Jak ręcznie odinstalować program Microsoft Security Essentials 1.0.1963, jeśli nie można go odinstalować przy użyciu elementu Dodaj lub usuń programy

Symptomy

W tym artykule wyjaśniono, jak odinstalować program Microsoft Security Essentials w sytuacji, gdy nie można go odinstalować przy użyciu elementu Dodaj lub usuń programy (albo Programy i funkcje w systemach Windows Vista i Windows 7) w Panelu sterowania. Firma Microsoft zaleca, aby najpierw sprawdzić, czy można odinstalować oprogramowanie za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy.

UwagaZ informacji w tym artykule z bazy wiedzy należy korzystać tylko w przypadku programu Microsoft Security Essentials w wersji 1.0.1963 lub starszej (1.0.1407.0, 1.0.1500.0, 1.0.1610.0 bądź 1.0.1961.0). Jeśli używasz programu Microsoft Security Essentials o numerze wersji zaczynającym się od cyfry 2, odwiedź stronę

2483120Jak ręcznie odinstalować program Microsoft Security Essentials 2.0.1963, jeśli nie można go odinstalować przy użyciu elementu Dodaj lub usuń programy

Rozwiązanie

Uwaga Oprogramowanie antywirusowe służy do ochrony komputera przed wirusami. Po wyłączeniu oprogramowania antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie
W tym artykule wyjaśniono, jak odinstalować program Microsoft Security Essentials w sytuacji, gdy nie można go odinstalować przy użyciu elementu Dodaj lub usuń programy (albo Programy i funkcje w systemach Windows Vista i Windows 7) w Panelu sterowania.
Firma Microsoft zaleca, aby najpierw sprawdzić, czy można odinstalować oprogramowanie za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy.

Wykonanie tych czynności może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Najpierw należy potwierdzić, że nie można odinstalować programu Microsoft Security Essentials za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy w systemie Windows XP albo za pomocą elementu Programy i funkcje w systemach Windows Vista i Windows 7. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu tekstowym Uruchom wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz program Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Uruchom ponownie komputer, a następnie przejdź do sekcji „Krok 3. Ponowne zainstalowanie programu Microsoft Security Essentials”.
Windows Vista lub Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start , w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg Appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Uruchom ponownie komputer, a następnie przejdź do sekcji „Krok 3. Ponowne zainstalowanie programu Microsoft Security Essentials”.
Jeśli próba odinstalowania programu Microsoft Security Essentials za pomocą opisanej wyżej procedury powiodła się, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli nie można odinstalować programu Microsoft Security Essentials, oznacza to, że prawdopodobnie występują problemy z oknem dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów i nie można odinstalować niektórych składników programu Microsoft Security Essentials. W takich przypadkach ponowne zainstalowanie programu Microsoft Security Essentials jest niekiedy niemożliwe.

Aby automatycznie odinstalować program Microsoft Security Essentials metodą alternatywną, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie odinstalować program Microsoft Security Essentials metodą alternatywną, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tej metodzie, należy się zalogować do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania się do systemu Windows jest kontem administratora komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=pl

Aby odinstalować program Microsoft Security Essentials w sytuacji, gdy nie można go odinstalować przy użyciu funkcji Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Wykonanie kopii zapasowej rejestru


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP

Wykonywanie kopii zapasowej rejestru (Windows Vista)

Wykonywanie kopii zapasowej rejestru (Windows 7)

Aby wykonać kopię zapasową rejestru, należy wykonać podane czynności (odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego).

Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu tekstowym wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W okienku nawigacji (po lewej stronie) Edytora rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

Windows Vista lub Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie wpisz ciąg regedit w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki.
 2. Kliknij pozycję Regedit.
 3. W okienku nawigacji (po lewej stronie) Edytora rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

Krok 2. Usunięcie podkluczy rejestru programu Microsoft Security Essentials

Należy zatrzymać proces programu Microsoft Security Essentials:
 1. Otwórz Menedżera zadań. W tym celu wykonaj podane czynności (odpowiednio dla używanego systemu operacyjnego):
  1. Windows XP
   • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg taskmgr, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Windows 7 i Windows Vista
   1. Kliknij przycisk Start , a następnie wpisz ciąg taskmgr w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki.
   2. Kliknij pozycję taskmgr.
 2. Kliknij kartę Proces.
 3. Odszukaj wpis pliku msseces.exe. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten wpis, a następnie kliknij polecenie Zakończ proces. Jeśli zostanie wyświetlone okno potwierdzenia, kliknij pozycję Zakończ proces.
Należy zatrzymać i wyłączyć usługę programu Microsoft Security Essentials:
 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a w systemie Windows Vista bądź Windows 7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz ciąg net stop msmpsvc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a w systemie Windows Vista bądź Windows 7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 4. Wpisz ciąg sc config msmpsvc start= disabled, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Należy usunąć klucz uruchamiania programu Microsoft Security Essentials:

 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a w systemie Windows Vista bądź Windows 7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. W okienku szczegółów (po prawej stronie) kliknij pozycję Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij pozycję Usuń.
Należy usunąć pozostałe podklucze rejestru programu MSE:
 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a w systemie Windows Vista bądź Windows 7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Essentials
 4. W okienku szczegółów (po prawej stronie) kliknij pozycję Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij pozycję Usuń.
 5. W obszarze kluczy alfanumerycznych odszukaj wszystkie wystąpienia następujących wpisów, a następnie każde z nich kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Usuń:
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (tekst zastępczy XX-XX odpowiada identyfikatorowi ustawień regionalnych zainstalowanego oprogramowania, np. dla niemieckiej wersji programu MSE ma wartość DE-DE; z tego powodu tego klucza nie ma w instalacjach wersji en-us)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Essentials
 6. Odszukaj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Essentials
 7. W okienku szczegółów (po prawej stronie) kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 8. Odszukaj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. W okienku szczegółów (po prawej stronie) kliknij pozycję Microsoft Antimalware, a następnie kliknij pozycję Usuń.
Należy usunąć podklucze Instalatora:
 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a w systemie Windows Vista bądź Windows 7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj następujący podklucz:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. W obszarze kluczy alfanumerycznych w polu ProductName odszukaj następujące wpisy. Zanotuj numery wszystkich znalezionych wystąpień. Następnie każdy z tych wpisów kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Usuń:
  • Microsoft Security Essentials
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (tekst zastępczy XX-XX odpowiada identyfikatorowi ustawień regionalnych zainstalowanego oprogramowania, np. dla niemieckiej wersji programu MSE ma wartość DE-DE; z tego powodu tego klucza nie ma w instalacjach wersji en-us)


Krok 3. Ponowne zainstalowanie programu Microsoft Security Essentials

 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/products/security-essentials
 2. Kliknij pozycję Free* Download (Pobierz bezpłatnie*).
 3. Kliknij przycisk Uruchom, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć instalację.
 4. Uruchom ponownie komputer.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft Security Essentials, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji o pomocy technicznej dla programu Microsoft Security Essentials, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2435760 — ostatni przegląd: 08.03.2014 — zmiana: 1

Opinia