.inf.
  3. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Zainstaluj, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 242975 — ostatni przegląd: 12.05.2007 — zmiana: 1

Opinia