Funkcja systemu Windows umożliwia generowanie pliku Memory.dmp przy użyciu klawiatury

Streszczenie

System Windows jest wyposażony w funkcję, której można użyć, aby doprowadzić do stanu, w którym system przestaje odpowiadać, i aby wygenerować plik zrzutu pamięci (Memory.dmp). Po wykonaniu tej czynności pojawia się komunikat o błędzie Stop podobny do następującego:
*** STOP: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Użytkownik końcowy ręcznie spowodował zrzut awaryjny.
Po włączeniu tej funkcji można wygenerować plik zrzutu pamięci przez przytrzymanie wciśniętego prawego klawisza CTRL i dwukrotne wciśnięcie klawisza SCROLL LOCK. Ta funkcja jest dostępna dla klawiatur PS/2 i USB. Klawiatury PS/2 używają sterownika i8042prt.sys dołączonego do klawiatury. Jednak w przypadku korzystania z klawiatury USB podłączonej do komputera z systemem Windows Server 2003 należy zainstalować poprawkę sterownika Kbdhid.sys. Aby uzyskać więcej informacji o tej poprawce, zobacz rozwiązanie w sekcji „Więcej informacji”.

Uwaga W sterowniku Kbdhid.sys istnieje ograniczenie, które umożliwia wygenerowanie procesu zrzutu pamięci przy użyciu klawiatury USB. Skrót klawiaturowy CTRL+SCROLL LOCK+SCROLL LOCK nie działa, jeżeli komputer przestanie odpowiadać na wyższym poziomie żądań przerwania urządzenia (IRQL). Przyczyną takiego ograniczenia jest działanie sterownika Kbdhid.sys na poziomie IRQL niższym niż poziom, na którym działa sterownik i8042prt.sys.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/cc266483.aspx

Uwaga Funkcja klawiatury USB może być używana w systemie Windows Server 2008, jeśli zainstalowano dodatek Service Pack 2 lub nowszy bądź zainstalowano następującą poprawkę:
971284 Dostępna jest poprawka umożliwiająca włączenie obsługi funkcji CrashOnCtrlScroll dla klawiatury USB na komputerze z systemem Windows Vista SP1 lub Windows Server 2008 (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 244139 — ostatni przegląd: 11.05.2011 — zmiana: 1

Opinia