Jak korzystać z rejestrowania do rozwiązywania problemów z instalacją programu Lync 2010 w środowisku usługi Office 365

Streszczenie

W tym artykule opisano niektóre typowe problemy z instalacją programu Microsoft Lync 2010. Podano również informacje pozwalające włączyć funkcję rejestrowania programu Microsoft Lync 2010.

Uwaga: Przed zainstalowaniem programu Microsoft Office Lync 2010 należy usunąć program Microsoft Office Communicator 2007 lub Office Communicator 2007 R2. W przeciwnym razie program ten zostanie usunięty w procesie instalacji programu Lync 2010.

Więcej informacji

Scenariusz 1. Program Lync 2010 nie jest zainstalowany lub nie można go uruchomić

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć, a następnie ponownie zainstalować program Lync 2010. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Programy i funkcje lub pozycję Dodaj lub usuń programy, wybierz pozycję Microsoft Lync 2010, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Zakończ działanie wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office.
 5. Zamknij wszystkie pozostałe programy klienckie wiadomości błyskawicznych, takie jak Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger czy AOL Instant Messenger.
 6. Zainstaluj ponownie program Lync 2010 z portalu usługi Office 365.
Scenariusz 2. "Jest wyświetlany komunikat „Nie można otworzyć programu, ponieważ w kontekście twojego konta użytkownika systemu Windows działa już program Microsoft Lync 2010”

Aby rozwiązać ten problem, należy zamknąć wszystkie uruchomione wystąpienia programu Lync 2010. Jeśli do programu Lync są zalogowani inni użytkownicy na tym samym komputerze, osoby te muszą się wylogować i zakończyć pracę z programem Lync. Jest to konieczne, ponieważ w tym samym czasie może być uruchomione tylko jedno wystąpienie programu Lync.

Funkcja rejestrowania programu Lync 2010

Funkcji rejestrowania można używać do zbierania dodatkowych informacji dotyczących problemów z programem Lync 2010. Poniżej przedstawiono cztery główne rodzaje plików dziennika:
 • Dzienniki klienta dokumentują zachowanie klienta programu Lync 2010 i dodają komunikaty diagnostyczne do dziennika zdarzeń systemu Windows.
 • Dzienniki platformy klienta programu Unified Communications (UCCP) rejestrują problemy dotyczące połączenia z serwerem.
 • Dzienniki multimediów rejestrują stan połączeń audio i wideo.
 • Dzienniki instalacji rejestrują błędy Instalatora systemu Windows występujące w czasie instalacji.
Włączanie funkcji rejestrowania programu Lync 2010:
 1. Na ekranie logowania programu Lync 2010 kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby otworzyć stronę Opcje.
 2. W oknie dialogowym Opcje kliknij kartę Ogólne.
 3. W obszarze Rejestrowanie na karcie Ogólne kliknij pozycje Włącz rejestrowanie zdarzeń w programie Lync i Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Lync.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Uruchom ponownie program Lync 2010, a następnie odtwórz problem.
Uwaga Plik Communicator-uccp.log jest tworzony w następującym folderze:
%userprofile%\Tracing

Włączanie rejestrowania przy użyciu zestawu narzędzi pomocy technicznej MOSDAL (Microsoft Online Services Diagnostics and Logging):
 1. Pobierz i zainstaluj zestaw narzędzi pomocy technicznej MOSDAL. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Uruchom zestaw narzędzi pomocy technicznej MOSDAL. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję MOSDAL Support Toolkit (Zestaw narzędzi pomocy technicznej MOSDAL), a następnie kliknij pozycję MOSDAL Support Toolkit (Zestaw narzędzi pomocy technicznej MOSDAL).
 3. Kliknij pozycję Advanced Mode (Tryb zaawansowany). W obszarze Data Collection (Zbieranie danych) zaznacz kliknięciem pola wyboru Lync/Communicator i System Configuration (Konfiguracja systemu) oraz w obszarze Network Diagnostics (Diagnostyka sieci) zaznacz kliknięciem pola wyboru Configuration (Konfiguracja), Port Query (Kwerenda portu), NS Lookup i Ping.

  Wybór zaawansowanego trybu MOSDAL (MOSDAL Advanced) dla usługi Lync Online
 4. Zakończ działanie programu Lync 2010 i uruchom go ponownie, aby włączyć rejestrowanie, a następnie odtwórz problem, po czym kliknij pozycję Generate Report (Generuj raport).
 5. Po zakończeniu działania narzędzia wyślij skompresowane wyniki do działu pomocy technicznej.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2437044 — ostatni przegląd: 21.07.2011 — zmiana: 1

Opinia