Przewodnik rozwiązywania problemów z programem Internet Explorer dotyczących uzyskiwania dostępu do usługi Microsoft 365, Azure lub Intune

Dotyczy: Microsoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Home Edition

WPROWADZENIE


W tym artykule omówiono sposób rozwiązywania problemów z przeglądarką Internet Explorer w przypadku korzystania z niej w celu uzyskania dostępu do pakietu Microsoft 365.

PROCEDURA


Jak rozwiązać podstawowe problemy

Aby rozwiązać podstawowe problemy związane z usługą Microsoft 365, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:
 • Upewnij się, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe dla usługi Microsoft 365 i pakietu Office.
 • Upewnij się, że na komputerze zainstalowano wszystkie ważne aktualizacje.
 • Upewnij się, że używany system operacyjny Windows jest obsługiwany przez firmę Microsoft.
 • Spróbuj użyć innego identyfikatora użytkownika. Pomaga to sprawdzić, czy problem związany jest z kontem użytkownika usługi Microsoft 365.
 • Spróbuj użyć innego konta użytkownika systemu Windows lub Macintosh. Pomaga to sprawdzić, czy problem związany jest z profilem użytkownika.
 • Spróbuj użyć innego komputera. Pomaga to sprawdzić, czy problem związany jest z komputerem.

Jak rozwiązać problemy związane z niektórymi typowymi komunikatami o błędach

Komunikat o błędzie 1

Przy próbie uzyskania dostępu do bezpiecznej strony sieci Web mogą się pojawić następujące komunikaty o błędzie: 
Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web.
Nie można wyświetlić tej strony.
W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie aktywne okna w programie Internet Explorer.
 2. Otwórz program Internet Explorer.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 4. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.
 5. W obszarze Zabezpieczenia na liście Ustawienia upewnij się, że zaznaczona jest opcja Użyj TLS 1.0.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.

Komunikat o błędzie 2

Przy próbie uzyskania dostępu do strony sieci Web pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Twoje ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają witrynom sieci Web na używanie formantów ActiveX zainstalowanych na tym komputerze. Ta strona może być wyświetlana niepoprawnie. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje…
Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Użyj tego obejścia na własne ryzyko.Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie aktywne okna w programie Internet Explorer.
 2. Otwórz program Internet Explorer.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 4. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zabezpieczenia.
 5. W obszarze Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń kliknij pozycję Zaufane witryny.
 6. W obszarze Poziom zabezpieczeń dla tej strefy kliknij poziom Niestandardowy.
 7. Na liście Ustawienia w obszarze Formanty ActiveX i dodatki plug-in upewnij się, że podane ustawienia zostały skonfigurowane zgodnie z następującymi zaleceniami:
  • W obszarze Zachowania elementów binarnych i skryptów kliknij pozycję Włącz, jeśli nie została jeszcze wybrana.
  • W obszarze Pobieranie podpisanych formantów ActiveX kliknij pozycję Monituj, jeśli nie została jeszcze wybrana.
  • W obszarze Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in kliknij pozycję Włącz, jeśli nie została jeszcze wybrana.
  • W obszarze Wykonuj skrypty formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne* kliknij pozycję Włącz, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 8. W obszarze Różne kliknij pozycję Włącz dotyczącą ustawienia Uruchamianie aplikacji i niebezpiecznych plików, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.

Komunikat o błędzie 3

Przy próbie pobrania pliku z witryny sieci Web pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Bieżące ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na pobranie tego pliku.
Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Użyj tego obejścia na własne ryzyko.Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie aktywne wystąpienia programu Internet Explorer.
 2. Otwórz program Internet Explorer.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 4. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zabezpieczenia.
 5. W obszarze Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń kliknij pozycję Zaufane witryny.
 6. W obszarze Poziom zabezpieczeń dla tej strefy kliknij poziom Niestandardowy.
 7. Na liście Ustawienia w obszarze Pobieranie kliknij pozycję Włącz dotyczącą ustawienia Pobieranie pliku, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.

Komunikat o błędzie 4

Podczas próby dostępu do strony sieci Web przy użyciu programu Internet Explorer 8 na komputerze z systemem Windows XP wyświetla się następujący komunikat o błędzie:
:-(
coś poszło nie tak

Przepraszamy, nie możemy teraz uzyskać tych informacji. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z biurem pomocy technicznej.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Korzystając z programu Internet Explorer 8, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
 2. W obszarze Ustawienia w obszarze Zabezpieczenia zaznacz pole wyboru Włącz macierzystą obsługę XMLHTTP, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione wystąpienia programu Internet Explorer i otwórz program Internet Explorer.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych wymagań usługi Microsoft 365, zobacz Wymagania systemowe dotyczące usługi Microsoft 365 i pakietu Office.

Zawartość, taka jak menu i tabele nie są wyświetlane w portalu Microsoft 365

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. To obejście użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność. W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie aktywne wystąpienia programu Internet Explorer.
 2. Otwórz program Internet Explorer.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 4. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zabezpieczenia.
 5. W obszarze Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń kliknij pozycję Zaufane witryny.
 6. W obszarze Poziom zabezpieczeń dla tej strefy kliknij poziom Niestandardowy.
 7. Na liście Ustawienia w obszarze Obsługa skryptów kliknij pozycję Włącz dotyczącą ustawienia Wykonywanie aktywnych skryptów, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.

 

Zasoby związane z rozwiązywaniem problemów z programem Internet Explorer

 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemów z programem Internet Explorer, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

967897 W programie Internet Explorer nie można uzyskać dostępu do niektórych witryn sieci Web
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.