Zduplikowane wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac

W programie Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac odbierane są zduplikowane wiadomości e-mail.

Przyczyna

Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:

 • Niepoprawne skonfigurowanie co najmniej jednej reguły.
 • Serwer e-mail jest wyłączony na potrzeby konserwacji.
 • Baza danych programu Outlook jest uszkodzona.

Rozwiązanie

Krok 1. Sprawdzenie reguł


 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły.
 3. Sprawdź poprawność poszczególnych reguł.
Najlepszą metodą zidentyfikowania problemu z regułami jest wyłączenie ich wszystkich i ponowne ich włączanie jedna po drugiej. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły.
 3. W kolumnie Nazwa wybierz utworzoną przez siebie regułę.
 4. Wyczyść kliknięciem opcję Włączone.
 5. Powtarzaj czynności 3 i 4, aż z listy znikną reguły z niewyczyszczoną opcją Włączone.
 6. Sprawdź działanie programu Outlook.
 7. Jeśli problem został rozwiązany, włączaj reguły jedna po drugiej i po wykonaniu każdej z tych czynności sprawdzaj działanie programu Outlook.

Krok 2. Usunięcie zduplikowanych kont
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
 3. Jeśli na liście występują zduplikowane nazwy kont, kliknij zduplikowane konto, a następnie kliknij ikonę ze znakiem minus (-) w lewym dolnym rogu lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze, aby usunąć konto.
Jeśli nie ma żadnych zduplikowanych kont, przejdź do następnego kroku.

Krok 3. Odbudowanie bazy danych

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
2360509 Odbudowywanie bazy danych tożsamości w celu rozwiązania problemów w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2434502 — ostatni przegląd: 10.11.2010 — zmiana: 1

Opinia