Błąd „Nie można otworzyć Microsoft <nazwa_programu>, ponieważ pojawił się problem” podczas uruchamiania programu pakietu Office

Symptomy

Próba uruchomienia dowolnej aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage lub Microsoft Outlook dla komputerów Mac) w systemie Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard) skutkuje zwróceniem następującego komunikatu o błędzie:

Nie można otworzyć Microsoft <nazwa_aplikacji>, ponieważ pojawił się problem.
Skontaktuj się z producentem programu Microsoft <nazwa_aplikacji>, aby upewnić się, że program ten działa z tą wersją Mac OS X. Niezbędne może okazać się ponowne zainstalowanie tego programu. Pamiętaj, aby zainstalować również wszelkie dostępne uaktualnienia programu i Mac OS X.

Przyczyna

Ten błąd występuje, gdy program pakietu Office przeniesiono lub zduplikowano.

Rozwiązanie

Krok 1. Sprawdzenie ścieżki programu


Po wyświetleniu komunikatu o błędzie należy przejrzeć komentarze w obszarze Opis problemu oraz konfiguracja systemu. Po zanotowaniu ścieżki wymienionej w tym komunikacie o błędzie należy zamknąć okno komunikatu. Ta ścieżka musi być następująca:

Macintosh HD\Programy\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Programy\Microsoft Office 2011


Jeśli w komunikacie o błędzie podano inną ścieżkę, należy przenieść folder aplikacji do właściwej lokalizacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Odszukaj folder pakietu Office 2008.
 2. Zaznacz kliknięciem ten folder.
 3. W menu Finder kliknij polecenie Edycja, a następnie wybierz polecenie Kopiuj Microsoft Office 2008 lub Kopiuj Microsoft Office 2011.
 4. W menu Finder kliknij polecenie Idź, a następnie wybierz polecenie Programy.
 5. W menu Finder kliknij polecenie Edycja, a następnie wybierz polecenie Wklej rzecz.
 6. Uruchom program pakietu Office, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Jeśli problem nadal występuje, może to oznaczać istnienie zduplikowanych pozycji.

Krok 2. Usunięcie zduplikowanych pozycji


Aby usunąć zduplikowane pozycje, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Finder kliknij polecenie Plik, a następnie kliknij polecenie Znajdź.
 2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę programu i naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz ciąg Excel.
 3. W wynikach poszukaj zduplikowanych wystąpień ikony programu Excel. Jeśli jest tylko jedna ikona, przejdź do kroku 3. Jeśli jest więcej ikon programu Excel, zaznacz zduplikowaną ikonę. W menu Finder kliknij polecenie Plik, a następnie wybierz polecenie Przenieś do Kosza.
 4. Opróżnij Kosz.
 5. Uruchom program pakietu Office. Jeśli problem nadal występuje, usuń program pakietu Office i zainstaluj go ponownie.

Krok 3. Usunięcie i ponowne zainstalowanie pakietu OfficeOffice 2011

Aby usunąć pakiet Office 2011, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. W menu Finder kliknij polecenie Idź i wybierz polecenie Komputer.
 3. Otwórz dysk twardy (Macintosh HD), a następnie otwórz folder Programy.
 4. Zaznacz kliknięciem folder Microsoft Office 2011, przeciągnij go do Kosza i upuść.
 5. Ponownie zainstaluj pakiet Office 2011 dla komputerów Mac.

Office 2008

Aby usunąć pakiet Office 2008, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. W menu Finder kliknij polecenie Idź, a następnie wybierz polecenie Komputer.
 3. Otwórz dysk twardy Macintosh HD, a następnie otwórz folder Programy.
 4. Otwórz folder pakietu Microsoft Office 2008.
 5. Otwórz folder Narzędzia dodatkowe.
 6. Kliknij dwukrotnie plik Usuwanie pakietu Office. Zostanie otwarte okno Usuwanie pakietu Office.
 7. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 8. Postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
 9. Ponownie zainstaluj pakiet Office 2008 na komputerze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2431353 — ostatni przegląd: 02.12.2011 — zmiana: 1

Opinia