Aktualizacje programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 mogą powodować jednoczesne instalowanie innych aktualizacji

Symptomy

Zainstalowanie niektórych aktualizacji dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 powoduje jednoczesne zainstalowanie dodatkowych aktualizacji. Zainstalowanie tych dodatkowych aktualizacji jest konieczne w celu spełnienia nowych zależności w pewnych składnikach programu .NET Framework.

Więcej informacji

Zainstalowanie niektórych aktualizacji dla programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 powoduje zainstalowanie dodatkowych aktualizacji. Dzieje się tak, ponieważ wraz z opublikowaniem dokumentu Security Advisory poświęconego ochronie rozszerzonej wprowadzono nową funkcję ochrony rozszerzonej z nowymi zależnościami od nowo wprowadzonych „typów”. Ta nowa funkcja zawiera nową funkcjonalność w warstwach funkcji programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2. Nowa funkcja programu WCF (Windows Communication Foundation) w warstwie funkcji programu .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 zależy od odpowiedniej nowej funkcji w warstwie funkcji programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i nowego „typu”. Nowa funkcja programu ASP.NET w warstwie funkcji programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 także ma nową zależność od nowej funkcji w stosie sieciowym System.Net.

Aktualizacje składników programu .NET Framework są skumulowane. W związku z tym aktualizacja składnika programu ASP.NET opublikowana po dokumencie Security Advisory poświęconym ochronie rozszerzonej będzie zawierać nową funkcję programu ASP.NET dotyczącą ochrony rozszerzonej. Ta nowa funkcja wymaga spełnienia wymienionej wcześniej zależności funkcji (od nowego „typu”). Aktualizacje składników programów WCF i ASP.NET powodują jednoczesne zainstalowanie dodatkowych aktualizacji wymaganych w celu spełnienia tej zależności. W przypadku niespełnienia tej zależności może wystąpić problem opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2262911 Błąd wyjątku po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168: Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”
 • W systemach Windows XP i Windows Server 2003 aktualizacje składnika programu ASP.NET w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 instalują też następującą aktualizację:
  980773 Opis aktualizacji biblioteki NCL dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003: 8 czerwca 2010
 • W systemach Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 aktualizacje składnika programu ASP.NET w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 instalują też następującą aktualizację:
  980843 Opis aktualizacji biblioteki NCL dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 8 czerwca 2010
 • W systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 aktualizacje składnika programu ASP.NET w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 instalują też następującą aktualizację:
  980842 Opis aktualizacji biblioteki NCL dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 8 czerwca 2010
 • W systemach Windows XP i Windows Server 2003 aktualizacje składnika programu WCF w programie .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 instalują też następujące aktualizacje:  
  980773 Opis aktualizacji biblioteki NCL dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003: 8 czerwca 2010
  976765 Opis aktualizacji programu ASP.NET dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003: 8 czerwca 2010
 • W systemach Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 aktualizacje składnika programu WCF w programie .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 instalują też następujące aktualizacje:
  980843 Opis aktualizacji biblioteki NCL dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 8 czerwca 2010
  976767 Opis aktualizacji programu ASP.NET dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 8 czerwca 2010
 • W systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 aktualizacje składnika programu WCF w programie .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 instalują też następujące aktualizacje:
  980842 Opis aktualizacji biblioteki NCL dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 8 czerwca 2010
  976768 Opis aktualizacji programu ASP.NET dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 8 czerwca 2010
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2436257 — ostatni przegląd: 27.10.2010 — zmiana: 1

Opinia