W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework


Symptomy


Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 może nie zostać zainstalowana, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Zainstalowano wcześniej aktualizację programu Microsoft .NET Framework 4 lub programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.
  • Przed zainstalowaniem nowej aktualizacji nie zostało przeprowadzone oczekujące ponowne uruchomienie komputera.
Uwaga W przypadku instalowania aktualizacji przy użyciu witryny Windows Update może się wydawać, że aktualizacja została zaproponowana i zainstalowana. Jednak po ponownym uruchomieniu komputera ta sama aktualizacja jest proponowana jeszcze raz.

Przyczyna


Przyczyną tego problemu jest to, że podczas instalacji programu Microsoft .NET Framework 4 niektóre składniki są zablokowane lub używane, aż system zostanie ponownie uruchomiony. Tych składników nie można zaktualizować, dopóki system nie zostanie ponownie uruchomiony. Z tego względu w scenariuszu opisanym w sekcji Symptomy wersja podkładki (mscoree.dll) to program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 lub starszy. W ramach instalacji programu Microsoft .NET Framework 4 wdrażane są ustawienia, które uniemożliwiają prawidłowe działanie starszych podkładek, chyba że podkładka zostanie zaktualizowana po ponownym uruchomieniu systemu. Jeśli w tym scenariuszu zostanie podjęta próba zainstalowania kolejnej aktualizacji programu Microsoft .NET Framework, gdy oczekiwane jest ponowne uruchomienie komputera, aktualizacja spróbuje użyć wdrożenia GAC (Global Assembly Cache — globalna pamięć podręczna zestawów) na potrzeby plików w tej aktualizacji. Do tej operacji GAC wymagana jest podkładka. Jednak stan podkładki jest niespójny i wymaga ponownego uruchomienia komputera, więc operacja GAC nie powiedzie się. Z tego powodu aktualizacja kończy się niepowodzeniem.

Obejście problemu


Aby uniknąć tego problemu, należy ponownie uruchomić system po zainstalowaniu każdej nowej aktualizacji programu Microsoft .NET Framework. W przypadku wystąpienia tego problemu i niepowodzenia podczas instalowania aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer i jeszcze raz zainstalować nowe aktualizacje.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.