Jak zresetować ostatnią komórkę w programie Excel

Streszczenie

Program Microsoft Excel zapisuje tylko część każdego z używanych arkuszy, czyli sekcje zawierające dane lub formatowanie. Czasem ostatnia komórka arkusza może leżeć poza zakresem faktycznie używanych danych. To może spowodować powstanie pliku o znacznie większym rozmiarze niż jest to konieczne, drukowanie dodatkowych stron, wystąpienie komunikatów o błędzie „Brak pamięci” lub innych nietypowych zachowań. Wyczyszczenie nadmiarowych wierszy i kolumn w celu zresetowania ostatniej komórki może rozwiązać te problemy.

Uwaga: Ostatnią komórkę aktywnego arkusza można zlokalizować, naciskając klawisze CTRL+SHIFT+END.

Więcej informacji

Najczęstszą przyczyną sytuacji, w której ostatnia komórka leży poza używanym zakresem arkusza, jest nadmiarowe formatowanie. Formatowanie całych wierszy i kolumn przy użyciu pewnych typów formatowania może spowodować umiejscowienie ostatniej komórki daleko poniżej faktycznie używanego zakresu lub daleko na prawo od niego.

Ten problem może także wystąpić podczas importowania pliku programu Lotus 1-2-3 do programu Excel. Gdy plik programu Lotus jest zapisywany w formacie skoroszytu programu Excel, program Excel nie jest w stanie określić ostatniej komórki w arkuszu programu Lotus 1-2-3. Dlatego uaktywnia cały arkusz. Aby zresetować adres ostatniej komórki, można użyć dowolnej z poniższych metod w celu usunięcia niepotrzebnych informacji (danych i formatowania) z nieużywanych kolumn i wierszy arkusza. Po usunięciu nadmiarowych informacji należy zapisać arkusz, aby wymusić przebudowę tabeli aktywnych komórek przez program Excel.

Uwaga: Podczas używania dowolnej z poniższych metod może wystąpić komunikat po błędzie „Brak pamięci” lub podobny. Dzieje się tak, ponieważ program Excel próbuje usunąć zaznaczony zakres. Jeśli pojawi się taki komunikat o błędzie, należy użyć mniejszej liczby wierszy lub kolumn podczas czyszczenia danych.

Metoda 1: Ręczne usunięcie nadmiarowych wierszy i kolumn

Aby zresetować ostatnią komórkę arkusza, usuwając ręcznie nadmiarowe wiersze i kolumny, wykonaj następujące kroki.
 1. Zaznacz kolumny na prawo od ostatniej kolumny zawierającej dane, zaznaczając odpowiednie nagłówki kolumn.

  Wskazówka: Jeden ze sposobów to naciśnięcie klawisza F5 i wpisanie odpowiedniego odwołania. Na przykład można wpisać F:IV, aby zaznaczyć kolumny lub 5:65536, aby zaznaczyć wiersze.
 2. Naciśnij klawisz DELETE.
 3. Powtórz kroki 1 oraz 2 dla wierszy leżących poniżej ostatniego wiersza zawierającego dane.
 4. Zapisz plik.
 5. Aby kontynuować pracę z tym plikiem, zamknij go i ponownie otwórz.

Metoda 2: Użycie dodatku programu Excel

Uwaga: Następujący dodatek programu Excel ma zastosowanie jedynie do angielskiej wersji programu Excel. Nie ma natomiast zastosowania do innych wersji językowych programu Excel. Zaleca się zmianę języka w programie Excel przed użyciem tego dodatku.

Dodatek programu Excel usuwający nadmiarowe formatowanie i resetujący ostatnią komórkę jest obecnie dostępny do pobierania. Aby pobrać ten dodatek, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 1. Na stronie pobierania kliknij przycisk Pobierz. Gdy pojawi się odpowiedni monit, kliknij przycisk Otwórz lub Uruchom.
 2. Kliknij przycisk Yes, gdy pojawi się umowa licencyjna:
 3. Gdy pojawi się monit samorozpakowującego się pliku programu WinZip, kliknij przycisk Browse, a następnie wybierz lokalizację, do której ma być wyodrębniony dodatek.

  Uwaga: Plik można umieścić w lokalizacji dodatków programu Excel, a wówczas pojawi się on automatycznie w oknie dialogowym Dodatki w programie Excel. Tą lokalizacją jest folder Library w lokalizacji instalacji pakietu Office. Na ogół jest to folder C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library.

  Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji w oknie dialogowym Przeglądanie kliknij przycisk UnZip w oknie dialogowym WinZip. Kliknij przycisk OK w odpowiedzi na monit o pomyślnym pobieraniu, a następnie kliknij przycisk Close w oknie dialogowym WinZip.
 4. Uruchom program Excel, a następnie wykonaj następujące kroki odpowiednie dla używanej wersji programu Excel.

  Microsoft Office Excel 2007

  1. Kliknij przycisk pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.
  2. Kliknij kategorię Dodatki, zaznacz pozycję Dodatki programu Excel w polu Zarządzaj, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
  3. Jeśli plik nie został zapisany w folderze Library, kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj plik, a następnie wybierz go w oknie Przeglądaj.
  4. Kliknij pozycję Excess Format Cleaner 1.1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Microsoft Office Excel 2003 i wcześniejsze wersje programu Excel

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dodatki.
  2. Jeśli plik nie został zapisany w folderze Library, kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj plik, a następnie wybierz go w oknie Przeglądaj.
  3. Kliknij pozycję Excess Format Cleaner 1.1, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W programie Excel 2007 kliknij kartę Dodatki, a następnie kliknij pozycję Clear Excess Formats in XSFormatCleaner.xla w grupie Polecenia menu.

  W programie Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel, otwórz skoroszyt, który chcesz wyczyścić, a następnie kliknij polecenie Clear Excess Formatting in skoroszyt w menu Plik. Makro wyczyści zbędne formatowanie w arkuszach w pliku.

  Gdy makro zakończy działanie, pojawi się komunikat, że należy zapisać skoroszyt, aby zachować zmiany.
 6. Zapisz, zamknij i ponownie otwórz plik.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 244435 — ostatni przegląd: 22.11.2007 — zmiana: 1

Opinia