MS10-098: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-098. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.60461,853,31226-Oct-201013:25x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.60461,862,27226-Oct-201013:27x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.604630,20826-Oct-201014:07x86NoneNot applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47884,561,92020-Oct-201004:06x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47884,578,81620-Oct-201004:01x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47881,853,95218-Oct-201014:40x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47881,865,72818-Oct-201014:32x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47885,581,31220-Oct-201004:03IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47885,599,74420-Oct-201004:00IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185392,037,24818-Oct-201013:56x86
Win32k.sys6.0.6001.227782,037,76018-Oct-201014:01x86
Win32k.sys6.0.6002.183282,038,27218-Oct-201013:31x86
Win32k.sys6.0.6002.225062,046,97618-Oct-201015:02x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185392,751,48818-Oct-201014:20x64
Win32k.sys6.0.6001.227782,752,51218-Oct-201014:24x64
Win32k.sys6.0.6002.183282,753,53618-Oct-201015:25x64
Win32k.sys6.0.6002.225062,756,60818-Oct-201015:30x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185396,632,44818-Oct-201014:01IA-64
Win32k.sys6.0.6001.227786,629,37618-Oct-201014:02IA-64
Win32k.sys6.0.6002.183286,633,47218-Oct-201014:47IA-64
Win32k.sys6.0.6002.225066,643,71218-Oct-201014:57IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,447
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,909
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,614
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,751
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,452
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,751
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,454
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,104
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,228
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,942
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,228
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,942
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,363
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,382
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,417
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,678
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,705
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,687
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,718
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,503
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameX86_1f7e862cbf4387fb9aceffdfc1974f77_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_8737a0a6b409716a.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameX86_562ea2429eedec1407cdd1a466bed576_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_06180c59a1cf12cc.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameX86_c4c49e6e74eab199e67d15655940bbd5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_d15d6426f3a42349.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameX86_d0d60ed828c1505f98d07782e78f6c27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_7802a199d2d364f7.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_b8dc160e9a96f365.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_b93974c5b3d5e6c3.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)18:42
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_bacc597e97b61068.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_bb699773b0c542c9.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2f3a957699c83b786659295a3104b5a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_4b9d352e12896fe2.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_32686898af63d013867bd50634fb67f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_cef1971ff5f066d1.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_345239c71d734b85e0b626187ef58bad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_c4b10e510829b40a.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_68d5d5cbbd1a8d7db742b5cef2510140_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_7158210aeecf02ed.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6f0bdd8564a7e00e754d5c6af6e94627_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_c6b239af4c3abaa1.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a11ec72fd3a53c3496aafee0bd72e455_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_a56a81da1dabe315.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_14fab19252f4649b.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:38
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_155810496c3357f9.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_16eaf5025013819e.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)19:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_178832f76922b3ff.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)18:16
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,756
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,461
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,129
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,058
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,969
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,894
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,969
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,896
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,611
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,554
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,452
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,390
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,452
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,390
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,371
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,390
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,717
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,697
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,728
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,448
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,453
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_1f4f5be487552696.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:06
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_1facba9ba09419f4.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)18:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_213f9f5484744399.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_21dcdd499d8375fa.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_38b51665641d1a4ffeb13b8489c2f712_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_c62783b9c05d4183.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_7d8665597b8adc1a9463238f0a9bfc3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_6d4f29f753981052.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_885954f356f334021684b24f2c84e303_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_5454be48a7b47c7e.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_8dddf43f238a9cbe0724db3e3ac45104_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_2e45273c7a4053aa.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_f51c7665d79d026c1e4dcd720ff79ecb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_80d9fb28b0ca5a3a.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_fb6cc11ed16cecec202bf4337c96bf38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_dda00d09cb7fbff7.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_b8ddba049a94fc61.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_b93b18bbb3d3efbf.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_bacdfd7497b41964.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_bb6b3b69b0c34bc5.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)17:25
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,751
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,454
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,964
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,887
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,964
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,887
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,281
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,214
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,281
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,214
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,522
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,545
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,692
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,723
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,525
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,549
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,704
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,735
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,430
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,449
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,708
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)15:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_1f4f5be487552696.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:06
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_1facba9ba09419f4.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)18:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_213f9f5484744399.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_21dcdd499d8375fa.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166912,327,55220-Oct-201003:00x86
Win32k.sys6.1.7600.208212,329,08820-Oct-201002:54x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166913,124,22420-Oct-201003:09x64
Win32k.sys6.1.7600.208213,126,27220-Oct-201003:25x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166917,426,56020-Oct-201002:38IA-64
Win32k.sys6.1.7600.208217,422,97620-Oct-201002:39IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,485
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,789
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,490
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,769
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,470
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,389
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,859
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameX86_cae4137f5e78ec3d45b044c5b3bee113_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_50e49c2c892ae9d7.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameX86_fef6b47a1f11c99e9b14ad4125f87b83_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_1bb410f466032f0d.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_b8bb047bfbe60d3b.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_b99052a114cae695.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)05:12
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_02166971dd9943d9d05646c89a4985b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_67fab6a67b881bda.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_05c84318db1a8970df84a5e3c816190d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_991b427d914efe0c.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2eed06758d3149f0bcb11501ea600e07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_7c702579967ede96.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4181aa2896cb098d1f404255a5576763_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_84a3e105cfcc2ad2.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8d427b64aa273c4d65fa06a0de81eb7e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_59f8014ab274d622.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e84bfe8d1d5e3f3b9bfa8ee312085009_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_7643dcdfaaa357c9.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_14d99fffb4437e71.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_15aeee24cd2857cb.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)06:12
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,794
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,499
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,213
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,081
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,017
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,881
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,987
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,913
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,303
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,382
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,503
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_1f2e4a51e8a4406c.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)05:22
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_20039877018919c6.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)05:04
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_02166971dd9943d9d05646c89a4985b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_0bddbf18c328b3a0.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_69fa37c48f3619f7167df616b9899893_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_aa8dbfb2f89ce167.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_8d427b64aa273c4d65fa06a0de81eb7e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_fddb09bcfa156de8.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_d0a2ea5ea5417a10967bf144bcf2aad6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_9e4d2cfc29172f59.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_b8bca871fbe41637.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_b991f69714c8ef91.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,795
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,652
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,011
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2436673~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,871
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,940
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2436673_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,975
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,673
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_1f2e4a51e8a4406c.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)05:22
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_20039877018919c6.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)05:04
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2436673 — ostatni przegląd: 18.05.2011 — zmiana: 1

Opinia